Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 01/28/2020 in all areas

  1. 1 like
    Ser for meg at Janne vil trekke Valencic mer inn i midten. Han har vist seg målfarlig i Finland, og har et bra skudd. På kanten mangler han, i hvert fall gjorde han det sist, fart til å være en veldig stor trussel.
  2. 1 like
    Dette minner litt om hvordan krigføring i midtøsten gjøres...
×
×
  • Create New...