Gå til innhold

Posse

Styret
 • Innholdsteller

  10 855
 • Ble med

 • Besøkte siden sist

 • Dager vunnet

  309

Posse vant dagen sist 4. Januar

Posse hadde mest likt innhold!

Omdømme

11 731

Om Posse

 • Rang
  Sinnahippie

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Stabæk

Previous Fields

 • Klubben i mitt hjerte
  Stabæk

Contact Methods

 • Website URL
  http://www.stabaek.no

Nylige profilbesøk

1 857 profilvisninger
 1. Posse

  Mediedekning

  Jeg tror Lars Johnsen er en fyr som jobber hardt for å være en gravende journalist, og selv om det har gått fort i svingene noen ganger har en del av artiklene de har skrevet har vært viktige og om temaer den brede sportspressen ikke har tatt i. Det beste forsvaret mot Lars og Josimar er ikke å finne alt som er galt med Lars og Josimar, men å holde vår sti ren. Og det håper jeg klubben har gjort.
 2. Skal sy en superdrakt til deg neste gang jeg er hjemme Petter.
 3. Referat fra årsmøte i Stabæk Support Torsdag 05.01.2019 1. Konstituering: a) Godkjenning av fremmøtte medlemmer - vedtatt b) Godkjenning av innkalling - vedtatt c) Godkjenning av saksliste - vedtatt d) Valg av ordstyrer - Posse styrer ordet, Lars Roar styrer ordet på økonomien e) Valg av referent - Maria Borgersen 2. Behandling av styrets årsberetning Posse leser årsberetningen og retter et par ting, deriblant at det er solgt effekter for 29 000,- kr inkludert de 3700,- som er solgt av klubbens effekter. Tallene kommer uansett riktig fram i regnskapet. Tifovarelager som er bestilt og vil ankomme i vinter er på 10 500,-. Rettes også til at styret har hatt 2 møter i 2018, ikke 1 slik det fremkommer av årsmeldingen. 3. Behandling av regnskap Lars Roar tar oss gjennom tallene for i fjor samt diversepost. Revisor Dagfinn roser Lars Roar for å ha god orden i tallene. Regnskapet godkjennes. 4. Fastsettelse av neste års kontingent Styret har sendt inn forslag om å øke kontingenten fra 2020 til henholdsvis 150,- / 300,- for å unngå å gå 50 laken i minus hvert år. Enstemmig vedtatt. 5. Behandling av budsjett Lars Roar presenterer budsjett for 2019. Forsiktig justert turinntekt og forventet underskudd siden endring i medlemsavgift ikke trår i kraft før neste år. Vedtatt. 6. Behandling av innkomne forslag Styret har sendt inn 2 endringer til for å rydde i vedtektene. 2. Fjerne "b) regnskapsfører" fra § 11 i vedtektene3. Fjerne "Medlemsansvarlig" fra listen over funksjoner som skal konstitueres av årsmøtet i § 12 Fjerne punkt b fra § 11 fordi det rett og slett var noe vi glemte da vi innlemmet kasserer i styret i fjorårets endring. Fjerne medlemsansvarlig fra listen over det vi konstituerer på årsmøtet, fordi vi utifra styrets sammensetning vil se på en sammenslåing av feks arrangement og medlem, damelag og medlem, eller lignende - da jobben for medlemsansvarlig har blitt mer automatisert ved hjelp av heroisk innsats fra Simen og Petter. Innsendt forslag 2 og 3 enstemmig vedtatt ved håndsopprekning. 7. Vedtektsendringer Se punkt over. 8. Valg av tillitsmenn: a) 7-9 styremedlemmer Valkomiteen presenterer sin innstilling Leder: Bjørnar Posse Sandboe Sikkerhet: Maya Olsen Tur: Ashkan Zeinalzadeh Medlem: Petter Harsem Kasserer: Lars Roar Frøyland Gunnar Westlund Henrik Sletten Peter Pathmanathan I tillegg melder Magnus Gerlyng seg fra salen til å steppe inn frem til bollen er ute av ovnen i mars/april, slik at styret har et ekstra hode til å planlegge sesongen. Årsmøtet vedtar alle forslagene. b) kasserer/regnskapsfører Kasserer er nå valgt inn og dette punktet blir fjernet fra vedtektene. c) revisor Styret innstiller Dagfinn Haldorsen som revisor også i 2019. Vedtatt ved akklamasjon. d) valgkomité Styret innstiller Maria Borgersen til valgkomiteen, og dette vedtas. Valgkomiteen består nå av Sven Erik Lund, Morten Schüffner, Simen Bergo og Maria Borgersen. Årsmøtet applauderer de frivillige som i år har solgt fyrverkeri for 850 000,-. Det legges noen planer for 2019 for å inkludere sponsorer og ha enda bedre dekning på selve nyttårsaften. Årsmøtet ber styret jobbe enda mer for å organisere og rekruttere de som ønsker å bidra som frivillige og som vakter. Det tar styret til seg, og det planlegges en egen kveld for å samle de som ønsker å bidra med det de kan. Det diskuteres avbestillingsfrist for borteturer. Kort avbestillingsfrist gjør at flere melder seg på tidlig og på impuls, men kan også gjøre at noen melder seg av etter at det er for sent å avbestille bussen. Vi må betale over 50% av turprisen om vi avbestiller for sent. Skal bli autotrekk på turer slik at færre trenger å betale på bussen. Inviterer sponsorer på arrangementer vi har, kanskje vi får fordelt kostnadene her. Vedlagt ligger revisjonsberetning for 2018 samt regnskapet. Regnskap 2018 og budsjett 2019.xlsx Revisjonsberetning Stabæk Support 2018.pdf
 4. Årsberetning ligger vedlagt. Ses i morgen! Årsberetning SS 2018.pdf
 5. Vi hadde 2 utsalgsdager før jul der vi stod i supportercontaineren på Nadderud, nå er effektene pakket ned for å gi plass til fyrverkeriet. Tror ikke noen i styret har kapasitet til å pakke dette opp igjen nå dessverre.
 6. Posse

  Mediedekning

  Ja, det fant man vel da de ikke ga tilsvarsmulighet til Sarrs advokat fordi "advokater sjelden gir tilsvar uansett". Men når det er sagt så må vi regne med og tåle kritisk lys på aktivitet vi driver med, både fra Josimar og andre medier, så jeg ønsker at det klubben driver med tåler dagens lys.
 7. Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: 1. Øke prisen på medlemskap til 150/300 fra 2020-sesongen 2. Fjerne "b) regnskapsfører" fra § 11 i vedtektene 3. Fjerne "Medlemsansvarlig" fra listen over funksjoner som skal konstitueres av årsmøtet i § 12 Prisøkning rett og slett fordi vi ikke har justert priser siden 2012, og fordi vi enten må gjøre turer mye dyrere (og avlyse mange av dem) eller skru opp medlemskapsprisen. Vi mener imidlertid at 50,- og 100,- ekstra er noe de aller fleste har råd til. Fjerne punkt b fra § 11 fordi det rett og slett var noe vi glemte da vi innlemmet kasserer i styret i fjorårets endring. Fjerne medlemsansvarlig fra listen over det vi konstituerer på årsmøtet, fordi vi utifra styrets sammensetning vil se på en sammenslåing av feks arrangement og medlem, damelag og medlem, eller lignende - da jobben for medlemsansvarlig har blitt mer automatisert ved hjelp av heroisk innsats fra Simen og Petter.
 8. Posse

  Nye Nadderud Stadion

  Kortside med tak er nok best for akustikk og for klubben (de tjener mer på et ekstra felt på langsiden, og vi får litt avstand fra trenerbenker og bortesupport). Og så er det jo sykt kult å høre ballen treffe nettmaskene og få utladningen på nært hold da.
 9. Posse

  Nye Nadderud Stadion

  Jeg tenkte vi kunne ha utlufting fra parkeringshus under feltet vårt, da blir det både store mengder god og varm bris OG lukten av ny bil.
 10. Ærede medlemmer Styret i Stabæk Support innkaller med dette til Årsmøte torsdag 3. januar kl 19:00 på Onkel Blaa. Årsmøtet arrangeres som i fjor tidlig på året, årsaken til det er at det beviselig fantes tilstrekkelig publikum som ønsker å se hva som skjer når unge, single mennesker møter eksene sine på stranda, og de betaler meg for å reise ned og filme det igjen nå i januar og februar. Så om jeg skal stå til ansvar for eventuell faenskap som har skjedd gjennom sesongen, må det skje denne torsdagen. For ordens skyld legger jeg ved vedtektene til Stabæk Support her, sist vedtatt på forrige årsmøte: VEDTEKTER FOR STABÆK SUPPORT Sist vedtatt på årsmøtet 04.01.2018 Org.nr.: 990 060 193 § 1. NAVN Organisasjonens navn er Stabæk Support. § 2. FORMÅL Formålet med Stabæk Support er på alle tenkelige måter å støtte Stabæk Fotball på veien mot størst mulig sportslig suksess. § 3. UAVHENGIGHET Stabæk Support er en uavhengig supporterklubb for Stabæk Fotball. § 4. INKLUDERING Stabæk Support skal ha stor takhøyde og inkludere alle Stabæk-supportere, herunder subkulturer. § 5. MEDLEMSKAP Alle Stabæk-supportere kan tegne medlemskap i Stabæk Support. Medlemskapet er personlig og gyldig for det året medlemskort er utstedt. Utmelding skal skje skriftlig. § 6. ORGANISASJONENS FORPLIKTELSER Stabæk Support skal: legge forholdene til rette for best mulig støtte til Stabæk Fotball ved størst mulig oppmøte, sanger, arrangementer etc. arrangere borteturer til Stabæk Fotballs serie- og cupkamper i inn- og utland, såfremt det er økonomisk forsvarlig. arbeide for best mulig tribuneplassering til best mulige vilkår på Stabæk Fotballs hjemmebane. ivareta medlemmenes interesser overfor relevante organer som Stabæk IF, Stabæk Fotball AS, NFF, andre supporterklubber og kamparrangører. arbeide aktivt for supporternes rettigheter gjennom medlemskap i NSA. § 7. MEDLEMMENES RETTIGHETER Stabæk Supports medlemmer: har adgang til Stabæk Supports felt på Stabæk Fotballs hjemmebane. kan delta på borteturer i regi av Stabæk Support. kan delta på medlemsmøter, supportercuper og andre arrangementer i regi av Stabæk Support. skal få fyldig informasjon om Stabæk Supports aktiviteter, primært via www.stabaek.no, www.facebook.com/stabaeksupport, nyhetsbrev per e-post og informasjon via SMS. Rettigheter vil kunne innskrenkes som følge av aldersgrense eller omstendigheter utenfor organisasjonens kontroll. § 8. MEDLEMMENES FORPLIKTELSER Stabæk Supports medlemmer: plikter å holde seg innenfor NSAs regler for god supporterskikk, Stabæks Supports turreglement, samt henstillinger/anvisninger gitt av Stabæk Supports styremedlemmer, turansvarlige og vakter. skal ikke påføre organisasjonen unødige kostnader. skal ikke komme med utsagn som hetser, trakasserer eller krenker noen på grunn av etnisitet eller seksuell orientering. § 9. EKSKLUSJON M.M. Medlemmer som ikke overholder bestemmelsen i § 8 kan ekskluderes fra Stabæk Support, samt holdes økonomisk ansvarlig for sine handlinger. Eksklusjonssak kan fremmes skriftlig ovenfor styret av et medlem, eller åpnes av styret på eget initiativ. Vedtak om eksklusjon innebærer at medlemmets rettigheter bortfaller og at nytt medlemskap ikke kan tegnes. Eksklusjonen bør være tidsbegrenset og skal stå i rimelig forhold til adferden som sanksjoneres. Styret plikter å gi den som foreslås ekskludert informasjon om hvilket faktum som er lagt til grunn og hvilket punkt i § 8 som er overtrådt. Den som foreslås ekskludert skal få mulighet til å uttale seg før vedtak fattes. Vedtak om eksklusjon fattes av styret og krever 2/3 flertall blant styremedlemmene. Styrets vedtak kan påklages av den ekskluderte. Klagen skal behandles på påfølgende årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Styrets vedtak står frem til klagen er behandlet. Årsmøtets vedtak er endelig. § 10. STYRETS ØKONOMISKE DISPOSISJONER Styret skal foreta forsvarlige økonomiske disposisjoner innenfor budsjettet som er vedtatt av årsmøtet. Økonomiske disposisjoner utover budsjettet som er vedtatt av årsmøtet, kan bare foretas når de anses nødvendige for å fremme organisasjonens formål, jf. § 2, eller for å sikre at organisasjonen overholder sine forpliktelser, jf. § 6. Disposisjonen må være forsvarlig ut fra organisasjonens økonomiske stilling og skal vedtas av et enstemmig styre. § 11. ÅRSMØTE Stabæk Supports øverste organ er årsmøtet som skal avholdes mellom 1. januar og 15. februar hvert år. Innkalling skal skje senest 21 dager før årsmøtet. Stemmeberettigede på ordinært årsmøte er fremmøtte som innehar gyldig medlemskap for foregående år i henhold til § 5. Andre fremmøtte, som er medlemmer året årsmøtet avholdes, har møte og talerett, men ingen stemmerett. Årsmøtet skal ha følgende agenda: 1. Konstituering: a) Godkjenning av fremmøtte medlemmer b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av saksliste d) Valg av ordstyrer e) Valg av referent 2. Behandling av styrets årsberetning 3. Behandling av regnskap 4. Fastsettelse av neste års kontingent 5. Behandling av budsjett 6. Behandling av innkomne forslag 7. Vedtektsendringer 8. Valg av tillitsmenn: a) 7-9 styremedlemmer b) kasserer/regnskapsfører c) revisor d) valgkomité § 12. VALG AV STYREMEDLEMMER OG REVISOR Valg av styremedlemmer skal gjennomføres slik at det velges personer med henblikk på hvilken type styreverv kandidatene er egnet til og selv ønsker å ha i styret. Det skal velges blant de kandidater som ønsker samme styreverv. Valg av styremedlemmer gjennomføres på følgende måte: Valgkomiteen og ordstyrer redegjør for de funksjoner som behøves for å drifte Stabæk Support. Valgkomiteen presenterer sin innstilling. Øvrige medlemmer som ønsker å stille til valg annonserer sitt kandidatur. De medlemmer som stiller til valg redegjør for hvilken funksjon de ønsker å inneha som styremedlem. Kandidatene grupperes etter funksjon. Deretter velges det blant kandidatene i disse gruppene. Følgende funksjoner skal konstitueres av årsmøtet: Leder Sikkerhetsansvarlig Medlemsansvarlig Turansvarlig Kasserer Revisor Resten av styret konstituerer seg selv på påfølgende styremøte. Dersom et styremedlem går ut av styret i løpet av perioden, skal styret oppnevne en erstatter. § 13. VEDTEKTSENDRINGER Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinære årsmøter. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer. Vesentlige endringer av organisasjonens formål, jf. § 2, krever tilslutning fra alle fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer. § 14. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller det kommer krav fra minst 1/3 av medlemmene. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 2 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er bekjentgjort i innkallingen. Stemmeberettigede på ekstraordinært årsmøte er alle fremmøtte som er medlemmer ved møtets begynnelse. ALLTID. UANSETT.
 11. Posse

  Tilskuertall

  NFF sier at sesongstrekking er et mål fordi de mener det vil gavne landslaget, det er ubestridt. Et av NTFs tyngste argumenter for senere seriestart neste år var at nærmest ingen fra ES er på landslaget uansett. 30 lag, cup, sommerferie, internasjonale datoer og et svært varierende klima gjør at denne diskusjonen helt sikkert dukker opp hvert år. Vi spilte dog like mange runder i år som de siste sesongene, så personlig mener jeg droppen i interesse ikke nødvendigvis bare kan settes i sammenheng med at det var snø i de første rundene og kaldt i de siste. Hadde det vært reell gullkamp til slutten hadde det sett helt annerledes ut. Nå gidder ikke engang folk dra på Lerkendal for å se hele Norges The Double Rosenborg. Det er ikke bare på grunn av vær og klima.
 12. Posse

  Tilskuertall

  Nå fikk jeg mange ord i munnen her. Jeg har sagt at jeg for min del heller vil få med meg en kald kamp, enn å gå glipp av en varm kamp. Jeg synes ikke Haugesund hjemme i juli var like spennende eller viktig som Godset hjemme i november. Men vi kan av naturlige årsaker ikke spille alle kampene midt på sommeren. Hvis du spør om hvem som er på NSA-seminaret er det representanter fra supportergruppene, som regel styremedlemmer. Det er i øyeblikket omtrent 37 supporterklubber med mer eller mindre drift. Et par andre ting dere skal vite om denne hovedterminlisten: Styret i NFF får en anbefaling fra en arbeidsgruppe som jobber i ca et halvt år med å utarbeide denne. I denne arbeidsgruppen er det 2 fra NTF, 3 representanter fra klubbene, og 3 fra NFF. Resultatet deres sendes til forbundsstyret og godkjennes som regel. NTF-leiren ønsker sen seriestart og sen avslutning. Landslagsledelsen ønsker tidlig start og sen avslutning, antakelig fordi landslaget vil ha svært viktige kamper tidlig på året (vi har Sverige i mars). Så vet vi også at det er intern uenighet i klubbene der sportslig avdeling vil ha lang sesong og kommersiell avdeling vil ha kort. Tidvis kommer det da folk i administrasjonene rundt omkring (i år var det i Godset ved daglig leder) og ytrer seg om hva akkurat de mener. Om man år etter år bare sitter og brøler at NFF gjør alt galt, da er man kanskje mest opptatt av å høre sin egen stemme.
 13. Posse

  Tilskuertall

  Spar meg. Vi brukte 2 timer på seminar med alle supportergruppene i Norge der de fikk muligheten til å sette opp terminlista slik "vi" vil ha den. Forslagene ble tilnærmet identiske med den opprinnelige lista, fordi det rett og slett ikke var nok ledige helger å plassere runder i. Rundt hvert hjørne står noen og mener at det bare er å gjøre slik og slik, og så langt kan man vel si at treffprosenten for hva som faktisk funker er forholdsvis lav. Derfor, siden det ikke finnes noen quick fix, ba vi alle supporterklubbene om å fortelle hva de helst ville prioritere vekk dersom de ønsket å gjøre sesongen kortere. En del ville kutte litt i ferien, ellers var ikke folk spesielt keene på å flytte helgekamper til midt i uka for at det skulle være noen grader varmere. Det er den tilbakemeldingen vi kunne gi NTF og klubbene i forkant. Så hvis dette i dine ører høres ut som at jeg bare sitter og tenker "jaja, sånn som det er nå er nok så bra som det blir" så kan du ta deg en solskinnsbolle. For min del kan jeg godt ta på stillongs om det er kaldt ute, fremfor at jeg går glipp av en storkamp midt i uka, og kutte litt i sommerferien. Om du vil spille midt i uka og i sommerferien, fint, det er din mening, ærlig sak. Hvis noen overså poenget mitt, det jeg har størst problem med er at folk tror det er enkelt og at NFF bare burde gjøre sånn og sånn. Det er aldri enkelt og bare sånn og sånn. Når man har forstått dét, kan man gjerne ta en ordentlig prat med NTF og klubbene om hvordan vi skal spille fotball. Noe av det vi jobber med i NSA er å gjøre ting lettfattelige, og med terminlista er dette ganske vanskelig. Fordi det finnes nærmest et uendelig antall "jammen hva hvis vi gjør slik" kan vi ikke ha et svar på alt i forkant. Men når det gjelder feks hvilke helger vi ikke kan spille i, eller hvorfor vi skal ha sommerferie og hvem som ønsker akkurat dette, kunne gjerne vært tydeligere når hovedterminlista lanseres. Så kunne ansvaret blitt adressert med litt mer nøyaktighet.
 14. Posse

  Tilskuertall

  I fall du vil ha det utfyllende svaret fra klubben på disse datoene: * 25/4 (onsdag) - kolliderer ikke med noe (Denne er mulig, men blir veldig tette kamper og media ville nok ikke blitt fornøyd. Men ikke umulig.) * 7-9/5 (tir-tor) - samme dager som semifinalene i CL/EL. (Kan være at denne er mulig, men blir 8 kamper i mai og uheldig fra et sportslig synspunkt.) * 1-2/6 (lør-søn) - CL-finale på lørdag, ellers intet problem (VM U-20 og veldig uheldig med serierunde for lag med spillere der. Spesielt for Stabæk.) * 12-13/6 (ons-tor) - ingen kollisjon (VM U-20 og veldig uheldig med serierunde for lag med spillere der. Spesielt for Stabæk. ) * 11-12/9 (ons-tor) - ingen kollisjon (CL og EL kampene går til høsten kl. 18.45 og 20.45. Det betyr at kamper i Norge må være ferdig før dette og starte kl. 16.30. ) * 16-17/10 (ons tor) - ingen kollisjon (Samme som over. ) Så landskapet er komplekst og med mange hensyn. Jeg skjønner at folk vil ha i pose og sekk, men det trigger meg litt at så mange tenker at det er så jævla enkelt og blabla kan ikke bare NFF skjerpe seg blabla. 95% av de jeg snakker med om dette har ikke peiling på hva de snakker om.
 15. Posse

  Tilskuertall

  Så en runde i Europa League-dagene 20.04 og 21.04, runde 10 samtidig med Champions League-finalen, runde 11 i internasjonal periode (det er disse datoene som gjør at eksempelet til kompisen din catcher opp med terminlisten over), runde 14 samtidig som 4. runde i cupen, runde 18 (20/21.07) og 19 (27/28.08) i sommerferien? Kall meg en rent fysisk krakk, men hvis man faktisk setter disse to eksemplene opp mot hverandre så er det helt åpenbart at man kutter sommerferien samt tar noen "snarveier" med CL og internasjonale perioder.
×