Jump to content

Potter

FairFans
 • Posts

  6,232
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  49

Potter last won the day on November 22 2019

Potter had the most liked content!

Reputation

2,391

About Potter

 • Birthday May 30

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Bekkestua

Previous Fields

 • Klubben i mitt hjerte
  Stabæk

Recent Profile Visitors

2,130 profile views
 1. Det er vel mer eller mindre en golfklubb som har ansvaret for gresset i dag... les Holstmark.
 2. Bare å hente frem denne igjen!
 3. A-lag for herre og damer, trenere og støtteapparat, akademitrenere og ansatte, administrasjon og drift. Det blir fort rundt 100 mennesker. Akademiet er temmelig stort blitt.
 4. Farsen kan følges her: https://baerum.kommunetv.no/live/388 At MDG ved Schei og Rugset skulle klare å stelle i stand dette med de tabloide og uredelige, alternativt kunnskapsløse, innleggene sine er helt utrolig. FRP er opportunister og snur kappen etter vinden og AP griper sjansen til å markere avstand til Høyre, samt at de er livredde for at MDG skal spise dem opp i neste kommunevalg. For å få svar på hva dette vil koste må de kjøre prosessen videre, få prosjektert og innhentet anbud. En ny skrivebordsøvelse med ytterligere konsulentbruk og bruk av interne ressurser i kommunen er sløsing med fellesskapets midler. Hvor er SVs - og tidligere Stabæk Supports - Gjermund Skaar (gsk) i dette? Er SV kategorisk imot ny stadion og sjarmeres av de Øst-blokk lignende tilstandene på Nadderud?
 5. Knallfornøyd med at Hammy er tilbake. Jeg var veldig skuffet da han dro, og er desto mer fornøyd nå. Fingre og tær krysses for at han er sulten og klar til å jobbe knallhardt fremover. Det kan bli en fet overraskelse for Eliteserien 2021.
 6. Kunstgress innsydd i gressdekket forøvrig høres ut som en lite gunstig løsning med tanke på forurensning og mikroplast. Hvordan skiller man ut plasten når naturgresset fjernes? Må man brenne alt man tar ut og deponere asken?
 7. På tide at Edvardsen får spille spiss. Han har fart, innsats, mental styrke og stort potensiale.
 8. Synes vi kan droppe forsøpling av tråden til nysigneringer. Hva vet vi om Sturla så langt? 2001-modell (19 år) Årets Talent i PostNord-ligaen Etablert på G18-landslaget (10 matcher) Toneangivende på et Kjelsås-lag som endte på tredjeplass i PostNord-ligaen avd. 2. Dette blir bra!
 9. https://www.eurosport.no/fotball/eliteserien/2020/jonsson-om-brynhildsen-hetsen-ikke-alle-kan-bli-solskinnshistorier_sto7741725/story.shtml
 10. https://www.eurosport.no/fotball/eliteserien/2020/anbefaler-brynhildsen-a-sette-seg-pa-forste-fly-til-molde-det-er-ikke-tomt-for-maling-hos-oss_sto7740945/story.shtml
 11. Jeg er litt usikker på om det du skriver er ment som et argument mot det jeg skriver. Jeg oppfatter det i grunn ikke slik, og resten av innlegget er ment å være en redegjørelse for adgangen til å endre regelverket. Jeg har hentet ut de bestemmelsene jeg - etter en særs rask gjennomgang av Norges Fotballforbunds lov - anser som relevante. Dere finner de nederst i innlegget. Konklusjonen er stadig at det er forbundstinget som er NFFs høyeste organ, og at tinget kan behandle forslag og vedta endringer av lov og reglement. . Det er riktig at forbundstyret har kompetanse til å utforme og endre reglement, men ikke utover de rammene som er gitt av tinget - og heller ikke i strid med de vedtak som fattes av tinget. Ditt ovenstående svar til Rich er med andre ord ikke helt presist. Det er riktig at styret kan endre reglementet, og at man således ikke trenger flertall på fotballtinget for å endre reglementet. Men dette forhindrer altså ikke fotballtinget i å endre reglementet. Det som blir feil i det du skriver er at forbundsstyret kan velge å ikke endre reglementet "dersom de føler for det" - når tinget har vedtatt en endring, så skal endringen gjennomføres. Richs henvisning til fristen for innsending av forslag til forbundstinget er derfor relevant, og klubben bør vurdere å sende inn et endringsforslag i samarbeid med SS dersom det er ønskelig. Det blir kanskje skutt ned av de aller fleste klubbene (?), men jeg er sikker på at en god del av klubbene - særlig de i eliteserien - ønsker debatten velkommen. Hvem ønsker ikke å f.eks. se Posse i fri utfoldelse på fotballtinget? Særlig dersom forslaget er fremmet av flere store klubber (f.eks. VIF, Stabæk, LSK). § 1-2.Organisasjon (1) Forbundstinget er forbundets lovgivende myndighet og høyeste organ. (2) Forbundsstyret kan innenfor rammene av denne lov vedta reglementer for forbundets virksomhet. (3) Forbundsstyret står for forvaltningen av forbundets virksomhet innenfor de rammer som er fastlagt av forbundstinget, og skal påse at de vedtak som er fattet av forbundstinget gjennomføres. Forbundsstyret representerer forbundet utad. Forbundsstyret skal ha et sekretariat som ledes av en generalsekretær. (4) Forbundsstyret kan opprette fotballkretser. Kretsene står for forvaltningen i sin region innenfor de rammer som er fastlagt av forbundsstyret og forbundstinget. Kretstinget er kretsens høyeste organ, mens kretsstyret utøver forvaltningen av kretsens virksomhet. § 3-5.Forbundstingets oppgaver og frister for forslag (1) Ordinært ting skal behandle følgende saker: a) Godkjennelse av representantenes fullmakter. b) Vedtakelse av forretningsorden. c) Godkjennelse av innkalling. d) Vedtakelse av sakslisten. e) Valg av dirigenter og en redaksjonskomité på tre medlemmer for forbundstinget. f) Valg av to representanter som sammen med forbundsstyret godkjenner og undertegner forbundstingets protokoll. g) Forbundsstyrets beretning for tingperioden. h) Avsluttede og reviderte regnskaper for forbundet. i) Beretninger og avsluttede regnskaper for fond som hører under forbundet. j) Forslag om anvendelse av eventuelt overskudd. k) Forslag til endringer i forbundets lov og reglementer. l) Andre forslag. m) Forslag til budsjett. n) Valg av forbundsstyre, kontrollkomité, lovkomité, doms- og sanksjonsutvalg, ankeutvalg, påtalenemnd, breddeutvalg, etisk komité, konkurranseutvalg, lisensnemnd, klagenemnd, valgkomité og representanter og vararepresentanter til NIFs ting. o) Oppnevnelse av statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskaper og fastsettelse av revisors honorar. § 4-3.Styrets oppgaver (1) Forbundsstyret leder forbundets virksomhet og skal herunder: a) Iverksette forbundstingets beslutninger, NIFs vedtak og bestemmelser, og føre kontroll med at disse blir fulgt i kretser og klubber. b) Vedta reglementer for forbundets virksomhet, herunder kampreglement, breddereglement, reaksjonsreglement, reklamereglement, overgangsreglement, reglement for merker, pokaler og diplomer og klubblisensreglement
 12. Forbundstinget er NFFs øverste myndighet, og de setter rammene for forbundsstyrets arbeid. Dersom tinget fatter et vedtak kan ikke styret fatte vedtak som er i strid med tingets vedtak. Jeg har ikke sett nærmere på tinget og styrets myndighet og vedtakskompetanse, og vet derfor ikke om det holder med alminnelig flertall eller kvalifisert flertall i tinget for å endre dagens reglement. Men det bør være enkelt å sjekke opp. https://www.fotball.no/tema/om-nff/forbundstinget/retningslinjer-for-forbundstinget/
 13. Veldig inspirerende animasjon og tekst, Robin! Jeg har sagt det før og sier det igjen; det er utrolig å se bredden, mangfoldet og ikke minst kompetansen som finnes i Stabæk Support. Akkurat nå viser det seg at vi også har en av landets ypperste arena-arkitekter i våre rekker! Se bare her - vakkert:
 14. Kvinnelaget har egen sportssjef i Rich. IAOs avgang rammer med andre ord ikke dem.
 15. De fleste klubbene har allerede skjenkebevilling, og serverer VIPene sine. Vanlige tilskuere derimot...
×
×
 • Create New...