Jump to content

Recommended Posts

1 time siden skrev enda en jævla islending:

Når jeg ser bildet fra Budstikka (som en moderator forøvrig burde fjerne fra Gunnars post), merker jeg at jeg håper gamle Hovis får stå.

Jeg vet ikke om det bare er nostalgi, eller tanken på hvor mye mer fancy den nye vil se ut, med et sånt gammelt vrak ved siden av seg. Eller kanskje det er de storklubbvibbene det gir å ha tribune på treningsanlegget.

Tribunen på Fornebulandet skal stå. Det bør vel strengt tatt holde for treningskamper.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutter siden skrev Nr14:

Tribunen på Fornebulandet skal stå. Det bør vel strengt tatt holde for treningskamper.

For all del! Vi er jo ikke en storklubb. Tre fire klappstoler holder stort sett for treninger og treningskamper. Jeg bare liker følelsen av et kompleks.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Enig men da kan man rive øvre halvdel av Hovis så har vi kapasitet på 3000 på treningskamper 👍

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skal Fornebulandet få stå? Jeg blander sikkert alle disse skissene sammen, men jeg trodde det skulle bli to baner på tvers der stadion ligger nå? Hva har man egentlig endt med, bortsett fra at nye stadion skal ligge langs Gml. Ringeriksvei?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oslo International School har ikke gitt opp....

-Budstikka 27 august

 

Skole sterkt kritisk til  Nadderud-behandling

Oslo International School (OIS) vurdere å gå til juridiske skritt om Bærum kommune vedtar å legge nye Nadderud stadion med langsiden på langs ved Gamle Ringeriksvei.

– Vi mener at denne prosessen ikke holder vann. Her er det snakk om en kortslutning i den demokratiske prosessen, sier Knut Sørlie. Han er daglig leder ved Oslo International School (OIS), og er sterkt kritisk til at formannskapet tirsdag kan komme til å si ja til å legge den nye Nadderud stadion med langsiden langs Gamle Ringeriksvei, i stedet for med kortsiden mot veien. Rådmannen i Bærum kommune har innstilt på denne plasseringen. 

– Det kommer til å forringe nærmiljøet vårt og parkanlegget som skal ligge på Gjønnesjordet voldsomt. Det vil kunne komme en 130 meter lang vegg på opp imot 20 meter som kommer til å ødelegge hele grøntdraget, mener Sørlie.

Sørlie hevder at sentrale Bærums-politikere langt på vei har kommunisert feil overfor OIS.

– I et møte 3. mai lovet varaordfører Ole Kristian Udnes og Morten Skauge (leder av MIK – utvalget i Bærum kommune) at begge alternativer for plassering av stadion skulle være med videre til beslutning neste sommer, men nå ser det ut til at de heller hastebehandler saken og slik får de ikke vurdert konsekvensene for de ulike alternativene godt nok. Vi vil forfølge dette juridisk da vi mener det ikke er en forsvarlig behandling av en så viktig sak, sier Sørlie.

OIS mener også at kommunen langt på vei løper Stabæk Fotballs ærend i denne saken.

– Eliteseriefotball har tydeligvis stor innflytelse. Det kan virke som kommunen kun har ivaretatt Stabæk Fotball sine ønsker og ikke tatt i betraktning forholdene for barn og unge samt å sikre bevaring av grøntområder, sier Sørlie.

Øystein Haslum ved Gjønnes gård har stilt 80 mål av Gjønnesjordet til disposisjon for at kommunen skal lage en parkanlegg i området. Han mener at en stadion plassert på denne måten, vil forringe grøntopplevelsen til parken.

– Jeg tror ikke Bærums befolkning vil like dette. Rådmannen har ikke tatt hensyn til en sammenhengende grøntstruktur med i sin vurderingen – noe som hele tiden var forutsetningen for parken. Politikerne som skal behandle denne saken i formannskapet er ikke forelagt dette, sier Haslum.

– Et stadion som ligger slik vil være som en vegg som ødelegger hele grøntdraget, fremholder Haslum.

Varaordfører Ole Kristian Udnes avviser at saken hastebehandles. 

– Denne saken har vært behandlet siden 2017. Faktum er et Bærum kommune har brukt veldig lang tid på denne saken. Begge de to alternativene har vært med i prosessen frem til nå. I sakspapirene fra rådmannen er begge alternativene blitt drøftet, sier Udnes.

Han ønsker ikke å kommentere det at OIS vurderer å klage på et eventuelt vedtak.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutter siden skrev knutta:

Kjempemessig!!

Vet ikke helt hva de forskjellige modellen var, men her stoler jeg på deg og starter feiringen 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutter siden skrev odd:

Vet ikke helt hva de forskjellige modellen var, men her stoler jeg på deg og starter feiringen 🙂

Hovedgrepene gikk på beliggenhet, og hovedgrep 2 var altså med langsiden mot Gml. Ringeriksvei.

De forskjellige alternativene for utnyttelse av arealene var:

Sitat

For begge hovedgrepene foreligger følgende utviklingsalternativer:

a. Rendyrket stadionanlegg med idrettsrelatert næring integrert (under tribunearealer)
b. Stadionanlegg med integrerte næringsarealer i tillegg
c. Stadionanlegg med integrert skole/ barnehage i tillegg

Så når det da ble enstemmig vedtatt at arealene skal brukes til næring og offentlige arealer så betyr vel det alternativ c.

De forskjellige driftsmodellene fra dokumentet til rådmannen var som følger:

Sitat

Modeller for drift av stadionanlegg

Rådmannen utreder ulike modeller for drift av nytt stadionanlegg. En driftsavtale vil være underlagt anskaffelsesregelverket, og vil måtte konkurranseutsettes. Følgende modeller kan være aktuelle:

1. Kommunal drift av anlegget/kontraktspart leier stadionanlegget, ren leieavtale
· Bærum kommune ansvarlig for drift gressmatte
· Bærum kommune ansvarlig for teknisk drift av bygningsmasse
· Bærum kommune ansvarlig for kommersiell og teknisk forvaltning av næringslokaler, herunder utleie

2. «Barehouse»-avtale på idrettsarealene med kontraktspart
· Kontraktspart ansvarlig for drift av gressmatte
· Kontraktspart ansvarlig for teknisk drift av bygningsmasse tilhørende stadion
· Bærum kommune ansvarlig for kommersiell og teknisk forvaltning av næringslokaler, herunder utleie

3. «Barehouse»-avtale med kontraktspart på eiendommen
· Kontraktspart ansvarlig for drift av gressmatte
· Kontraktspart ansvarlig for teknisk drift av bygningsmasse tilhørende stadion
· Kontraktspart ansvarlig for kommersiell forvaltning av næringsseksjoner, herunder utleie.
· Kontraktspart har risiko for utleie
· Kontraktspart mottar leieinntekter

4. Etablere driftsselskap med kontraktspart
· Driftsselskapet ansvarlig for utleie av kommersielle lokaler
· Driftsselskapet ivaretar banedrift
· Driftsselskapet ivaretar all teknisk drift inkl. drift av energi-sentral

5. Privat utbygger kjøper næringsseksjonen i arenaen (ny modell)
· Dette alternativet innebærer at de kommersielle næringsarealene seksjoneres ut og selges til en privat utbygger. Privat utbygger står for utleierisiko og driften av de kommersielle næringsarealene.
· Dette kan medføre et lavere investeringsbehov for kommunen da den private utbyggeren kjøper næringsseksjonen.
· Denne modellen kan kombineres med en av driftsmodellene over eller kan løses i en OPSmodell. OPS-modellen kan kombineres med både finansiell og operasjonell avtale. De idrettsrelaterte arealene kan kontraktfestes gjennom en operasjonell leieavtale hvor den private avtaleparten drifter og forvalter arealene i en gitt leieperiode, eksempelvis 25 år. Deretter overtar kommunen anlegget. Næringsseksjonen kan ha en finansiell leie, hvor kommunen har tilbakekjøpsrett (ikke plikt) på næringsseksjonen etter eksempelvis 25 år. En slik modell vil kunne bidra til å redusere de totale finansieringskostnadene til kommunen, gjennom salg av næringsdelen og samtidig redusere den totale risikoen for kommunen. En slik modell vil trolig også kunne være interessant for markedet. OPSleverandøren får en relativt lav risiko til hoveddelen av byggeriet (idrettsarealene) med kommunen som avtalepart, samtidig som de kan vurdere markedspotensialet i næringsseksjonen.

Her er det altså ikke fattet noe vedtak ennå, men man går videre med alternativ 3, 4 og 5.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Meget gledelig. La oss nå få til en dugnad for å piffe opp gamle Nadderud som blir vårt hjem de neste 4 årene. Kom igjen Jon opp i ringene og organiser. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bærums politikere vedtok plassering for nye Nadderud stadion • Budstikka
www.budstikka.no

Tirsdag ettermiddag fattet formannskapet i Bærum kommune et endelig vedtak om å plassere nye Nadderud stadion med langsiden mot Gamle Ringeriksvei.

27. august 2019, kl 18:16

Forut for tirsdagens formannskapsmøte i Bærum kommunen skrev rådmannen i sin innstilling i saken blant annet dette: «For videre detaljprosjektering av Nadderud stadion legges hovedgrep med langside mot Gamle Ringeriksvei».

 

Etter flere år med debatt rundt plassering av nye Nadderud stadion, ble det tirsdag kveld fattet en endelig beslutning. Den ble, som Stabæk selv ønsket, at langsiden blir lagt mot Gamle Ringeriksvei.

– Vi er kjempeglade for denne beslutningen og mener det er den riktige løsningen på lang sikt med plassering av stadion. Dette er en milepæl for prosjektet, sier daglig leder i Stabæk Fotball, Jon Tunold.

Han mener det har vært en god prosess i forkant fra politikerne i Bærum.

– Nå kan man sette i gang med detaljregulering og sette fart i arbeidet med å få bygget stadion, sier Tunold.

Sterkt kritisk nabo

I Budstikka tirsdag uttrykte Oslo Internasjonal School (OIS) seg sterkt kritisk til både prosessen og et eventuelt ved om å legge langsiden mot Gamle Ringeriksvei. De uttalte også at de ville vurdere å klage om vedtaket endte slik det nå har gjort.

– Her er det snakk om kortslutning i den demokratiske prosessen, slo daglig leder ved OIS fast, og la til at de vil forfølge saken juridisk.

Jon Tunold synes det er trist at skolen på nabotomten reagerer som de gjør.

– Det er trist at de ser det på denne måten. Det har vært avholdt flere nabomøter, og de aller fleste mener dette er en god løsning og det beste valget, sier Stabæk-lederen.

 

Den nye fotballarenaen er ventet å stå ferdig i 2024.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Noe sier meg at OIS blir den institusjonelle versjonen av naboen som sager boden din i to med motorsag.

Eller han som bruker enhver paragraf, anke-, trenerings- og klagemulighet til å sørge for at du ikke får bygget ny veranda, selv om den neppe kommer til å plage ham nevneverdig, og verandaen du allerede har er falleferdig, dritstygg og rivningsklar på femtende året.

Har aldri tenkt en vond tanke om OIS, men veien til hatobjekt er ikke så lang. Mon tro hvor mye de brydde seg om hva naboene tenkte da det nyeste bygget deres ble oppført?

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutter siden skrev BelgiskBlaa:

OIS

Veldig norsk og helt uforståelig at de klager på dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timer siden skrev Ace:

Veldig norsk og helt uforståelig at de klager på dette.

Når jeg var liten gutt het den bare den amerikanske skolen... at de nå vil ta det juridisk.... så faktisk heter det fortsatt den amerikanske skolen. 😉

Share this post


Link to post
Share on other sites

Den Rike Drittungeskolen. Dette hadde nok vært det samme om skolen hadde vært japansk, nigeriansk eller amerikansk - det er rike folk som har ungene sine der (skolepengene begynner å nærme seg en kvart mill i året), og de lager alltid bråk.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bare kjør på OIS ... utmerket måte å gjøre selvomdømmedrap på ... og hvis det er så ille å få en toppmoderne fotballstadion, med barnehage og skole som nabo, at det er uforenlig med å drive en internasjonal skole så er det bare å flytte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minutt siden skrev Offside:

Bare kjør på OIS ... utmerket måte å gjøre selvomdømmedrap på ... og hvis det er så ille å få en toppmoderne fotballstadion, med barnehage og skole som nabo, at det er uforenlig med å drive en internasjonal skole så er det bare å flytte.

Nå er du dum dette handler om utsikt og ettermiddags sol.... for lærere... 😉

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 timer siden skrev Ace:

Veldig norsk og helt uforståelig at de klager på dette.

 

Det er ikke uforståelig, det bare sier mye om hva slags folk ledelsen ved denne skolen er. Samfunnsoppdrag my ass.

 

Dette blir selvføglelig feid til side av politisk ledelse i kommunen. Plagsomme advokater i byggesaker er vel heller regelen enn unntaket ved byggesaker i Bærum.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutter siden skrev geirti:

 

Det er ikke uforståelig, det bare sier mye om hva slags folk ledelsen ved denne skolen er. Samfunnsoppdrag my ass.

 

Dette blir selvføglelig feid til side av politisk ledelse i kommunen. Plagsomme advokater i byggesaker er vel heller regelen enn unntaket ved byggesaker i Bærum.

Vel, husker godt Rådmannen, Høyre og FRP da Ullrichsen kom på banen med advokatene sine i Telenor-arena saken. De ble så redde at de omtrent pissa på seg og Ullrichsen fikk det akkurat som han ville...

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timer siden skrev Bolivar:

Vel, husker godt Rådmannen, Høyre og FRP da Ullrichsen kom på banen med advokatene sine i Telenor-arena saken. De ble så redde at de omtrent pissa på seg og Ullrichsen fikk det akkurat som han ville...

Var vel ikke bare Ullrichsen og advokatene som presset kommunen, avisen hans var jo også ett fint sendebud for svertekampanje mot kommune og regler som gjelder allmuen men ikke Ullrichsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timer siden skrev Bolivar:

Vel, husker godt Rådmannen, Høyre og FRP da Ullrichsen kom på banen med advokatene sine i Telenor-arena saken. De ble så redde at de omtrent pissa på seg og Ullrichsen fikk det akkurat som han ville...

Jeg synes å huske at de pissa på innbyggerne, jeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

-saken ligger også gratis på budstikka-appen

 

Slik blir veien mot et nytt Nadderud stadion

Beliggenheten til nytt Nadderud stadion er bestemt. Slik blir veien videre mot en spilleklar arena – trolig i 2024.

– Vedtaket i formannskapet tirsdag bidrar til en mer forutsigbar reguleringsprosess. Det ville vært vanskelig å detaljregulere to alternativer. Nå kan vi konkretisere oss mot at langsiden til nytt Nadderud stadion skal ligge langs Gamle Ringeriksvei, sier Christian Falkenaas.

Han er enhetssjef i eiendom i Bærum kommune, og ansvarlig for utviklingen av Nadderud stadion.

Tirsdag ga flertallet i formannskapet grønt lys for beliggenheten til nytt Nadderud stadion.

Det betyr likevel ikke at man kan sette spaden i jorden og starte byggingen i morgen. Kommunen vil bruke rundt ett år på detaljregulere prosjektet.

– I den samme perioden vil vi legge frem en sak til politisk behandling på prosjektet. Den vil innbefatte fremdrift og ambisjonsnivå for stadion. Både størrelse, hvor mye næringsarealer det skal legges til rette for og kommunens miljøambisjoner, sier Falkenaas.

Han understreker at det allerede er bestemt at stadion skal ha plass til 8.000 tilskuere. Det er enn så lenge ikke bestemt om anlegget skal ha for eksempel åpne hjørner eller ikke.

Falkenaas sier det vil være naturlig at stadionprosjektet blir lagt ut på anbud før nyttår 2020. 

– Det er for tidlig å si når vi kan komme i gang med selve byggingen. Vi har ikke snakket sammen etter vedtaket i formannskapet, og den endelige tidsplanen må vi komme tilbake til. Men en byggetid på to år vil være naturlig å se for seg, sier han.

– Jeg vil si at 2024 er en realistisk fremdriftsplan for ferdigstillelse. Men vi vil selvfølgelig jobbe for å trimme tidsrammene så mye som mulig. Det at vi kan opprettholde den eksisterende stadion under byggeperioden gjør at tidsaspektet er mindre kritisk, fortsetter Falkenaas.

Stabæk Fotball har ikke gitt opp håpet om at laget kan løpe ut på en ny stadion allerede i 2023.

– Vi er veldig godt fornøyd med vedtaket i formannskapet, sier daglig leder Jon Tunold i Stabæk Fotball.

– Og det er ikke vi som bestemmer tidsplanen, det er kommunen. Men vi tror og håper at det er mulig å få stadion ferdig i 2023. Det ville betydd veldig mye for oss å få den ferdig da. Vi spiller på dispensasjon på gamle Nadderud, og det er en utfordring. Men ting må ta den tiden det trenger, sier Tunold.

– Vi vil likevel gjøre alt vi kan for å hjelpe kommunen, slik at tiden kan kortes ned. Vi har mye kompetanse på den type anlegg, og det vil vi bidra med, sier Tunold.

– For oss er det naturlig å bruke ekspertise fra Stabæk, Norges Fotballforbund og andre vi benytter oss av, sier Christian Falkenaas.

Stadionet har fortsatt en estimert kostnadsramme på 290 millioner kroner. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutter siden skrev enda en jævla islending:

Jeg vedder 290 millioner kroner på at den kostnadsrammen brytes.

 

Jeg vedder langt mindre på at du ikke har økonomisk dekning for å inngå det veddemålet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timer siden skrev geirti:

 

Jeg vedder langt mindre på at du ikke har økonomisk dekning for å inngå det veddemålet.

Mulig han mente 290 millioner islandske kroner? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden skrev Anders C:

Mulig han mente 290 millioner islandske kroner? 

Da er det vel overkommelig. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...