Jump to content

Hangar'n


Rubbster
 Share

Recommended Posts


Etter en rask sjekk ser det ut til at det er Ulrichsens barn som eier arenaen gjennom moderselskapet Vicama AS. Ulrichsen selv eier kun 2 % i Vicama. Jeg lurer på om disse barna er involvert i prossesen eller om de lar far styre forretningene for dem?

Datteren er jo ihuga sprangrytter. Aner vi en kommende "Oslo All Year Horseshow"?

Link to post
Share on other sites


Jeg tror uansett at det er ufattelig naivt å tro at man kan skremme Ulrichsen ved å prøve å få de 6000 mer eller mindre trofaste blaa til å boikotte fremtidige arrangementer på TA. Det bor 6-700 000 mennesker i en times omkrets fra Fornebu.

 

Ser det er kommentert allerede, Stor-Oslo (Oslo, Akershus og kommuner i omkringliggende fylker): 1,4 millioner innbyggere.

Edited by boie
Link to post
Share on other sites


 

Datteren er jo ihuga sprangrytter. Aner vi en kommende "Oslo All Year Horseshow"?

 

Med adgang forbudt for dopingjegere og eget medisinsk senter hvor hestene kan bade i salve før de skal konkurrere?

 

Ellers er det jo bare å oppfordre til aktiv bruk av en viss strand i Sandefjord:)

Link to post
Share on other sites


Ikke for å pirke, men det er på holmen rett utenfor stranden hans at man bør oppfordre til uhemmet partyvirksomhet og høylytt adferd.

 

Stranden er hans - holmen bare tror han er hans.

 

Strengt tatt er det i følge loven fri ferdsel over det meste av eiendommen, men han tror man kan kjøpe seg unna loven.

 

Forøvrig et ganske morsomt sitat fra hedersmannen i denne artikkelen ( http://www.sb.no/nyheter/er-dette-et-lovlig-stengsel-1.5540655 ): " Det er ikke noe nytt gjerde, men et gjerde vi har tillatt oss å reparere. Det er tidligere klippet ned av «noen» som formodentlig mener det er ok å ta seg til rette fordi man ikke aksepterer denne avtalen, sier Ulrichsen." Ikke lett dette med å akseptere avtaler....

Edited by Sindre
Link to post
Share on other sites


Noen burde ta seg en studietur til Madison Square Garden der det er basket, hockey og konserter flere ganger i uka. Ingen ekspert på området, men det må da ta langt lenger tid å legge is til en NHL kamp enn sagflis til et hesteshow?

Link to post
Share on other sites


Noen burde ta seg en studietur til Madison Square Garden der det er basket, hockey og konserter flere ganDet klarte de vel i Spektrum også når Spektrum Flyers eksisterte. ger i uka. Ingen ekspert på området, men det må da ta langt lenger tid å legge is til en

Link to post
Share on other sites


Noen som kort kan forklare hva en tinglysning innebærer, for oss som ikke er så oppdatert på sånne begreper?

http://no.wikipedia.org/wiki/Tinglysing

 

Tinglysing er en offentlig registrering av en avtale mellom to parter om rettigheter og forpliktelser som angår fast eiendom, visse typer løsøre eller arve- og gavedisposisjoner, samt ektepakter. De viktigste avtaler som er gjenstand for tinglysing, er kjøpekontrakter og skjøter (dokumenter som overfører eiendomsrett til fast eiendom) og pantobligasjoner (gjeldsbevis som er sikret med pant i fast eiendom). Også offentlige myndigheter tinglyser enkelte vedtak som gjelder fast eiendom, viktigst er utleggsforretninger (vedtak om pant til sikkerhet for gjeld til en offentlig myndighet). Alle rettsstiftelser som går ut på å stifte, forandre, overdra, behefte, anerkjenne eller opheve en rett som har til gjenstand en fast eiendom kan tinglyses, jf. tinglysingsloven § 12.

 

Tinglysing av en avtale er aldri noe vilkår for at den skal være gyldig og bindende mellom partene, hensikten er å gi avtalen rettsvern overfor utenforstående (tredjemenn), dvs. at en som f.eks. kjøper en eiendom må respektere de rettigheter som er tinglyst selv om han ikke kjente til dem, se nærmere nedenfor i avsnitt 7.

Link to post
Share on other sites


En annen ting jeg ikke skjønner - Telenor Arena har vel sitt klare fortrinn mot andre store konstertarenaer (Ullevaal, Valle Hovin) om vinteren, og da er jo faktisk hallen til fri disposisjon på de datoene Ulrichsen måtte selv ønske. Kan ikke si det virker som om det står folk i kø for å leie arenaen i de periodene, så hvorfor 15 ekstra disponible helger om sommeren kan gjøre stor forskjell skjønner ikke jeg. Har eller aldri hørt om konserter som blir booket 3 år i forveien, så hvem som har krav om så lang sikt fremover for å booke sliter jeg med å forstå....

Link to post
Share on other sites


jeg er ganske trett av aa bekymre meg om fremtiden av hallen. heller ville jeg bruke vinterpausen til aa fokusere paa den nye treneren, laget, nye spillere og generelt sett det sportslige.

 

stabaek holding vil ha stabaek fotball ut av hallen.

hvorfor ikke?

pengene de sparte fordi tomten var gratis kan de like godt investere til aa bygge om nadderud - slik at vi faar et skikkelig fotballstadion hvor alle kamper - baade tippeliga, cup og internasjonale kamper - kan spilles. ingen hesteshow eller andre idiotiske arrangement. kun fotball. utendörs, med staaplasser og ekte gress.

i tillegg faar stabaek holding betale stadionleien/driftskostnadene av nadderud i mange aar (de tjener vel nok naar de har hallen for seg selv og kan arrangere hva som helst naar som helst) og dermed faar stabaek fotball spille fotball paa et nytt og deilig stadion uten aa betale en eneste krone :D

Link to post
Share on other sites


Fantastiske nyheter...

Alt ordner seg for snille klubber.

 

Stabæk tilbys arenadriften for 1 krone :D

Kan det bli bedre?

Tilbys arenadrift for 1 krone

Foreløpig klarer jeg å styre min begeistring.

 

For det første står det ingen ting i artikkelen om hvor mye leien øker for Stabæk Fotball som følge av dette. Det eneste som står er "I avtalen tilbys også leiefritak for eventvirksomheten i første halvår 2011", det står ingen ting om hvor dyrt det vil være etter det.

 

For det andre er jeg usikker på om Stabæk Fotball faktisk klarer å drive det i overskudd. At Ingebrigt har tro på det er absolutt ikke det samme som at det skal funke i praksis. Ledelsen i klubben har jo ikke alltid drevet perfekt økonomisk sett, så hvorfor skal man tro at de skal klare dette bedre enn Stabæk Holding?

Edited by Rettep
Link to post
Share on other sites


Fantastiske nyheter...

Alt ordner seg for snille klubber.

 

Stabæk tilbys arenadriften for 1 krone :D

Kan det bli bedre?

Tilbys arenadrift for 1 krone

 

Det fine er at det viser tegn på at de vil opprette en dialog igjen.

 

Dette er helt urealistisk. De krever at Stabæk stiller med 60 millioner i sikkerhet...

Link to post
Share on other sites


 Iflg. Budstikka, er retten til å leie arenaen de neste 39 år tinglyst , dette slått fast av Asker og Bærum Tingrett. Dette er godt nytt idet minste, ettersom det betyr at en evt. tredjepart som ønsker å overta driften vil måtte respektere denne avtalen. 

 

Etter alminnelig konkursrett kan avtalen muligens omstøtes, men dette betyr at Stabæk holding må slå seg selv konkurs snart, da omstøtelser ikke kan gå lenger tilbake en forhold to år forut for konkursåpning (hvis jeg husker riktig)  

 

 

Link to post
Share on other sites


Fantastiske nyheter...

Alt ordner seg for snille klubber.

 

Stabæk tilbys arenadriften for 1 krone :D

Kan det bli bedre?

Tilbys arenadrift for 1 krone

 

Det fine er at det viser tegn på at de vil opprette en dialog igjen.

Jeg er slettes ikke sikker på at det er det dette betyr....

 

Tror ikke dette er gull ass. Betyr det med arenadrft at strømregninger, renovasjon, renhold osv. skal betales? Tørr ikke tenke på hva det koster å varme opp hallen.

 

Klubben er allerede sluttkjørt for penger, så tror ikke dette er veien å gå:(

Link to post
Share on other sites


Fantastiske nyheter...

Alt ordner seg for snille klubber.

 

Stabæk tilbys arenadriften for 1 krone :D

Kan det bli bedre?

Tilbys arenadrift for 1 krone

 

Det fine er at det viser tegn på at de vil opprette en dialog igjen.

Jeg er slettes ikke sikker på at det er det dette betyr....

 

 

Det eneste jeg tror vi kan tolke dette utspillet som, er at Ulle og Didde føler seg presset av den lange tiraden mot dem som kom på stabak.no fra Ingo & Co. Det hadde vært langt verre om de hadde vært så trygge på sin sak at de bare hadde lent seg tilbake og holdt kjeft...

Link to post
Share on other sites


Arenadriften er liksom verdt penger. Stabæk kjøper rettigheten til å drifte arenaen med alt det innebærer av utgifter og inntekter i forbindelse med dette for 1 krone. Det krever en del penger, men det kan ende med at klubben faktisk tjener penger. Stabæk Holding vil kreve mer husleie og dette blir ifølge budstikka 20-25 millioner årlig. I tillegg til dette må klubben stille en husleiegaranti på 6 måneder, - altså 10-12 millioner. Dette krever mest sannsynlig en kapitalutvidelse i Stabæk Fotball AS og kanskje en bankgaranti i tillegg.

 

Ut går altså 20-25 millioner i husleie + andre utgifter som knytter seg til driften. I løpet av året må det komme inntekter som matcher utgiftene. Altså ganske mye penger. Det kreves dermed større aktivitet enn det vi har sett i dag. Personlig er jeg ikke imponert over hyppigheten av arrangementer på arenaen og det er nok her Stabæk Fotball tror at de kan gjøre en bedre jobb.

 

Jørgen Roll, mannen med et stort nettverk innen musikkbransjen, er ikke lengre i klubben. Han hadde vært en fantastisk ressurs i arbeidet med booking av artister, planleggingen av innendørsfestivaler osv. Hvor fett hadde det ikke vært med en innendørs musikkfestival i februar for eksempel? En hovedscene i den enden som er konstruert for scene og en mindre scene i den andre enden. Konsertene veksler mellom disse to slik at man kan rigge ned/opp mens den andre scenen benyttes.

Edited by Potter
Link to post
Share on other sites


Arenadriften er liksom verdt penger. Stabæk kjøper rettigheten til å drifte arenaen med alt det innebærer av utgifter og inntekter i forbindelse med dette for 1 krone. Det krever en del penger, men det kan ende med at klubben faktisk tjener penger. Stabæk Holding vil kreve mer husleie og dette blir ifølge budstikka 20-25 millioner årlig. I tillegg til dette må klubben stille en husleiegaranti på 6 måneder, - altså 10-12 millioner. Dette krever mest sannsynlig en kapitalutvidelse i Stabæk Fotball AS og kanskje en bankgaranti i tillegg.

 

Ut går altså 20-25 millioner i husleie + andre utgifter som knytter seg til driften. I løpet av året må det komme inntekter som matcher utgiftene. Altså ganske mye penger. Det kreves dermed større aktivitet enn det vi har sett i dag. Personlig er jeg ikke imponert over hyppigheten av arrangementer på arenaen og det er nok her Stabæk Fotball tror at de kan gjøre en bedre jobb.

 

Jørgen Roll, mannen med et stort nettverk innen musikkbransjen, er ikke lengre i klubben. Han hadde vært en fantastisk ressurs i arbeidet med booking av artister, planleggingen av innendørsfestivaler osv. Hvor fett hadde det ikke vært med en innendørs musikkfestival i februar for eksempel? En hovedscene i den enden som er konstruert for scene og en mindre scene i den andre enden. Konsertene veksler mellom disse to slik at man kan rigge ned/opp mens den andre scenen benyttes.

 

 

Klart det kan gå an å tjene veldig greit med penger på å drifte arenaen - men det er ikke sikkert. Skulle man prøve på dette, og tape alt, så er vel fort vi supportere av en klubb som snart spiller mot Lyn igjen...

Link to post
Share on other sites


Alt kan ordnes ved å opprette et eget aksjeselskap til drift av arenaen. Spillere og evt. andre aktiva fortsetter å være ansatt/eid i Stabæk Fotball AS. Det nye selskapet kan hete Blue Dream Entertainment AS(BDE AS). Stabæknavnet kan og bør holdes utenfor av mange årsaker. En grunn er at navnet ikke er spesielt internasjonalt gangbart. Går BDE AS konkurs er det greit nok, - da finner klubben en annen arena. Det viktige er at BDE AS er et rent driftsselskap og at Stabæk Fotball fortsetter tilnærmet likt som tidligere.

Link to post
Share on other sites


Det er nok ingen enkle løsninger her. Å bygge ut Nadderud virket tidligere å være umulig. Både på grunn av naboklager og annen bruk. Regningen for en moderne fotballstadion blir garantert over de 50 mill tomten på Fornebu var verdt, og jeg tviler på Stabæk Holding er interessert i å betale noe for dette.

 

Forslaget om å la Stabæk Fotball ta driften for 1 krone tror jeg er en del av propagandakrigen. Ingo & co har gått ut og fortalt at Holding er udugelige og ikke klarer det han selvfølgelig skulle fått til. Ulrichsen svarer tilbake at det ikker så jævlig vanskelig og at de gjerne kan få prøve. Nå må partene både kjempe for sin egen økonomiske avtale og for omdømme i media, og da får vi sånne utspill.

 

Jeg tror dette er et veldig dårlig tegn. Ulrichsen & co ser ikke mulighet til å drifte arenaen med overskudd selv uten kaitalkostnader. Det med kapitalkostnader er litt uklart, men å drifte arenaen (som Stabæk Fotball er tilbudt) antar jeg ikke innebærer kapitalkostnader.

 

Hvis det er tilfellet er vi i trouble, sidendet skulle være eksistensgrunnlaget for hallen og Stabæk.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

Hangar'n
×
×
  • Create New...