Jump to content

Rich

Stabæk Fotball
 • Posts

  3,842
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  5

Everything posted by Rich

 1. Norges beste 4-3-3 person er ikke Tom Nordli, men Øyvind Eide (også ledig). Nordli kan dessuten ikke trene lag over nivå 4 i Norge, så han er (enn så lenge) uaktuell for Stabæk
 2. TV-oppsettet for resten av sesongen er kommet. Flere kamper blir flyttet fra Mandag inn i helg - og det er jo fint 🙂 https://www.fotball.no/turneringer/eliteserien/2022/tv-kamper-eliteserien-runde-16---20/
 3. Snakket med banemann i kveld. Han sier den er mye bedre. Problemet har visstnok vært litt for lave nattetemperaturer. De siste ukene har temperaturen holdt seg over 6 grader som visstnok er en magisk grense
 4. Rich

  Nadderud

  Start kjøpe en slik i 2006. Da kostet en slik rigg visstnok drøyt 2 mill. Ullevaal har fire stykker. Har hørt tall på 5 mill per stk. Det er med andre ord ikke gratis
 5. Det er nå rettet. Skuddet fra Iris ville gått inn uansett, så da er det ikke selvmål
 6. Interessant at det kom over 900 på årsmøte til Rosenborg https://www.nrk.no/trondelag/historisk-arsmote-i-rosenborg-_rbk__-stemmer-over-fusjon-mellom-herre--og-kvinnelag-og-ny-styreleder-1.15946299
 7. For de som er interessert kan jeg jo minne om at Stabæk møter Brann på Nadderud søndag kl 1500. Jon glemte visst det i farten
 8. Verken Cato Haug eller Gunhild Lærum har tatt jobb i andre klubber enn den de representerer i NTF styret. Naturlig at en ikke har masse verv i egen klubb når en sitter i styret i NTF eller NFF.
 9. Det er jo ikke noe hemmelig det. Ligger på hjemmesiden til NTF. Det er klubben som er medlem i NTF
 10. Vel, ikke helt ute. Han sitter i styret i Norsk Toppfotball - som representant for Stabæk.
 11. Sorry, var litt uklar. Utgifter til agenter påløper primært når en klubb kjøper spillere, eller re-signerer spillere det alt har alt har.
 12. Det er stort sett mottakende klubb som betaler agentene
 13. På Tinget i 2019 fremmet Forbundsstyret (etter sterkt press fra NTF) et forslag om «utprøving av andre samarbeidsbestemmelser med næringslivet» Begrunnelsen var som følger: 
«Det vurderes om en skal søke om en forlengelse av prøveordningen Idrettstinget innførte fra 2015 til 2019 dette for å kunne prøve ny samarbeidsform med næringslivet som erstatning for dualmodellen. 
I forkant av forslaget som ble behandlet på Idrettstinget
i 2015, nedsatte NFF en arbeidsgruppe som ble ledet
av representant fra vår egen lovkomite, NTF deltok i arbeidsgruppen. Dette arbeidet kulminerte med et forslag til Idrettstinget i 2015. Daværende visepresident Bjarne Berntsen orienterte vårt eget ting i mars 2015 om arbeidet som pågikk. I etterkant av Idrettstingets vedtak ble det gjennomført møte med NTF der det ble forespurt om det var klubber som kunne være interessert i å delta i prøveordningen. Ingen klubber meldte seg, og arbeidet med ordningen ble lagt på is i påvente av at det meldte seg noen som var interessert i å delta. Dette skjedde våren 2017. I mai 2017 meddelte IK Start at de ønsket å se på en prøveordning. Imidlertid ble det ingen aksept for å etablere en prøveordning sommeren 2017, og IK Start etablerte i juli 2017 en avtale med samarbeidende selskap innenfor de eksisterende bestemmelser for dualmodellen. Idrettsstyret har senere gitt nærmere betingelser som må tilfredsstilles for en prøveordning med ny «AS-modell». Som en videreføring av dette, har NFFs administrasjon sammen med Idrettsforbundet og Norsk Toppfotball, utarbeidet forslag til bestemmelser om prøveordning for samarbeid mellom klubb og selskap. Begge disse gjengis senere i saken Forbundsstyret har så langt ikke innført prøveordningen. Dispensasjonsadgangen gitt fra Idrettstinget utløper
nå i år. Skal det søkes om en ny dispensasjonsadgang
fra dualmodellen, ønsker Forbundsstyret en idrettspolitisk debatt på Fotballtinget i 2019 før en eventuelt går for å fremme forslag om en ny dispensasjonsadgang på Idrettstinget i 2019. I forbundsstyret er det ulike oppfatninger i synet om videreføring av prøveordningen» Jeg representerte Stabæk på det Tinget. Før jeg dro fikk jeg beskjed fra Stabæk at dette var et forslag Stabæk ønsket å støtte. Jeg var personlig imot, men klubbstyret hadde visstnok vedtatt at Stabæk skulle stemme for. Jeg stemte derfor for forslaget. Jeg ble også bedt av Stabæk om å gå på talerstolen og støtte forslaget. Det avviste jeg siden jeg personlig var mot, og siden den oppfordringen kom fra Daglig leder - og ikke fra klubbstyret. Min holdning var at hvis Stabæk ønsket å promotere forslaget fra talerstolen, så fikk de sende en annen enn meg på Tinget. Det ble akseptert. Disse var på talerstolen og argumenterte mot forslaget: NSA, Sondre Kåfjord (tidligere Fotballpresident), Strømsgodset, Tom Tvedt (Idrettspresident), Lyngdal IL, Kretsleder NFF Vestfold og Bærum SK. De som støttet forslaget fra talerstolen, var i grunn bare Øystein Neerland (Norsk Toppfotball) og Daglig leder i Molde. Han hadde følgende argumentasjon ifølge protokollen fra Tinget: «Vi ønsker å lære av de engelske klubbene ift hvordan de har skapt utvikling, produkt og engasjement rundt Premier League, der flere aksjeselskap deltar. • Oppegående investorer ser mot fotball like mye fordi de ønsker å bidra til lokalsamfunnene, som for å tjene penger. • Dualmodellen fungerer godt i Molde, men vi synes vi skal ha noe åpenhet for å vurdere AS modell, men en prøveordning er en dårlig løsning. • NTF er positivt nysgjerrig til å utrede og prøve ut alternative innretninger som f.eks. AS løsninger. • Jeg håper min klubb i fremtiden kan spille som et AS» Det ble så uklarhet i salen om hva det evt. skulle stemmen over. Mange oppfattet at NTF ønsket ikke bare å forlenge prøveordningen, men å åpne for permanente endringer. Det var stor ståhei og intens lobbyvirksomhet i pausene – særlig fra de som var mot å åpne for en AS-modell. Strømsgodset fremmet da et forslag om at prøveordningen skulle avvikles. I praksis betød det å lukke døren helt for alt annet enn Dualmodellen. Det forslaget fikk 170 stemmer (82,1%). 37 (17,9%) stemte for å fortsette med å ha mulighet til å prøve ut nye styringsmodeller. Dette var altså i mars 2019. NTF har siden stadig snakket om omkamp. Men, NTF er ikke enige internt og det faktum at over 82% stemte mot i 2019, gjør nok at enkelte ikke vil gå på en ny smell igjen med det første. Slik jeg oppfatter det er i grunn denne debatten død per i dag. Men, det er tydeligvis endel som jobber iherdig for å vekke den til live. Dessverre for de som ønsker en slik modell er mange av de ivrigste forkjemperne folk som er ansatt i klubb eller sitter i AS-styrer. De har jo ikke stemmerett på Tinget. Nevnte Neerland har sluttet i Molde og jobber i dag i NTF. NTF har også valgt å la seg representere i NFFs Valgkomitéen med en som kommer fra et AS i en Eliteserieklubb. Det er veldig spesielt og har skapt mange reaksjoner på Ullevaal. Det jobbes med andre ord mye i kulissene fra de som ønsker «Engelske tilstander» i norsk fortball.
 14. pleier vel å være en hundrings
 15. Første hjemmekampen til Kolbotn flyttet til Ekebergsletta. Pinlig
 16. Siden årsmøte ikke fikk valgt nytt styre blir det som kjent et ekstraordinært årsmøte. Etter det jeg har snappet opp blir ikke dette før over påske. Det betyr at det fortsatt er mulig å melde seg inn i klubb og få stemmerett på det møte https://club.spond.com/landing/signup/stabækif
 17. Nettopp. Det fungerer helt bra til begre renner over - og det har det gjort nå. Da kommer alt for en dag
 18. Jeg fikk fra det jeg oppfatter som en sikker kilde i klubben, vite at han fikk 1. mill i sign-on og 1. mill i lønn. Så delte jeg bare på 6 mnd. (Ser i oppslaget i Budstikka at han bare var i Stabæk i 5 mnd. Så da blir det vel 400' i mnd. - hvis en fordeler sign-on ut over hver mnd). Men bare så det er helt klart - når jeg sa 330' så hadde jeg regnet inn Sign-on fee. Jeg deltok på Årsmøte via Teams. Det ble ikke noen gang opplyst at media var tilstede. Det har jeg faktisk aldri opplevd før, og jeg har vært på mange årsmøter i Stabæk. Hadde jeg vært klar over at Budstikka var der, hadde jeg muligens uttrykt meg noe annerledes. Uansett, så var både styreleder i SFAS og styreleder i Stabæk Fotball til stede. DL var med via Teams. Alle disse sitter på fasitsvaret - og ingen korrigerte min "påstand". Ingen fra klubben har heller kontaktet meg i ettertid og opplyst meg om at det jeg sa var feil. Min opplevelse er at det er tradisjon i klubben dekke til mest mulig informasjon i regnskapene, samt å legge til grunn at medlemmene er helt analfabeter når det gjelder å lese et regnskap.
 19. Det kommer i stor grad an på holdningene til AS'et. Det kan være en bedre modell, men det kan også være en dyrere modell fordi det fort blir vanskelig å ha felles administrative funksjoner. Vi har måttet takk nei til sponsorer fordi andre har ekslusivitet til klubben. Det vil du jo slippe med en delt modell som Vålerenga har. Per i dag er det flere klubber som opplever at det er lettere å selge spons for kvinnelag enn herrelag. Samtidig ønsker de fleste klubber å ha felles sponsorer. UEFA anbefaler at kvinnelag i herreklubber selges separat. De har forsket på dette og mener det gir mest penger totalt sett. Rosenborg er i dag to separate klubber, men der går det mot full sammenslåing. De mener det gir best synergier
 20. Ja, dette er fakta. Til gjengeld garanterer for driften av A og B-lag herrer + gutteakademiet. Men de får altså de kommersielle inntektene til: Jenteakademiet, A og B-lag kvinner + breddeavdelingen også. Dette går ikke opp!
 21. Poenget mitt var mer at når Stabæk selger sponsoravtaler så selger de HELE klubben. På mange måter et godt konsept. Sponsorene er i mange tilfeller veldig opptatt av at pengene skal gå til barn, bredde, kvinnelaget etc. Men for at dette skal funke så må jo også SFAS garantere for HELE klubben. Det gjør de ikke. Damelaget kan i særs liten grad hente egne sponsorer. Drakten er opptatt av logoer - hvor pengene går til SFAS. Så får SFK beskjed om å skape inntekter selv. Det er forsøkt gjort (i stor grad på dugnad). Dvs vi må holde oss unna de som allerede sponser klubben + alle som konkurrerer med disse. Takken er altså å bli "hengt ut" i årsberetningen fordi pga av "overskridelse" på 800' og bli kalt "ilojal" - både her og andre steder.
×
×
 • Create New...