Jump to content

Posse

Styret
 • Posts

  11,242
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  355

Everything posted by Posse

 1. Jeg understreker det fordi jeg antakelig har rykte på meg blant noen i klubben for å være en ordentlig kranglefant, og det er min jobb å lede årsmøtet. Derfor blir det ikke propaganda jeg er helt enig i at svarene fra sist møte ikke hadde stor verdi når det ikke settes mer handling bak ord
 2. Jeg er fortsatt styreleder, hele styret og en stor andel av supportermassen krever svar, tror du det blir propagandasamling for klubben etter de siste ukene her?
 3. Jeg skal bare ta Petter W litt i forsvar her; han er engasjert og går langt utover det gjennomsnittlige styremedlemmer vanligvis gjør meg bekjent. Han holder kontakten med spillerne og er med på å få folk til å føle tilhørighet. Jeg tok ikke kommentaren om at det holder nå personlig, jeg vil heller at det bobler over av følelser enn at alt skal være så jævla tørt og grått. Dessuten er det ikke han alene som skal trenge å svare for at vi får vite så lite om evalueringen.
 4. DL i Ranheim bekrefter på Twitter at det var enighet om å gjøre det slik. Da skjønner jeg ikke helt hvordan 10 klubbledere kan gå ut og si at de ikke vil ha det slik. Det høres litt two face ut.
 5. Spesiell kommentar, selv om jeg personlig har sansen for Petter. Han er blaa og engasjert. Jeg spurte Jon og Espen eksplisitt om konkret fremgang i starten av uka, og dette var det vi fikk. Det er mulig Petter ikke visste at vi har prøvd å få oppdateringer på bakrommet i forkant. Det er uansett altfor tynt, og jeg vet generelt ingenting om innholdet i evalueringen. Jeg er også bekymret for at det innledes med at man ikke skal finne syndebukker. Neivel, men vi må jo vite hva som har gått galt når vi rykker ned! Hele ordlyden var, som jeg også svarte til klubben, tørrere enn fotballforbundets wienerbrød. Vi MÅ ha mer engasjement utad når det handler om så viktige ting som hvilken divisjon vi spiller i. Det handler jo om hvorvidt vi klarer å overleve økonomisk eller ikke. Ny stadion eller ikke. Fans på kamp eller ikke.
 6. Fordelen med champagne i kiosken er at man kan bli både full og ha full tillit
 7. Jeg vet faktisk ikke hva jeg skal si altså.
 8. Årsmøtet kan uansett holdes uten klubben. Vi må ta en ny runde på om det er noe poeng i å ha dem der for spørsmål etterpå.
 9. Jeg synes også det kommer altfor lite info. Klubben fikk spørsmål for et par dager siden om hva som skjer. Om det finnes noen oppdateringer på evalueringen. At det er frustrerende å se at det er 11 personer ut av laget og trenerapparatet, og ingen inn. Og at det er fryktelig vanskelig å selge engasjement for noe som ligner en ribbet utgave av nedrykkslaget i fjor. Vi har ikke fått svar på noen av disse spørsmålene ennå.
 10. Det er uhyre vanskelig å selge noe vi ikke aner hva er, dessverre. Ingen signeringer, ingen endringer og vi venter fortsatt på en evaluering. "Kjøp sesongkort til klubben som evaluerer fjoråret fortsatt og der sportsdirektøren ikke er bekymret!" Jeg har solgt inn Stabæk i alle former gjennom 13 år i styret, men denne uferdige utgaven vi har nå er altså noe av det vanskeligste å selge. Jeg er åpen for alle forslag.
 11. Meget godt innlegg @@ringo, jeg håper du blir involvert i evalueringen.
 12. Jeg tror det er veldig fint om medlemmene kan stille direkte spørsmål i et lukket rom framfor at det skal sendes mail hit og dit hver dag og skrives opp og ned på forumet med frustrasjon og ubesvarte spørsmål. Det er mye man kan få svar på om man spør. Jeg ønsker dette fordi jeg har sett gang på gang at folk krever handling (både her og i NSA) og er skikkelig på krigsstien, men uteblir fra alle muligheter til å faktisk rekke opp hånda og si noe selv når de får sjansen. Det er mye mer behagelig at jeg gjør jobben, underholder litt i manesjen mens de spiser popcorn og kommer tilbake med kinderegg. Så siden jeg ikke tar gjenvalg trenger vi at folk trår frem og spør om det de lurer på når de får muligheten, face to face og på hjemmebane på Blaa.
 13. På vårt årsmøte torsdag 10. februar på Onkel Blaa vil det komme folk fra klubbstyret og administrasjonen. Sånn hvis noen har spørsmål de ønsker svar på, @nichb @ringo (som ikke lar meg tagge ham)
 14. Samarbeidet mellom AS og klubbstyret er det litt vanskelig å få et inntrykk av gjennom å bare være på et møte. De vil jo antakelig uansett si at det går bra til oss. Evalueringen er mer 1-1 og der kan det avdekkes om det er noe som ikke fungerer så bra. Så skal vi uansett ha i bakhodet at AS-styret også er supportere, som gjør mye jobb på fritiden for Stabæk. Det inkluderer å holde kontakten med spillere vi har i utlendighet og gjerne vil ha hjem.
 15. Husk at de to temaene du nevner har vært litt mer ja/nei enn situasjonen klubben står i. Åpent brev var hard linje. Det er ikke om å gjøre å gjøre referatet til det samme. Nå har klubben fått tydelige tilbakemeldinger på veldig mange områder, og så skal det følges opp jevnlig.
 16. Jeg skrev det meste av referatet.
 17. Jon Tunold fra admin Peer Christensen fra klubb-AS Anders Berg-Jacobsen, styreleder klubb-AS Petter Wulff fra klubb-AS Oddbjørn fra medieavdelingen Espen Moe, styreleder klubb var med på teams Meg fra oss Mathias SP fra oss Potter fra oss Anders C Mortimer fra oss Marius fra oss Ashkan fra oss Sven Erik Lund fra oss Mikki fra oss Gunnar W fra oss Petter Westlye, forelder i barneidretten og nabo på Nadderud
 18. 4 fra styret. En som har barn i idretten. To som har vokst opp med å spille for Stabæk. En med juridisk kompetanse. De fleste har vært med i over ti år. Og først og fremst; de kunne tirsdag kl 17
 19. Innkalling til årsmøte Vi håper at det er mulig å samle alle sammen på Onkel Blaa. Vi vet ikke ennå, og vi har ikke engang spurt Onkel Blaa om vi kan låne stedet. Terje er opptatt enten med å sløye fisk eller dirigere trafikken for vaksinesenteret. Egentlig er vel denne innkallingen en god anledning til å spørre. Terje, om du leser dette, er det ok at vi har årsmøtet på Blaa? Hvis ikke tar Posse på seg pelslua før vi stormer pressebrakka på Nadderud. Lets make Stabæk great again, annerledesklubben hei! Torsdag 10. februar kl 19:00 Dette er tidspunktet om du vil gi styret ros eller et realt hælvete for innsatsen i 2021. Vi kommer også til å legge fram regnskap og budsjett der dere såvidt klarer å lese postene, men hele rommet nikker anerkjennende til Dr. Frøylands monolog vel vitende om at hverken styreleder eller dere i salen aner hva disse tallene betyr. Deretter skal det velges et nytt styre, og vi ber alle som er interesserte eller som vet om noen vi kan presse til å bli med om å ta kontakt med valgkomiteen asap zulu honolulu. Vi trenger spesielt folk som er gode på sosiale medier, vi andre er i ferd med å bli svært gamle Kanskje skal vi invitere noen fra klubben på ei litta grillings også? Vil vi se noen fjes som hittil har vært tilslørt av mystiske forumnavn? Ååååå, vi kan knapt vente! For ordens skyld legger vi ved vedtektene til Stabæk Support her: VEDTEKTER FOR STABÆK SUPPORT Sist vedtatt på årsmøtet 03.01.2019 Org.nr.: 990 060 193 § 1. NAVN Organisasjonens navn er Stabæk Support. § 2. FORMÅL Formålet med Stabæk Support er på alle tenkelige måter å støtte Stabæk Fotball på veien mot størst mulig sportslig suksess. § 3. UAVHENGIGHET Stabæk Support er en uavhengig supporterklubb for Stabæk Fotball. § 4. INKLUDERING Stabæk Support skal ha stor takhøyde og inkludere alle Stabæk-supportere, herunder subkulturer. § 5. MEDLEMSKAP Alle Stabæk-supportere kan tegne medlemskap i Stabæk Support. Medlemskapet er personlig og gyldig for det året medlemskort er utstedt. Utmelding skal skje skriftlig. § 6. ORGANISASJONENS FORPLIKTELSER Stabæk Support skal: legge forholdene til rette for best mulig støtte til Stabæk Fotball ved størst mulig oppmøte, sanger, arrangementer etc. arrangere borteturer til Stabæk Fotballs serie- og cupkamper i inn- og utland, såfremt det er økonomisk forsvarlig. arbeide for best mulig tribuneplassering til best mulige vilkår på Stabæk Fotballs hjemmebane. ivareta medlemmenes interesser overfor relevante organer som Stabæk IF, Stabæk Fotball AS, NFF, andre supporterklubber og kamparrangører. arbeide aktivt for supporternes rettigheter gjennom medlemskap i NSA. § 7. MEDLEMMENES RETTIGHETER Stabæk Supports medlemmer: har adgang til Stabæk Supports felt på Stabæk Fotballs hjemmebane. kan delta på borteturer i regi av Stabæk Support. kan delta på medlemsmøter, supportercuper og andre arrangementer i regi av Stabæk Support. skal få fyldig informasjon om Stabæk Supports aktiviteter, primært via www.stabaek.no, www.facebook.com/stabaeksupport, nyhetsbrev per e-post og informasjon via SMS. Rettigheter vil kunne innskrenkes som følge av aldersgrense eller omstendigheter utenfor organisasjonens kontroll. § 8. MEDLEMMENES FORPLIKTELSER Stabæk Supports medlemmer: plikter å holde seg innenfor NSAs regler for god supporterskikk, Stabæks Supports turreglement, samt henstillinger/anvisninger gitt av Stabæk Supports styremedlemmer, turansvarlige og vakter. skal ikke påføre organisasjonen unødige kostnader. skal ikke komme med utsagn som hetser, trakasserer eller krenker noen på grunn av etnisitet eller seksuell orientering. § 9. EKSKLUSJON M.M. Medlemmer som ikke overholder bestemmelsen i § 8 kan ekskluderes fra Stabæk Support, samt holdes økonomisk ansvarlig for sine handlinger. Eksklusjonssak kan fremmes skriftlig ovenfor styret av et medlem, eller åpnes av styret på eget initiativ. Vedtak om eksklusjon innebærer at medlemmets rettigheter bortfaller og at nytt medlemskap ikke kan tegnes. Eksklusjonen bør være tidsbegrenset og skal stå i rimelig forhold til adferden som sanksjoneres. Styret plikter å gi den som foreslås ekskludert informasjon om hvilket faktum som er lagt til grunn og hvilket punkt i § 8 som er overtrådt. Den som foreslås ekskludert skal få mulighet til å uttale seg før vedtak fattes. Vedtak om eksklusjon fattes av styret og krever 2/3 flertall blant styremedlemmene. Styrets vedtak kan påklages av den ekskluderte. Klagen skal behandles på påfølgende årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Styrets vedtak står frem til klagen er behandlet. Årsmøtets vedtak er endelig. § 10. STYRETS ØKONOMISKE DISPOSISJONER Styret skal foreta forsvarlige økonomiske disposisjoner innenfor budsjettet som er vedtatt av årsmøtet. Økonomiske disposisjoner utover budsjettet som er vedtatt av årsmøtet, kan bare foretas når de anses nødvendige for å fremme organisasjonens formål, jf. § 2, eller for å sikre at organisasjonen overholder sine forpliktelser, jf. § 6. Disposisjonen må være forsvarlig ut fra organisasjonens økonomiske stilling og skal vedtas av et enstemmig styre. § 11. ÅRSMØTE Stabæk Supports øverste organ er årsmøtet som skal avholdes mellom 1. januar og 15. februar hvert år. Innkalling skal skje senest 21 dager før årsmøtet. Stemmeberettigede på ordinært årsmøte er fremmøtte som innehar gyldig medlemskap for foregående år i henhold til § 5. Andre fremmøtte, som er medlemmer året årsmøtet avholdes, har møte og talerett, men ingen stemmerett. Årsmøtet skal ha følgende agenda: Konstituering: a) Godkjenning av fremmøtte medlemmer b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av saksliste d) Valg av ordstyrer e) Valg av referent Behandling av styrets årsberetning Behandling av regnskap Fastsettelse av neste års kontingent Behandling av budsjett Behandling av innkomne forslag Vedtektsendringer Valg av tillitsmenn: a) 7-9 styremedlemmer b) revisor c) valgkomité § 12. VALG AV STYREMEDLEMMER OG REVISOR Valg av styremedlemmer skal gjennomføres slik at det velges personer med henblikk på hvilken type styreverv kandidatene er egnet til og selv ønsker å ha i styret. Det skal velges blant de kandidater som ønsker samme styreverv. Valg av styremedlemmer gjennomføres på følgende måte: Valgkomiteen og ordstyrer redegjør for de funksjoner som behøves for å drifte Stabæk Support. Valgkomiteen presenterer sin innstilling. Øvrige medlemmer som ønsker å stille til valg annonserer sitt kandidatur. De medlemmer som stiller til valg redegjør for hvilken funksjon de ønsker å inneha som styremedlem. Kandidatene grupperes etter funksjon. Deretter velges det blant kandidatene i disse gruppene. Følgende funksjoner skal konstitueres av årsmøtet: Leder Sikkerhetsansvarlig Turansvarlig Kasserer Revisor Resten av styret konstituerer seg selv på påfølgende styremøte. Dersom et styremedlem går ut av styret i løpet av perioden, skal styret oppnevne en erstatter. § 13. VEDTEKTSENDRINGER Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinære årsmøter. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer. Vesentlige endringer av organisasjonens formål, jf. § 2, krever tilslutning fra alle fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer. § 14. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller det kommer krav fra minst 1/3 av medlemmene. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 2 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er bekjentgjort i innkallingen. Stemmeberettigede på ekstraordinært årsmøte er alle fremmøtte som er medlemmer ved møtets begynnelse. ALLTID. UANSETT.
 20. Dere har fått på epost nå Vi tok med oss 11 personer på møtet. Det var mye mer enn klubben var forberedt på, men vi ville gjerne favne så bredt vi kunne, og noen oppdaget at de kunne i siste liten. Veldig mye tid til å ringe rundt og koordinere et tidspunkt som passet fantes ikke, men både vi og klubben er ute etter å ha flere fysiske informasjonsmøter. Det er veldig mye mer utfyllende svar å få fra klubben der enn om alle skal sende mail og skrive på forumet. Så håper jeg på forståelse for at vi ikke har alle svar akkurat nå, men vi vet i hvert fall at evalueringen er i gang. https://mailchi.mp/141ce424c947/pent-brev-fra-supporterne-til-stabk-fotball-8862617?e=0f506e8cb1
 21. Referatet er så og si ferdigskrevet, men husk at det tar litt tid når vi også nå være enige i hva som har blitt sagt og hva vi er enige om. Jeg har stor forståelse for at folk vil vite, og vi prøver å få dette ferdig så grundig og fort som mulig ved siden av annen jobb.
 22. Haha, har dere også hatt kranglemøte med åpne brev her? Så det er slik det ser ut utenfra. Det kommer et referat fra møtet i morgen. Noen kort må man holde til brystet som intern info, og annet blir veldig interessant å høre om. Personlig er jeg noe beroliget etter i dag. Det er mye som må fikses, men vi har fått luftet mange tanker og ideer.
 23. Det var et godt (og langt) møte i dag. Vi fikk luftet oss gjennom alle punktene. Det kommer et referat etter hvert, og flere ting vil komme ut de neste dagene. Det er ting som må fikses i klubben vår, men det legges ned et godt stykke arbeid for å gå igjennom hva som har gått skeis, reparere og forsterke. Vi håper vi kan komme med noen konkrete og morsomme ting der supporterne kan delta aktivt i gjenreisingen. Det er noen ting vi kan snakke om og noe som er intern info, men Support skal være så ærlige og åpne vi kan, og det vil klubben også.
 24. Det er jo ikke åpenheten vi har kritisert... Om man evaluerer så ofte som de sier og likevel ikke klarer å forutse katastrofen er det nok noen andre som må evaluere ja. Vi får se hva de sier på møtet i dag.
 25. Klubben svarer på det åpne brevet, de evaluerer seg selv hver uke https://www.budstikka.no/stabaek-fotball/stabaek-leder-svarer-pa-supporter-kritikk-evaluerer-oss-selv-hver-uke/678647!/
×
×
 • Create New...