Jump to content
Sign in to follow this  
Anders C

Valgkomiteen ønsker deres innspill!

Recommended Posts

Valgkomiteen ønsker deres innspill!

 

Valgkomiteen starter nå opp sitt arbeid med å finne aktuelle medlemmer å innstille til valg på årsmøtet over jul. I den forbindelse ønsker vi deres tilbakemeldinger på hvem dere mener kunne hatt noe å bidra med i styret.

 

Det er kjempefint om dere sender navn på deres forslag til kandidat(er), gjerne også med en kort redegjørelse for hva dere begrunner forslaget med, til slum@stabaek.no.

 

Mvh

Valgkomiteen v/ Kjell Eivind Anderdal, Sven Erik Lund og Anders Christensen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Innspill til valget av nytt styre.

 

Vet ikke om denne debatten skal tas her, men jeg håper den kan tas et sted.

 

Var på årsmøtet for snart et år siden, og må tilstå at jeg synes styrevalget kunne foregått etter mer smidige premisser.

 

 

I fjor (strengt tatt januar i år) var det 10 kandidater til 8 posisjoner, da synes jeg det greieste hadde vært at de åtte som fikk flest stemmer, hadde utgjort styret - uten andre bindinger. Og så bestemmes det vel innad i styret hvem som tar hvilke posisjoner.

 

Men her var det satt opp seks personer uten motkandidater og til de to siste plassene var det satt opp fire personer. Hver hadde sin bestemte motkandidat. Jeg er litt usikker på om det var satt opp på forhånd, eller om det ble slik ved en tilfeldighet, men det var uansett slik det forelå da vi skulle stemme. Dersom man f.eks. mente at de to personene som var satt opp mot hverandre var to av de beste kandidatene til styreverv, og begge burde velges inn, kunne man, så vidt jeg forsto, uansett ikke stemme på begge. Jeg synes det virker som en unødig kompliserende binding, og ser egentlig ingen gode argumenter for å ha det slik ved dette valget.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Geirti: Hva mener du da valgkomiteen sin funksjon skal være? Med den modellen du foreslår tror jeg det vil bli veldig mange klovner i styret i årene framover... Eller prøver du bare å tenke deg fram til den letteste måten du selv kan stjele til deg en plass?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Geirti: Hva mener du da valgkomiteen sin funksjon skal være? Med den modellen du foreslår tror jeg det vil bli veldig mange klovner i styret i årene framover... Eller prøver du bare å tenke deg fram til den letteste måten du selv kan stjele til deg en plass?

 

 

 

Jeg mener bare det virker logisk at de åtte personene som får flest stemmer på årsmøtet utgjør styret, uten noe mer taktikkeri enn det. Jeg håper virkelig du er enig i at vi må ha tillit til at årsmøtet tar den riktige beslutning - det er jo der styrets makt utgår fra.

 

 

 

Dersom du virkelig tror jeg hadde fått særlig mange stemmer på et årsmøte etter all rallinga mi her inne..... ja da får jeg vel si takk for "tilliten" eller noe slikt :lol:

 

 

 

For å kommentere det med valgkomitéens funksjon: deres oppgave er å få en oversikt over kandidatene, vurdere deres egnethet, og legge fram sitt forsalg på årsmøtet. Det vil nok veie tungt for mange når de skal skrive sin stemmeseddel - og det er vel også meningen. Jeg ser ikke hvordan mitt forslag endrer på dette, og jeg ønsker heller ikke endre på dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Geirti: Hva mener du da valgkomiteen sin funksjon skal være? Med den modellen du foreslår tror jeg det vil bli veldig mange klovner i styret i årene framover... Eller prøver du bare å tenke deg fram til den letteste måten du selv kan stjele til deg en plass?

Mikki, burde du ha alkolås på formuet allerede ikveld?

 

Men du har fortsatt rett, vi velger en serie med folk som skal gjøre forskjellige oppgaver. Derfor er det viktig å tenke helhet når vi velger våre tillitsvalgte. Det skal være et visst antall ultras, det skal være en eller flere som kan organisere en buss på tre min via mobiltelefon og det skal være en prateboks eller to som kan gjøre seg i media. Derfor er det viktig at valgkomiteen, og årsmøtet tenker helhet. Mao er ideen din ikke holdbar Geir, her må vi tenke oppgaver, ikke antall.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Geirti: Hva mener du da valgkomiteen sin funksjon skal være? Med den modellen du foreslår tror jeg det vil bli veldig mange klovner i styret i årene framover... Eller prøver du bare å tenke deg fram til den letteste måten du selv kan stjele til deg en plass?

Mikki, burde du ha alkolås på formuet allerede ikveld?

 

Men du har fortsatt rett, vi velger en serie med folk som skal gjøre forskjellige oppgaver. Derfor er det viktig å tenke helhet når vi velger våre tillitsvalgte. Det skal være et visst antall ultras, det skal være en eller flere som kan organisere en buss på tre min via mobiltelefon og det skal være en prateboks eller to som kan gjøre seg i media. Derfor er det viktig at valgkomiteen, og årsmøtet tenker helhet. Mao er ideen din ikke holdbar Geir, her må vi tenke oppgaver, ikke antall.

Sitter og ser på Senkveld og drikker julebrus, Gjermund... Så om du mener jeg raller... Ja vel... Men vi er jo enige. Valgkomiteen bør jo ha en viss funksjon.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Geirti: Hva mener du da valgkomiteen sin funksjon skal være? Med den modellen du foreslår tror jeg det vil bli veldig mange klovner i styret i årene framover... Eller prøver du bare å tenke deg fram til den letteste måten du selv kan stjele til deg en plass?

Mikki, burde du ha alkolås på formuet allerede ikveld?

 

Men du har fortsatt rett, vi velger en serie med folk som skal gjøre forskjellige oppgaver. Derfor er det viktig å tenke helhet når vi velger våre tillitsvalgte. Det skal være et visst antall ultras, det skal være en eller flere som kan organisere en buss på tre min via mobiltelefon og det skal være en prateboks eller to som kan gjøre seg i media. Derfor er det viktig at valgkomiteen, og årsmøtet tenker helhet. Mao er ideen din ikke holdbar Geir, her må vi tenke oppgaver, ikke antall.

 

Du glemmer å nevne at noen bør ha i oppgave å si det som det er på årsfesten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Enig med Geirti - han treffer spikeren på hodet og vel så det. I fjor virket det for meg som om styret hadde vel mye de skulle ha sagt i forhold til valget - noe de ikke har anledning til. Vi er pokka nødt til å følge vanlige demokratiske prinsipper. Styret er ikke i posisjon til å stille kandidater opp mot hverandre eller diktere valgkomiteen i deres arbeid. Årsmøtet er øverste organ og da kan ikke styret bedrive taktikkeri etter eget forgodtbefinnende - i dette ligger det jo også at styret konstituerer seg selv. Man går altså ikke til valg på posisjoner, men på personer. I ettertid samles styret og fordeler posisjoner og oppgaver slik det passer best.

 

Ender det opp med at årsmøtet velger inn en gjeng med "idioter" får det heller være. Man får helger mobilisere til valget hvis man ser at det er uønskede elementer som vil inn i styret.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Valgkommiteens funksjon er å sørge for at nettopp slike hensyn blir ivaretatt - arbeidsoppgaver, personkjemi og personlig egnethet. Alt dette er svært subjektive vurderinger.

 

Selve valget kan ut fra vedtektene vanskelig tolkes som et rent demokratisk valg uten føringer ihht foranstående vurdering. Potter har rett, så kan man like det eller ikke. Jeg synes jo sånn sett at man kunne med fordel ha litt mer åpenhet om valgprosessen i forkant slik at ikke alle vurderinger og beslutninger gjøres på 5 minutter på onkel blaa. Et åpent forum som dette er svært lite egnet til slik informasjon og debatt, men jeg tror - om målet er å sikre et velfungerende styre at det er best for SS med en såpass åpen prosess ift medlemmene som mulig.

 

Slik det er nå aner vi jo ikke om det er får få eller for mange kandidater engang.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Enig med Geirti - han treffer spikeren på hodet og vel så det. I fjor virket det for meg som om styret hadde vel mye de skulle ha sagt i forhold til valget - noe de ikke har anledning til. Vi er pokka nødt til å følge vanlige demokratiske prinsipper. Styret er ikke i posisjon til å stille kandidater opp mot hverandre eller diktere valgkomiteen i deres arbeid. Årsmøtet er øverste organ og da kan ikke styret bedrive taktikkeri etter eget forgodtbefinnende - i dette ligger det jo også at styret konstituerer seg selv. Man går altså ikke til valg på posisjoner, men på personer. I ettertid samles styret og fordeler posisjoner og oppgaver slik det passer best.

 

Ender det opp med at årsmøtet velger inn en gjeng med "idioter" får det heller være. Man får helger mobilisere til valget hvis man ser at det er uønskede elementer som vil inn i styret.

Uenig. Som du skriver til slutt kan man ende opp med et styre med "idioter", men viktigere er det at man kan ende opp med et styre som mangler en person egnet til feks tifo-ansvar. Eller web-ansvar. Det er helt klart best at valgkomiteen foreslår et styre (eller forskjellige mulige styrer) med komplementære ferdigheter og interesseområder.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg tror du misforstår meg Håkon. Jeg mener ikke at man ikke skal ha en valgkomite, men selve den demokratiske prossesen er ikke noe styret skal legge seg borti. Det er årsmøtet som er organisasjonens (så og si alle organisasjoners og selskapers (generalforsamling)) øverste organ og styret som velges av årsmøtet kan ikke overstyre eller legge føringer på årsmøtets arbeid. Valgkomiteen jobber med å skaffe egnede kandidater med henblikk på hvilke posisjoner som bør besettes, men disse har ikke noe faktisk fortrinn i valgprossesen. Dette er grunnleggende demokratiske spilleregler som styret ikke har noen anledning til å frata medlemene i Stabæk Support. Hvis flertallet velger inn "idioter" så er det beklagelig, men også flertallets legitime rett. Styret skal holde fingrene av fatet.

Edited by Potter

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg tror du misforstår meg Håkon. Jeg mener ikke at man ikke skal ha en valgkomite, men man selv den demokratiske prossesen er ikke noe styret skal legge seg borti. Det er årsmøtet som er organisasjonen (så og si alle organisasjoners og selskapers (generalforsamling)) øverste organ og styret som velges av årsmøtet kan ikke overstyre eller legge føringer på årsmøtets arbeid. Valgkomiteen jobber med å skaffe egnede kandidater med henblikk på hvilke posisjoner som bør besettes, men disse har ikke noe faktisk fortrinn i valgprossesen. Dette er grunnleggende demokratiske spilleregler som styret ikke har noen anledning til å frata medlemene i Stabæk Support. Hvis flertallet velger inn "idioter" så er det beklagelig, men også flertallets legitime rett. Styret skal holde fingrene av fatet.

Jeg er enig i at styret ikke har noen ekstra autoritet på årsmøtet, og at de skal holde fingrene av fatet som du sier. Den er grei. Men slik jeg oppfattet Geir var problemet at valgkomiteen hadde foreslått to forskjellige styrer hvor to plasser var forskjellig. Vi ble så enige om å stemme blant de fire som ikke hadde plass på begge forslagene, og Geir mener at vi burde stemnt med alle, også de som var på begge forslagene. Det mener jeg er feil, ikke fordi jeg var en av dem, men fordi de gruppe valgkomiteen hadde satt sammen utfylte hverandre, og de som hadde "fast plass" var stillinger det ikke var "konkurranse" om. Jeg synes det blir unaturlig å frigi alle plassene for å stemme fritt på alle aktuelle, for så å ta de 8 med flest stemmer. Da kan vi ende med to personer i styres som hadde tenkt seg buss-ansvar og ingen som kan ta web-ansvaret.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er greit at du synes det er "feil", men det er det som er demokrati. Valget i fjor fremsto som kaotisk og dårlig planlagt. Du ble jo "valgt" inn i styret uten at noen fikk anledning til å stemme på deg. Det i seg selv er jo rimelig spesielt. Det er nå en gang slik at det som får flest stemmer skal sitte i styret.

 

Vi får satse på at valgkomiteen kommer med en samlet innstilling. Vi får også se hvilke eventuelle benkeforslag som kommer, det er ikke sikkert de er dårlige de heller.

 

DE SOM STILLER TIL VALG BØR TENKE OVER HVA DE SPESIFIKT KAN BIDRA MED I STYRET.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Potter har rett her. La meg understreke at styret har fungert aldeles utmerket, tross de store prøvelsene man er blitt utsatt for, spesielt Albert, selv om Peder Ravneberg, 7 trøndere og 3 fra konkurrerende klubber i Oslo-området mener at Albert må gå osv.

 

Demokrati er flertallsstyre. Med mindre det er vedtektsfestet at styremedlemmer skal sitte i mer enn et år skal alle styremedlemmer velges inn med simpelt flertall. Så kan man diskutere om man skal kjøre flere avstemminger om ikke alle som skal inn i styret vil få rent flertall ved første avstemming.

 

Det er meget spesielt at vi i fjor valgte inn 6 av 8 til styret uten avstemming. Det var sikkert fornuftig, men det var på ingen måte en demokratisk avgjørelse.

 

Når alt dette er sagt må jeg få understreke at jeg ikke uten videre er tilhenger av flertallsstyre. Jeg mener at folk må ha et minimum av kunnskap for å kunne delta i en beslutning. Det er det ikke på årsmøtene våre, der folk stort sett stemmer på de de liker eller de peneste eller følger det autoriteten (valgkommiteen) har foreslått. I fjor ble endatil kandidatenes "valgtaler" stoppet, og valgprosessen var mer en farse enn et demokratisk valg - hvis det var det man ønsket. Resultatet ble imidlertid tilsynelatende godt likevel, så det er gjentatt.

 

Det er på sin plass at både kandidater, deres standpunkter, nominasjons- og valgprosess er avklart på forhånd og offentliggjort for medlemmene i SS.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg er litt uenig med begge jeg, men heller mest mot Potter.

 

Hvis vi skal være helt demokratiske synes jeg det skal foregå slik:

 

Valgkomiteen legger frem et forslag som for.eks ser slik ut:

Leder: Albert

Media: Albert

Nestleder: Gjermund

Sikkerhet: Gjermund

Turansvarlig: Katrine

Medlemsservice: Helene

SFK: Thomas

Øl: Thomas

Medlemsmøter/kos/reklame: Håkon

Forum: Gjermund

Web: Håkon

Tifo: Jonas

Effekter: Morten

NSA-kontakt: Morten

JR Support: Håkon

Setefritt ståfelt: Håkon

 

Da kan alle verv stemmes over på årsmøte og man kan for eksempel ende opp med dette styret:

 

Leder: Albert

Media: Gjermund

Nestleder: Gjermund

Sikkerhet: Albert

Turansvarlig: Helene

Medlemsservice: Thomas

SFK: Kathrine

Onkel Blaa: Håkon

Medlemsmøter/kos/reklame: Bjørnar

Forum: Gjermund

Web: Håkon

Tifo: Morten

Effekter: Jonas

NSA-kontakt: Morten

JR Support: Håkon

Setefritt ståfelt: Håkon

 

Her starter man på toppen og går nedover. Hvem som helst kan foreslå seg selv eller andre til et av vervene og det stemmes på alle verv (med motkandidater). Da bestemmer årsmøte HVEM som skal drive tifo, HVEM som skal drive med effekter, HVEM som skal være medieansvarlig, HVEM som skal drive med sikkerhet, HVEM som skal ordne med Onkel Blaa, osv... Ikke bare hvem som skal sitte i styret.

 

Skal vi ha reelt demokrati er dette, etter min mening, mest riktig.

Edited by Jan Fredrik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Støtter synet til Jan Fredrik og Alz her. Jeg reagert spesielt på at valgkomiteens forslag ikke ble offentliggjort på forhånd. Det er ikke lett å foreslå folk på sparket, som kanskje ikke en gang er tilstede. Derfor må man på forhånd vite hvem som innstilles for å ha mulighet til å komme med realistiske motforslag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg gidder ikke sende mail, men vil nominere alle de som gav fingern til Janne til plass i styret. Og piff til JR Support.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hmm... Det virker som at folk ikke ønsker å ha en valgkomité i ordets rette forstand? Hele poenget med en valgkomité er jo å finne rette kandidater til riktig verv, noe som kan være svært vanskelig for "normale" medlemmer å se. Dersom man ønsker å se en annen person i et gitt verv, er det ikke verre enn å komme med benkeforslag. Dersom valgkomiteen innstiller en person til et gitt verv, er jo dette fordi denne (valgte) valgkomiteen mener at denne personen er mest egnet til å ha vervet. Igjen kommer benkeforslag inn dersom man er uenig. Slik fungerer jo valg i de fleste større organisasjoner også, også i politiske partier.

 

Valgkomiteen, i ordets rette forstand, fører til en orden i valget, og gjør også at selve valget går raskere. At innstillingen kan komme frem tidligere kan godt hende er en god idé, at valgkomiteen kan være mer åpne med sitt arbeid kan også være en god idé, men at man skal ha et massevalg à la tillitsvalgt på barneskolen, så vil valget ta svært lang tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hmm... Det virker som at folk ikke ønsker å ha en valgkomité i ordets rette forstand? Hele poenget med en valgkomité er jo å finne rette kandidater til riktig verv, noe som kan være svært vanskelig for "normale" medlemmer å se. Dersom man ønsker å se en annen person i et gitt verv, er det ikke verre enn å komme med benkeforslag. Dersom valgkomiteen innstiller en person til et gitt verv, er jo dette fordi denne (valgte) valgkomiteen mener at denne personen er mest egnet til å ha vervet. Igjen kommer benkeforslag inn dersom man er uenig. Slik fungerer jo valg i de fleste større organisasjoner også, også i politiske partier.

 

Valgkomiteen, i ordets rette forstand, fører til en orden i valget, og gjør også at selve valget går raskere. At innstillingen kan komme frem tidligere kan godt hende er en god idé, at valgkomiteen kan være mer åpne med sitt arbeid kan også være en god idé, men at man skal ha et massevalg à la tillitsvalgt på barneskolen, så vil valget ta svært lang tid.

Takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg tror at hele diskusjonen hadde vært unngått dersom noen fra valgkomiteen hadde vært tilstede ved årsmøtet sist. Da hadde de kunnet redegjøre personlig for sine innstillinger, og styret hadde sluppet å ta styringen når det gjaldt selve valget, som jo er noe av kritikken som kommer fram her. (Til fjorårets valgkomite: jeg tviler ikke på at dere alle hadde gode fraværsgrunner, så ikke ta kritikken personlig.)

Med andre ord er jeg enig med LudaKris i hans definisjoner av valgkomiteens oppgaver, men jeg mener i tillegg at noen fra komiteen bør stå for gjennomføringen av valget på årsmøtet.

Og benkeforslag bør fortsatt rettes mot spesifikke kandidater, ikke føre til en avstemming over hele styret. Dette viser at forslaget er gjennomtenkt, og at man har tiltenkt en spesifikk oppgave til kandidaten sin og ikke vil ha vedkommende inn i styret for enhver pris.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er klart at valgkomiteen skal presentere sin innstilling, det skal jo i utgangspunktet holdes innstillingstaler i tillegg. Iallfall for de viktigste vervene. Nå vet ikke jeg hvordan Stabæk Support sine vedtekter er på dette punktet, men jeg regner med at det er slik det fungerer.

 

Valgkomiteer er forholdsvis uforståelige dersom man ikke har vært borti det før, men det viser seg at det er den mest effektive måten å få en kombinasjon av et demokratisk valgt styre (valgkomiteen er demokratisk valgt og man kan benke mot innstillingen) og et effektivt og godt styre.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I følge vedtektene konstituerer styret seg selv. Folk velges ikke inn i bestemte funksjoner.

 

Det er mange hensyn å ta ift. valg av styremedlemmer. Det er ofte en jobb simpelthen å finne kandidater. Videre skal dette være kandidater med kapasitet og kompetanse, generelle og innbyrdes samarbeidsevner, nettverk og samtidig representere ulike deler av medlemsmassen. Det kreves evner til å håndtere media og forhandlinger med andre organisassjoner, intern og ekstern konflikthåndtering og konfliktløsning.

 

Videre er valg av styret en viktig politisk beslutning.

 

Hvilke funksjoner den enkelte ønsker/kan dekke er også en bit av puslespillet, men langt fra den eneste, slik enkelte later til å tro.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg er litt uenig med begge jeg, men heller mest mot Potter.

 

Hvis vi skal være helt demokratiske synes jeg det skal foregå slik:

 

Valgkomiteen legger frem et forslag som for.eks ser slik ut:

Leder: Albert

Media: Albert

Nestleder: Gjermund

Sikkerhet: Gjermund

Turansvarlig: Katrine

Medlemsservice: Helene

SFK: Thomas

Øl: Thomas

Medlemsmøter/kos/reklame: Håkon

Forum: Gjermund

Web: Håkon

Tifo: Jonas

Effekter: Morten

NSA-kontakt: Morten

JR Support: Håkon

Setefritt ståfelt: Håkon

 

Da kan alle verv stemmes over på årsmøte og man kan for eksempel ende opp med dette styret:

 

Leder: Albert

Media: Gjermund

Nestleder: Gjermund

Sikkerhet: Albert

Turansvarlig: Helene

Medlemsservice: Thomas

SFK: Kathrine

Onkel Blaa: Håkon

Medlemsmøter/kos/reklame: Bjørnar

Forum: Gjermund

Web: Håkon

Tifo: Morten

Effekter: Jonas

NSA-kontakt: Morten

JR Support: Håkon

Setefritt ståfelt: Håkon

 

Her starter man på toppen og går nedover. Hvem som helst kan foreslå seg selv eller andre til et av vervene og det stemmes på alle verv (med motkandidater). Da bestemmer årsmøte HVEM som skal drive tifo, HVEM som skal drive med effekter, HVEM som skal være medieansvarlig, HVEM som skal drive med sikkerhet, HVEM som skal ordne med Onkel Blaa, osv... Ikke bare hvem som skal sitte i styret.

 

Skal vi ha reelt demokrati er dette, etter min mening, mest riktig.

Jeg siterer meg selv.

 

Slik får både valgkomiteen gjort en best mulig jobb hvor de både kan finne hvem som passer til styret og hva de skal gjøre der.

 

I tillegg får alle medlemmene sett hvilke abreidsoppgaver som er tiltenkt hvilke personer og kan enkelt komme med forslag til hvem de istedenfor vil ha til å gjøre hvilken oppgave, og hvorfor.

 

Alzheimer: Du sier at styret konstituerer seg selv. Det gjør vel mer eller mindre alle styrer, men det er fortsatt mulig at arbeidsoppgavene avgjøres på årsmøtet.

 

For eksempel kan det foregå slik:

- Årsmøte velger styret og hvilke arbeidsoppgaver de skal ha.

- Styret har et konstituerende styremøte i etterkant hvor de konstituerer seg selv. Det eneste de da gjør er å nikke. Så skriver referent: "Styret ser på seg selv som konstituert".

Edited by Jan Fredrik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Når blir årsmøtet? Forrige gang kom innkallelsen 11. desember, møtet ble avholdt 14. januar og frist for innlevering av forslag, vedtektsendringer etc. var satt til julaften.

Er vel ikke så lenge til innkallelsen, kanskje?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Når blir årsmøtet? Forrige gang kom innkallelsen 11. desember, møtet ble avholdt 14. januar og frist for innlevering av forslag, vedtektsendringer etc. var satt til julaften.

Er vel ikke så lenge til innkallelsen, kanskje?

Mandag 24. januar kl 19 på Onkel Blaa er det vi satser på. Jeg kommer tilbake med info i en tråd med det første.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Forslag til ny vedtekt:

"Medlemmer som ikke har fylt 14 år innen 1. januar i sesongen tillates ikke å kjøpe sesongkort på Stabæk Supports felt."

 

Dette er i tråd med styrets praksis per i dag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...