Jump to content

bluemaster

Bruker
 • Posts

  820
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  12

bluemaster last won the day on January 9

bluemaster had the most liked content!

Reputation

1,411

Previous Fields

 • Klubben i mitt hjerte
  Stabæk

Recent Profile Visitors

797 profile views
 1. God bedring! Sandberg virker som en hedersmann.
 2. For å forenkle det litt for deg så mener jeg at Espen Moe kun har fulgt opp den økonomisk delen av en styreleders oppgave. Da kan du selv mene hvilke andre oppgaver han svikter på: (fra altinn) Styrets oppgaver og ansvar Det er styret som setter mål for virksomheten, organiserer arbeidet og utøver kontroll. Styret skal: -Føre tilsyn med virksomhetens aktivitet og den daglige ledelsen. Dette betyr at styret skal sørge for at virksomheten er forsvarlig organisert, har klare ansvarslinjer og kvalifisert personell. - Holde seg orientert om virksomhetens økonomiske stilling. - Påse at selskapet har en forsvarlig egenkapital og likviditet i forhold til risiko og omfang av virksomhetens aktivitet. Hvis styret finner at egenkapitalen ikke er forsvarlig, plikter styret straks å foreslå tiltak og innkalle til generalforsamling. - Påse at virksomheten har tilstrekkelige planer, budsjetter, økonomiske rapporter, forsikringer, retningslinjer og eventuell revisjon. Ansette/avsette daglig leder. - Kontrollere at daglig leder følger planer og rapporteringsrutiner. Styret kan fastsette instruks for daglig leder. Har ikke selskapet daglig leder skal det øvrige styret føre tilsyn med styreleder som i slike tilfeller utøver funksjonen som daglig leder.
 3. Evalueringen kan være fin den. Men en oppegående ledelse ville ikke kommet i en situasjon hvor man må vurderes av eksterne. De ville hatt kontroll og justert kursen underveis! Jeg mener derfor at ledelsen burde hatt selvinnsikt nok til å ta ansvar å gå av helt på eget initiativ.
 4. Spot on! Det var absolutt viktig å beslutte trenersituasjonen og sportslig leder rollen så raskt som mulig. Problemet mener jeg er at de ikke da fremlegger en plan om videre fremdrift vedrørende evalueringen og sist med ikke minst en sportslig plan. Gjerne det som konkret omhandler treningskultur og hvordan de skal øke kvaliteten på treningene. I tillegg noe om spillerlogistikk og kanskje mer åpenhet rundt hvordan Stabæk skal fremstå på banen, i lokalmiljøet etc. hadde vært fint! Gleder meg til å høre mer fra klubben!
 5. For de som er interessert i rollefordeling og hva som skal være styrets jobb vil jeg anbefale å lese dette: https://www.altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/praktisk-styrearbeid/ Dennr er lett å lese og veldig oversiktiktelig og gjør det lettere for oss menigmenn/kvinner å vurdere styret og styreleders innsats. I min verden står innsatsen til stryk.
 6. Enig. Ace sier at det som har kommet ut har vært "hard kritikk"- Hva konkret refereres det til da? "Full tillit"?
 7. Poenget mitt er at du skriver at ingen vet hva som står i evalueringen, mens jeg mener at det som står der ikke spiller så stor rolle- Ledelsen bør byttes ut uansett. Forsto du virkelig ikke det- eller kverulerer du bare for å kverulere? Moe er styreleder og har det ansvaret som det innebærer. Sitter du hjemme og stiller dumme spørsmål bare for å være dust og har lite å gjøre? Det tar deg 20 sekunder å finne Moe sin stilling i klubben og 20 sekunder til å finne ut hvilke ansvarsområder som naturlig følger av hans posisjon. Når du finner det ut, gjør han jobben sin syns du?
 8. Uavhengig av hva som står i evalueringen, så vet vi enkelte ting: - Uklare rolle/ ansvarsfordeling/ hvem skal gjøre hva i klubben. - Ukultur i spillergruppen. - Uoversiktlig struktur mellom klubb og AS. - Manglende kommunikasjon ut til supportere. - Dårlige sportslige resultater. - Manglende interesse både lokalt og hos supporterne generelt. -Misnøye hos supportere. - Dårlig kvalitet på treningene. - Supporterne gir uttrykk for mistillit til dagens ledelse. Dette er bare det jeg kommer på i forbifarten, men problemene stikker uansett dypt og har vart i flere år uten at dagens ledelse har evnet å gripe fatt i problemene. Resultatet ble som ventet nedrykk. I min verden skinner det gjennom et ledelsesproblem og da er det minst en på toppen som er hovedansvarlig som må gå. Antakeligvis en til, men siden klubben drives uoversiktlig og med uklare arbeidsoppgaver i kombinasjon med dårlig kommunikasjon ut, så er det veldig vanskelig for utenforstående hvem som videre skal ut og ikke minst- Hvem skal lede oss videre..?? Det mest åpenbare er at Moe må ut, men meget mulig også at Jon dessverre må ta hatten å gå. Jeg tror det er best at disse fortsetter å være supportere,- lede denne klubben videre har de bevist at de ikke kan! "Null tillit"!!!
 9. Problemet slik jeg ser det- Er at evalueringen ikke fremstår særlig grundig. Når konklusjonen er "full tillit" uten å støtte dette med en begrunnelse/ forklaring, eller en plan og tanker rundt hvordan dette skal få oss ut av uføre- Konkluderer jeg med "null tillit" til evalueringen! Og beklager at jeg fremstår negativ!
 10. Uttrykket "full tillit" er fullstendig utvannet og betyr ingenting i praksis. Tillit gjør man seg fortjent til som følge av resultater. Mistillit får man ved manglende resultater. Hvilke resultater gir "full tillit" i denne saken? 🤷‍♂️ Vi ønsker svar og begrunnelser!!
 11. Har han fått tredje dosen samt tester seg før oppmøte- ønsker jeg Moussa velkommen!
 12. Jeg har litt tregt for det: Trener, sportslig leder og spillerne vet ikke hva jobben sin har vært? God dag mann økseskaft.. Jeg har riktignok mistenkt dette en stund, men å lese det svart på hvitt er sjokkerende. Det er ikke akkurat rart at spillerne løper rundt som hodeløse høner uten mål og mening!
 13. Det understreker vel behovet for å gjøre grundige fysiske tester før signering.. Spesielt hvis det forventes at signeringer umiddelbart skal inn på laget! Kanskje ikke så dumt å undersøke motivasjon etc i tillegg?
×
×
 • Create New...