Jump to content

Jon

Stabæk Fotball
 • Posts

  168
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  38

Everything posted by Jon

 1. Det sitter langt inne for oss å gå ut med detaljer rundt bud og enkeltspillere, ettersom de er konfidensielle. Vi må tenke nøye gjennom saken og vurdere om klubben skal gå ut med sin versjon. Mulig det er nødvendig når det stadig kommer nye påstander som ikke har rot i virkeligheten.
 2. Her er det nok mye faktafeil og jeg stusser litt over hvor Morten P. har fått disse tallene fra! Det er bortkastet tid å kjøre en debatt rundt de påståtte fakta i innlegget hans.
 3. Blir bra dette. Håper det er flere enn Øystein som kjøper billett:-). Hvis det blir vellykket og vi får inn tilstrekkelig med penger, vil vi kjøre 3-4 sendinger til i mai.
 4. Jon

  Nadderud

  Vi trenger dere innspill. Gå inn å svar på undersøkelsen. https://www.stabak.no/nyheter/vil-du-vaere-med-og-pavirke-nye-nadderud-stadion
 5. Prosessen har stoppet opp litt de siste ukene pga. Coronasituasjonen. Prosessen er i gang igjen nå og vi har 2-3 alternativer vi jobber med. Ettersom overgangsvindu stenger i morgen og hele situasjonen rundt seriestart er usikker, har vi ikke noe hastverk. Finstad skal få god hjelp til å klare oppgavene inntil videre.
 6. Kan se ut som Ringo anså seg selv som den beste kandidaten til denne jobben allerede i 2010?. Kan avkrefte at Finstad er ansatt i rollen etter IAO, men han skal absolutt være med å ta arven videre.
 7. Jon

  Nadderud

  Det jobbes fortsatt med både eierskapsmodellen og detaljreguleringen. Vi har dialog med kommunen, selv i disse Coronatider. Eierskapsmodellen kommer sannsynligvis opp i Formannskapet i april. Førstegangsbehandling av detaljregulering kommer opp i Planutvalget i juni og så blir det høring etter sommeren. Alt er litt mer usikkert pga. den situasjonen vi er oppe i nå med Coronaviruset, men foreløpig følges planene som er vedtatt?
 8. Jon

  Nadderud

  Har ikke god nok oversikt for øyeblikket, men skal se utover uken. Vi har noen møter de neste dagene hvor vi vil diskutere ulike tiltak vi kan gjøre på kort sikt. Uansett starter gjerne de beste initiativene fra supporterne selv. Det gir mest engasjement og eierskap.
 9. Jon

  Nadderud

  Siste dag med karantene i dag, så det går nok bra. Endel av de malte flatene kan sikkert ha godt av en liten fresh-up, men kanskje ikke det viktigste å prioritere i disse tider.
 10. Jon

  Nadderud

  Hvorfor ikke la oss bruke tiden frem mot seriestart til å shine opp Nadderud med litt maling. Så lenge vi holder litt avstand bør jo det være innafor.
 11. Dette er et positivt signal, Petter. Jo flere Stabæktilhengere som har + abonnement hos Budstikka og leser Stabæksaker, jo mer vil Budstikka skrive om Stabæk. Forhåpentligvis vil de da også sette enda flere journalister til å følge Stabæk. Det kan bli en vinn-vinn. Vi ser dem dessverre ikke så ofte på Nadderud lenger pga. mindre ressurser på sport.
 12. Vi spiller i samme drakter neste år. Du kan trygt kjøpe en flott julegave i år som kan brukes neste år:-). Bytter i utgangspunktet hvert annet år.
 13. Vi er nå i 2019. La oss ta en kopp te på brakka?!
 14. Det er nok de fleste enige om. Vi må få flere til å komme og se på kvinnefotball i Norge. Da kommer det også flere sponsorer.
 15. Det er dekket av driftsbudsjettet. Hverken klubben eller AS har pr. i dag noen gjeld bortsett fra et mindre driftslån på anlegg.
 16. Hva tenker du på? Var vel bare fakta her og ingen beslutninger?
 17. Kommer til uken såfremt det ikke skjer noe spesielt gjennom helgen som tilsier noe annet. Vi jobber uansett aktivt i ulike kanaler og dere skal ikke tvile på hvor vi står i denne saken.
 18. Jeg har lyst til å komme med en liten oppklaring i denne debatten som utelukkende er basert på fakta: Stabæk Fotball AS har hatt en avtale med klubben siden 1997 som innebærer at de eier alle kommersielle rettighetene til Stabæk Fotball herrer og Akademi gutter. Dette innebærer medieinntekter, sponsorinntekter, billettinntekter, spillersalg m.m. fra herresiden. Som motytelse er de ansvarlige for hele kostnadsbudsjettet for A-lag herrer og Akademi gutter. De er altså ikke ansvarlig for damer/jenter eller bredde. Gjennom disse årene har ulike aksjonærer lagt inn mange millioner av egen lomme. Alle aksjonærene er utelukkende forpliktet til å dekke kostnadene for gutter/herrer. Det har ikke blitt hentet ut noe utbytte fra disse aksjonærene pr. i dag, selvom det selvfølgelig hadde vært ønskelig med noe avkastning på innskutt kapital. Sånn fungerer det i alle klubbene i Eliteserien som har en avtale med et AS. Det er regulert av NFF De siste ti årene har SFAS totalt dekket minst 15-20 millioner for kvinnelaget + at de dekker de fleste kostnadene for ansatte og all drift på Nadderud. Dette er ikke noe de har behøvd å gjøre og handler om velvilje. Den er der fortsatt, men på et tidspunkt må klubben klare denne delen av driften selv. Klubben som er ansvarlig for bredde og jenter/kvinner har ingen egenkapital og veldig små inntekter utover andelen de får av sponsorinntektene i klubben. Bredden driftes med et lite positivt resultat Enhver satsing på dagens kvinnelag må derfor finansieres av aksjonærenes private lomme. Med de økonomiske utfordringer aksjonærene har med å finansiere herrelaget, kan hverken jeg som leder eller dere som supportere kreve at de skal bruke penger på dette. Vi lever derfor på deres velvilje. Et alternativ kan være å opprette et eget AS på kvinnesiden med folk som ønsker å investere i kvinnefotball. Der vil dere alle være velkommen til å delta hvis noen tar initiativ til dette. Hvis ikke må vi tenke tæring etter næring og håpe at flere kommer på kamp og betaler sine billetter samt sponsorer som ønsker å sponse kvinnefotball. Heldigvis er det flere bedrifter som viser interesse for dette nå. Hvis noen ønsker å gi penger som øremerkes kvinnelaget, skal vi sørge for at pengene går dit. Men for en virkelig seriøs satsing snakker vi endel millioner og da kan vi ikke være avhengig av gaver på sikt. Jeg tror alle ønsker, som dere, at vi hadde enda større rammer for vår kvinnesatsing og kunne bli et topplag. Men noen må være med å betale for dette når klubben ikke har noen egne penger.
 19. Jeg er klar over det og var kun ment som en liten kuriositet i debatten om hva som er bruksområder for bluss/pyro. Vi ønsker også at det er sertifiserte folk som bruker pyro på tribunen og de kan derfor ikke regnes som «tradisjonelt publikum». De fleste lederne i Eliteserien ønsker mer pyro på tribunen og vil jobbe sammen med NSA om dette. Det skal selvfølgelig skje i kontrollerte former.
 20. Lurer på om NFF ga seg selv lov til å bruke tidenes største pyro under Rammsteinkonserten på Ullevål. Så vidt meg bekjent brant den gjennom store deler av gressmatten på Ullevål og gresset måtte skiftes?. Er det til sånne formål dsb har tenkt at pyro skal benyttes?
 21. Kan du begrunne dette, så hadde de gitt oss noen gode tips om hvordan klubben burde håndtere dette i fremtiden.0
 22. En veldig god analyse?. Også kan vi selvfølgelig stille noen kritiske spørsmål til noen av vurderingen som er gjort både i egen klubb og i andre klubber. Uansett må vi se på dette som nyttig input til klubben på hvor vi bør ta noen steg. Samtidig som vi prioriterer bort områder vi mener er uvesentlig for utvikling av spillere, selvom det gir poeng. NB! NFF har ikke noe med rapporten å gjøre, det er NTF som står bak.
 23. En oversikt på samarbeidsklubbene finner du her https://www.stabak.no/nyheter/avhengig-av-vare-naboklubber I tillegg har ØHIL kommet til Ser at den burde ligge mer synlig.
 24. Vålerenga fikk også dårlig betalt på dette området, så det ville ikke hjulpet noe ift. dem. Vi fikk tilsvarende oppmerksomhet for to år siden når vi var best. Det er bare å gratulere VIF og så får vi fokusere på å bli enda bedre.
×
×
 • Create New...