Jump to content

Potter

FairFans
 • Posts

  6,232
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  49

Everything posted by Potter

 1. Det er vel mer eller mindre en golfklubb som har ansvaret for gresset i dag... les Holstmark.
 2. Bare å hente frem denne igjen!
 3. A-lag for herre og damer, trenere og støtteapparat, akademitrenere og ansatte, administrasjon og drift. Det blir fort rundt 100 mennesker. Akademiet er temmelig stort blitt.
 4. Farsen kan følges her: https://baerum.kommunetv.no/live/388 At MDG ved Schei og Rugset skulle klare å stelle i stand dette med de tabloide og uredelige, alternativt kunnskapsløse, innleggene sine er helt utrolig. FRP er opportunister og snur kappen etter vinden og AP griper sjansen til å markere avstand til Høyre, samt at de er livredde for at MDG skal spise dem opp i neste kommunevalg. For å få svar på hva dette vil koste må de kjøre prosessen videre, få prosjektert og innhentet anbud. En ny skrivebordsøvelse med ytterligere konsulentbruk og bruk av interne ressurser i kommunen er sløsing med fellesskapets midler. Hvor er SVs - og tidligere Stabæk Supports - Gjermund Skaar (gsk) i dette? Er SV kategorisk imot ny stadion og sjarmeres av de Øst-blokk lignende tilstandene på Nadderud?
 5. Knallfornøyd med at Hammy er tilbake. Jeg var veldig skuffet da han dro, og er desto mer fornøyd nå. Fingre og tær krysses for at han er sulten og klar til å jobbe knallhardt fremover. Det kan bli en fet overraskelse for Eliteserien 2021.
 6. Kunstgress innsydd i gressdekket forøvrig høres ut som en lite gunstig løsning med tanke på forurensning og mikroplast. Hvordan skiller man ut plasten når naturgresset fjernes? Må man brenne alt man tar ut og deponere asken?
 7. På tide at Edvardsen får spille spiss. Han har fart, innsats, mental styrke og stort potensiale.
 8. Synes vi kan droppe forsøpling av tråden til nysigneringer. Hva vet vi om Sturla så langt? 2001-modell (19 år) Årets Talent i PostNord-ligaen Etablert på G18-landslaget (10 matcher) Toneangivende på et Kjelsås-lag som endte på tredjeplass i PostNord-ligaen avd. 2. Dette blir bra!
 9. https://www.eurosport.no/fotball/eliteserien/2020/jonsson-om-brynhildsen-hetsen-ikke-alle-kan-bli-solskinnshistorier_sto7741725/story.shtml
 10. https://www.eurosport.no/fotball/eliteserien/2020/anbefaler-brynhildsen-a-sette-seg-pa-forste-fly-til-molde-det-er-ikke-tomt-for-maling-hos-oss_sto7740945/story.shtml
 11. Jeg er litt usikker på om det du skriver er ment som et argument mot det jeg skriver. Jeg oppfatter det i grunn ikke slik, og resten av innlegget er ment å være en redegjørelse for adgangen til å endre regelverket. Jeg har hentet ut de bestemmelsene jeg - etter en særs rask gjennomgang av Norges Fotballforbunds lov - anser som relevante. Dere finner de nederst i innlegget. Konklusjonen er stadig at det er forbundstinget som er NFFs høyeste organ, og at tinget kan behandle forslag og vedta endringer av lov og reglement. . Det er riktig at forbundstyret har kompetanse til å utforme og endre reglement, men ikke utover de rammene som er gitt av tinget - og heller ikke i strid med de vedtak som fattes av tinget. Ditt ovenstående svar til Rich er med andre ord ikke helt presist. Det er riktig at styret kan endre reglementet, og at man således ikke trenger flertall på fotballtinget for å endre reglementet. Men dette forhindrer altså ikke fotballtinget i å endre reglementet. Det som blir feil i det du skriver er at forbundsstyret kan velge å ikke endre reglementet "dersom de føler for det" - når tinget har vedtatt en endring, så skal endringen gjennomføres. Richs henvisning til fristen for innsending av forslag til forbundstinget er derfor relevant, og klubben bør vurdere å sende inn et endringsforslag i samarbeid med SS dersom det er ønskelig. Det blir kanskje skutt ned av de aller fleste klubbene (?), men jeg er sikker på at en god del av klubbene - særlig de i eliteserien - ønsker debatten velkommen. Hvem ønsker ikke å f.eks. se Posse i fri utfoldelse på fotballtinget? Særlig dersom forslaget er fremmet av flere store klubber (f.eks. VIF, Stabæk, LSK). § 1-2.Organisasjon (1) Forbundstinget er forbundets lovgivende myndighet og høyeste organ. (2) Forbundsstyret kan innenfor rammene av denne lov vedta reglementer for forbundets virksomhet. (3) Forbundsstyret står for forvaltningen av forbundets virksomhet innenfor de rammer som er fastlagt av forbundstinget, og skal påse at de vedtak som er fattet av forbundstinget gjennomføres. Forbundsstyret representerer forbundet utad. Forbundsstyret skal ha et sekretariat som ledes av en generalsekretær. (4) Forbundsstyret kan opprette fotballkretser. Kretsene står for forvaltningen i sin region innenfor de rammer som er fastlagt av forbundsstyret og forbundstinget. Kretstinget er kretsens høyeste organ, mens kretsstyret utøver forvaltningen av kretsens virksomhet. § 3-5.Forbundstingets oppgaver og frister for forslag (1) Ordinært ting skal behandle følgende saker: a) Godkjennelse av representantenes fullmakter. b) Vedtakelse av forretningsorden. c) Godkjennelse av innkalling. d) Vedtakelse av sakslisten. e) Valg av dirigenter og en redaksjonskomité på tre medlemmer for forbundstinget. f) Valg av to representanter som sammen med forbundsstyret godkjenner og undertegner forbundstingets protokoll. g) Forbundsstyrets beretning for tingperioden. h) Avsluttede og reviderte regnskaper for forbundet. i) Beretninger og avsluttede regnskaper for fond som hører under forbundet. j) Forslag om anvendelse av eventuelt overskudd. k) Forslag til endringer i forbundets lov og reglementer. l) Andre forslag. m) Forslag til budsjett. n) Valg av forbundsstyre, kontrollkomité, lovkomité, doms- og sanksjonsutvalg, ankeutvalg, påtalenemnd, breddeutvalg, etisk komité, konkurranseutvalg, lisensnemnd, klagenemnd, valgkomité og representanter og vararepresentanter til NIFs ting. o) Oppnevnelse av statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskaper og fastsettelse av revisors honorar. § 4-3.Styrets oppgaver (1) Forbundsstyret leder forbundets virksomhet og skal herunder: a) Iverksette forbundstingets beslutninger, NIFs vedtak og bestemmelser, og føre kontroll med at disse blir fulgt i kretser og klubber. b) Vedta reglementer for forbundets virksomhet, herunder kampreglement, breddereglement, reaksjonsreglement, reklamereglement, overgangsreglement, reglement for merker, pokaler og diplomer og klubblisensreglement
 12. Forbundstinget er NFFs øverste myndighet, og de setter rammene for forbundsstyrets arbeid. Dersom tinget fatter et vedtak kan ikke styret fatte vedtak som er i strid med tingets vedtak. Jeg har ikke sett nærmere på tinget og styrets myndighet og vedtakskompetanse, og vet derfor ikke om det holder med alminnelig flertall eller kvalifisert flertall i tinget for å endre dagens reglement. Men det bør være enkelt å sjekke opp. https://www.fotball.no/tema/om-nff/forbundstinget/retningslinjer-for-forbundstinget/
 13. Veldig inspirerende animasjon og tekst, Robin! Jeg har sagt det før og sier det igjen; det er utrolig å se bredden, mangfoldet og ikke minst kompetansen som finnes i Stabæk Support. Akkurat nå viser det seg at vi også har en av landets ypperste arena-arkitekter i våre rekker! Se bare her - vakkert:
 14. Kvinnelaget har egen sportssjef i Rich. IAOs avgang rammer med andre ord ikke dem.
 15. De fleste klubbene har allerede skjenkebevilling, og serverer VIPene sine. Vanlige tilskuere derimot...
 16. Basert på erfaringene fra Telenor Arena (brutte løfter og "ståfelt" med seter) er det tre punkter jeg anser som svært viktige for Stabæk Support, og som styret bør følge opp mot klubb og kommune regelmessig gjennom byggeprosessen: Setefritt ståfelt. Optimal plassering av ståfeltet ift. akustikk og trøkk. Dette punktet er ekstremt viktig både for supportere og klubb. Atmosfæren på stadion er en svært viktig del av øvrig publikums opplevelse av arrangementet. Utsikt til banen er underordnet, og vi kan gjerne stå oppunder taket på kortsiden. Lagerlokale til oppbevaring av flagg, bannere, materialer og utstyr til tifojobbing på stadion. Dersom lokalet har stort nok gulvareale til at man kan ha tifodugnader er dette et pluss. Jeg antar at arkitektene raskt kan finne "dårlige" arealer i kjeller eller lignende som egner seg til slike ting uten at det går på bekostning av øvrige kommersielle/næringsarealer. Dette bør kommuniseres tidlig til arkitektene. Disse punktene gir svært gode arbeidsforhold for supporterne, og vil gi et godt grunnlag for økt medlemsmasse, økt salg av sesongkort og økt kvalitet på atmosfæren på stadion. God atmosfære og skikkelig trøkk er helt avgjørende for at stadion skal anses som vellykket. Det hele koker ned til at det skal leveres 2 X 45 minutter med trøkk og pasjon på både bane og tribune. Dersom vi klarer å bygge opp Stabæk Support til fordums storhet ala anno 2008/2009 - og supporterklubben får arbeidsforhold som beskrevet ovenfor - vil Nye Nadderud uten tvil avstedkomme fotball-Norges deiligste atmosfære, høyeste desibelnivå og et visuell godteskål ingen har sett maken til siden Blücher ble senket i Drøbaksundet.
 17. En bitteliten flik av statistikk illustrerer at det ikke er gammel moro, men blant annet dårlig stadion kombinert med laber interesse, som medfører at klubben er helt avhengig av å selge spillere for å få hjulene til å gå rundt: Samlet tilskuertall 2008 (Siste år på Nadderud før flytting med skyhøy interesse både for Stabæk og Eliteserien. Førsteplass i serien): 75 832 (13 kamper). Samlet tilskuertall 2009 (første år på TA med skyhøy interesse både for Stabæk og Eliteserien. Tredjeplass i serien): 142 082 (15 kamper). Samlet tilskuertall 2018 (laber interesse for både Stabæk og Eliteserien. Fjortendeplass i serien): 54 833 (15 kamper).
 18. For en løk. Han står jo og viser diverse tegn mot supporterne flere ganger ila. matchen, omtrent som Fagermo i tidligere sesonger, når spillerne hans spiller stygt og folk på tribunen reagerer. Det går jo stort sett veldig greit på Nadderud med de aller fleste lag og trenere, selv om man er tett på hverandre, og enkelte matcher ender med litt vel mye fortjent/ufortjent trenerfokus. Janne og en del andre på Stabæk- benken fyrte seg også opp ila. matchen, og Berntsen fyrte av noen meldinger mot dem også.
 19. Tennissokker ala de som ble solgt på 90-tallet. De satt som et skudd og så bra ut (om det kan sies om tennissokker).
 20. Når man gir "slengere" (personstemmer) til kandidater utenfor det partiet man stemmer på gir man også en brøkdels stemme til dette partiet. Med andre ord er det kanskje ikke hensiktsmessig å gjøre dette om man stemmer på et Nadderud-vennlig parti. Men hvis man f.eks. skal stemme Venstre - som for meg fremstår som mindre Nadderud-vennlige - kan det være greit å gi noen slengere til folk i R, SV, AP, Høyre som man vet er Nadderud-vennlige.
 21. Finnes Jon Knudsen-sangen til Jan-Fredrik noe sted fortsatt? Har du den Jan-Fredrik? Mener å huske at det var en lydfil eller film. Veldig kul låt.
 22. Det samme ble vel gjort for noen år siden også. Veldig hyggelig med besøk av gamle travere på ståplass!
 23. Når det gjelder Kinoshita og hva han har vist på treninger så har han vært varierende. De gangene jeg har sett han har han vært varierende, men det er tydelig at han har fotball i seg. Flere, inkludert en av de faste treningstilskuerne som i starten var noe negativ, forteller at han i det siste har vist lovende takter på trening. Regner med at vi får se innhopp så snart formalia (?) er på plass.
 24. Styret med gode medhjelpere klarer kanskje å gjennomføre dette et par ganger i året, eller? Eller på Onkel Blaa før match?
×
×
 • Create New...