Jump to content

Hangar'n


Rubbster
 Share

Recommended Posts


Telenor kunne trenge litt positiv PR. Som arenasponsor bør de ha en viss interesse i hvordan den brukes. Om deres merkevare kan settes i sammenheng med mer eller mindre veldedige formål og arrangementer i kommunal regi, må vel det være noe de ser muligheter i? Jo flere som samles om å pushe på for endring i eierskap, jo bedre for oss. Her må vi hente inn all goodwill fra alle sponsorer og det som er.

 

En annen ting: Et arrangement som The Gathering, som avvikles i Vikingskipet på Hamar hvert år, burde vel være et naturlig mål for Telenor Arena? Skulle tro det lå bedre til rette for noe sånt der inne enn i Vikingskipet, og enda en ting det kunne vært mulig å få Telenor med på.

Link to post
Share on other sites


Jeg tror, på et mirakuløst vis at Stabæk er reddet. Nå skal man ikke ta noe seier på forskudd, men dette er (kanskje) bakgrunnen:

 

For Bærum Kommune ville det være en skandale om Ulrichsen fikk beholde arenaen på bekostning av at Stabæk Fotball fikk spille der. Onde tunger ville kanskje allerede ha det til at Høyre er i overkant næringslivsvennlige, og det ville ikke gjøre saken bedre at en av de rikeste innbyggerene fikk en attraktiv gratis tomt til et prosjekt som kun gagner egen lommebok. Videre er jo Odd Reinsfeldt oppriktig glad i Stabæk, og oppriktig engasjert i det idretten kan bidra med av positiv verdiskapning.

 

Med en slik modell (stiftelse) vil det være rikelig anledning til å benytte arenaens "dødtid" til gode kulturelle formål for kommunens innbyggere (slik blir nok i alle fall salgssamtalen i diverse møter og når underskuddet må dekkes inn av en faktura til kommunen). Men sant å si er det ikke helt galt. Slik "merkevarebygging" vil også til de grader komme Stabæk Fotball til gode. En solid eier / garantist + tilbud for befolkningen i Telenor Arena = sesongkort solgt. Og så kommer jo det fantastiske argumentet for kommunen med "samfunnsøkonomisk nytteverdi". Denne er som kjent ikke helt målbar i penger, så det skal ikke utelukkes at en rekke positive tiltak kan dekke opp for fakturaen på X millioner i året som nødvendigvis må sendes til dekning av underskudd.

 

Rent finansielt er det jo også mulig at kommunen mer eller mindre egenkapitalfinansierer arenaen, slik at store tap ikke framkommer i regnskapet årlig. Kommunen har økonomi til det.

 

Men jeg sier som styret i Stabæk Fotball: Magefølelsen er god! Og hvis dette lykkes, så skal man nok se at trøkket på Telenor Arena virkelig kommer til å bli bra etterhvert!

Link to post
Share on other sites


Med en slik modell (stiftelse) vil det være rikelig anledning til å benytte arenaens "dødtid" til gode kulturelle formål for kommunens innbyggere (slik blir nok i alle fall salgssamtalen i diverse møter og når underskuddet må dekkes inn av en faktura til kommunen). Men sant å si er det ikke helt galt. Slik "merkevarebygging" vil også til de grader komme Stabæk Fotball til gode. En solid eier / garantist + tilbud for befolkningen i Telenor Arena = sesongkort solgt. Og så kommer jo det fantastiske argumentet for kommunen med "samfunnsøkonomisk nytteverdi". Denne er som kjent ikke helt målbar i penger, så det skal ikke utelukkes at en rekke positive tiltak kan dekke opp for fakturaen på X millioner i året som nødvendigvis må sendes til dekning av underskudd.

 

Rent finansielt er det jo også mulig at kommunen mer eller mindre egenkapitalfinansierer arenaen, slik at store tap ikke framkommer i regnskapet årlig. Kommunen har økonomi til det.

 

Oi...

Godt du ikke har ansvaret for offentlige budsjetter og kommunens økonomiforvaltning. Mange lever i villfarelsen om at norske kommuner sitter på en velfylt pengebinge og at kun gjerrige politikere hindrer at disse enorme ressursene ikke brukes på godteri og fordeles på innbyggerne. Bærum Kommunes økonomi er MEGET trang, og massevis av høyt prioriterte tiltak (som barnevern, tiltak ift. rusmisbrukere, bygging av idrettsanlegg etc) må kuttes hardt hvert eneste år. De klarte til og med å selge E-verket vårt til det kommersielle selskapet Hafslund, og alle vet hva som skjer når en privat bedrift får monopol...

 

Kommunen har INGEN penger til dette. Jeg gjentar: INGEN penger.

 

Det Reinsfelt foreslår er en OMREGULERING av parkeringstomta ved siden av arenaen. Dette er en kjempemulighet for eieren av tomta, som kan kassere inn en fet økonomisk gevinst, avhengig av vilkårene. Reinsfelts ide er at tomteeier betaler for denne omreguleringen og i stedet for at de midlene går inn i kommunekassa, går de til en stiftelse som skal eie og drive stadion.

 

Det er flere hindere i denne prosessen:

 

1. Det politiske apparatet. Her er jeg ikke så bekymret. Høyre har all makt i besluttende organer, og jeg tror det vil være politisk selvmord hor Høyres tillitsvalgte å gå mot sin egen ordfører. Dette skal likevel passeere gjennom byråkratiet og muligens fylkesmann som har andre hensyn å ta.

 

2. Parkeringstomt-eier må være villig til å bla opp fett med kroner for dette. Stiftelsen vil ikke få hele potensialet som frigjøres. Er parkeringstomt-eier grisk, går dette i dass.

 

3. Didde og Ulle må synes at dette er en god ide, svelge unna mange titalls millioner i tap og overføre eierretten til stiftelsen. Eventuelt kan man få til en slik avtale med panthaver og la arenaeier gå konkurs, men samtidig sikre med stivt byråkrati at arenaen blir uselgelig. Panthavers (banken) eneste fokus er å sikre sitt eget krav. Enhver "overpris" vil tilfalle konkursboet.

 

 

Både hinder 2 og 3 er vanskelige. Det står lange og tøffe forhandlinger foran en løsning på arenaproblemet.

 

Odd Reinsfelt har nok funnet den siste og eneste mulige løsning. Det er lite sannsynlig at dette løses raskt. Vi får flere måneder i åndeløs spenning. Men Odd Reinsfelt er utvilsomt en blaa mann, og bør hedres med en statue utenfor arenaen om dette går hjem.

Link to post
Share on other sites


Alzheimer:

 

Ikke helt enig med deg. Delvis enig, og jeg burde vel moderert uttalelsen min litt, til delvis egenkapitalfinansieres. Når det er sagt (mulig du kan mer om dette enn meg) men er det ikke slik at det er driftsbudsjettet som er stramt (fordi kommunen bare beholder brøkdeler av sine reelle inntekter?).

 

Enig med deg i at dette blir relativt uspiselig og politisk vanskelig uten omreguleringen du nevner, men samtidig står jeg vel fast på at det vel er over driftsbudsjettet det kniper mest (ref ditt argument om rusomsorg, etc) og at jeg tror at det finnes midler til en engangsutgift, noe som vel også blir nødvendig.

 

Salget av nevnte E-verk ble vel plassert i et fond (ikke ulikt Terra-saken forsåvidt, men med noe lavere risiko). Etter hva jeg vet er det vel ca 2 mrd kroner i dette fondet? Tanken var vel at dette skulle gi bedre avkastning enn e-verket direkte, (igjen, likt Terra-saken). Det gikk vel ikke på dårlig økonomi?

Link to post
Share on other sites


Etter mitt syn burde kommuneøkonomien vært betydelig sterkere og hatt både mulighet og makt til å egenkapitalfinansiere en slik stiftelse, men det er selvsagt en annen politisk debatt. Høyre ønsker jo at kommuneøkonomien skal være så liten og svak som mulig og at det meste av offentlige tjenester privatiseres. Fordelen med et slikt system er at skattene reduseres.

 

Grunnen til at dette legges ut som en stiftelse er nettopp fordi det er helt utelukket for kommunen å finansiere underskudd på arenadriften over kommunebudsjettene. Jeg synes jo det er underlig hvor mye midler det offentlige klarer å søle bort på unødvendig reasfaltering av villaveier etc., men idrettsanlegg har meget lav prioritet. Unntaket er de fantastiske anleggene på Snarøya som knapt brukes og der kun fiffen har råd til å bo.

 

Stiftelsen må være "selvfinansierende", men uten noe formål om profitt. Det betyr en både forutsigbar og etter forholdene rimelig arenaleie. Slik situasjonen er blitt må dette sies å være det best mulige alternativet for stb., om det hadde vært kommersielle alternativer. Et eksternt event-selskap (ex Norges Varemesse) ville selvsagt ha hentet ut alt evt. overskudd av konserter, messer og show til sine egne eiere, ikke til stb.

 

Hvis vi vil sove godt og drømme søtt ønsker vi oss at:

 

Fornebu Utvikling betaler like mye for parkeringstomta som TA koster (=panthavers krav ca 300 mill?)

 

Didde og Ulle viser seg som skikkelige Stabækpatrioter og legger INGEN hindringer i veien, tar tapet (som allerede foreligger) og overfører eierrettighetene uten mer dikkedarer til stiftelsen

 

I så tilfelle vil stiftelsen være 100% egenkapitalfinansiert og stadionleien kun bestå av løpende driftskostnader (strøm, vedlikehold og bemanning) og ingenting på renter/avdrag.

 

Det er hva vi kan drømme om. (og dette ville redusert STBs kostnader dramatisk, kanskje ned på Nadderud-nivå i banekostnader, samt at det ville være mulig å bruke arenaen som permanent treningsanlegg for hele klubben!)

 

Realistisk må vi regne med at Stiftelsen må ta opp lån eller overta deler av dagens gjeld og kalkulere renter og avdrag inn i kostnadene stb må dekke.

 

Dette vil også kreve at Stabæk Fotballs driftselskap klarer å drive edruelig og ha økonomisk oversikt og kontroll. I praksis betyr dette at spillerkjøp, rettigheter, spillersalg og spillerlønninger må legges i et eget AS for å unngå at den store risikoen det selskapet opererer med skal kunne velte både klubb og arena - nok en gang.

 

Jeg vet ikke om klubben har den nødvendige kompetansen for å gjøre dette. De siste par tiårs økonomiforvaltning gir grunn til sterk skepsis. Likevel innebærer Reinsfelts løsningsforslag det første og kanskje det eneste lyset i Fornebu-tunnellen.

 

Endelig har vi i hvertfall et konkret håp om en positiv løsning på arenakrisen. Selv om jeg personlig ikke klarer å mobilisere så mye negativitet som klubbledelsen rundt en flytting fra Telenor Arena. Det er ikke Telenor Arena som gjør at folk heier på Stabæk. Det er de som heier på Stabæk som gjør at det kommer folk til Telenor Arena. Og dette publikummet er forutsetningen for all profesjonell drift av klubben. Det virker som om noen ikke helt forstår dette.

Link to post
Share on other sites


Uten at jeg skal vurdere parkeringsplassens eiendomsverdi, så er vel 300 mill noe urealistisk? Men regnestykket mitt mht egenkapital gikk jo på akkurat dette (om pengene tas fra kommunens lomme eller denne omreguleringen er jo for vår del uinteressant) så blir nok kostnadene for Stb lavere siden stiftelsen vel ikke nødvendigvis trenger avkastning på egenkapitalen.

 

Når det gjelder Ulle så får vi vel nå se hva han er laget av. Var planen å hjelpe Stb så lar han arenaen gå uten profittkrav. Hvis dette derimot var planen hans, så synes jeg godt SS.no kan gi sin rasshøl-beskrivelse til noen andre enn Arild Sundgot. Da er det nemlig en kynisk plan med overlegg.

 

Noe gjeldsfinansiering må nok til, men det er greit. I dag er det 100% og vi ser hvordan det går.

 

Jeg tror vel uansett at en positiv branding av Telenor Arena til innbyggerene vil gi flere på kamp, nokså utvilsomt. Om det er tilskuere SS ønsker er kanskje en annen sak, men det er penger i kassen og noe mer trøkk på kampene.

Edited by Meningsfull
Link to post
Share on other sites


Jeg tror vel uansett at en positiv branding av Telenor Arena til innbyggerene vil gi flere på kamp, nokså utvilsomt. Om det er tilskuere SS ønsker er kanskje en annen sak, men det er penger i kassen og noe mer trøkk på kampene.

 

 

 

Alle som betaler full pris og ikke har med tromme er hjertelig velkomne!

 

 

 

Vi må jo også tenke på at folk som skal stå og synge også må rekrutteres et sted fra. Jo flere på kamp, jo flere vil oppdage en lyst til å stå med oss.

 

Eller på enda lengre sikt: flere tilskuere => flere familiefedre- og mødre på kamp => flere unger på kamp => flere medlemmer av juniorsupport => flere voksne supportere på sikt

Link to post
Share on other sites


 

Alle som betaler full pris og ikke har med tromme er hjertelig velkomne!

 

 

Vi må jo også tenke på at folk som skal stå og synge også må rekrutteres et sted fra. Jo flere på kamp, jo flere vil oppdage en lyst til å stå med oss.

 

Eller på enda lengre sikt: flere tilskuere => flere familiefedre- og mødre på kamp => flere unger på kamp => flere medlemmer av juniorsupport => flere voksne supportere på sikt

 

Skulle kanskje ikke ha stoppet på 3 blå barn!

Link to post
Share on other sites


Jeg tror vel uansett at en positiv branding av Telenor Arena til innbyggerene vil gi flere på kamp, nokså utvilsomt. Om det er tilskuere SS ønsker er kanskje en annen sak, men det er penger i kassen og noe mer trøkk på kampene.

 

 

 

Alle som betaler full pris og ikke har med tromme er hjertelig velkomne!

 

 

 

Vi må jo også tenke på at folk som skal stå og synge også må rekrutteres et sted fra. Jo flere på kamp, jo flere vil oppdage en lyst til å stå med oss.

 

Eller på enda lengre sikt: flere tilskuere => flere familiefedre- og mødre på kamp => flere unger på kamp => flere medlemmer av juniorsupport => flere voksne supportere på sikt

 

Joda, men jeg mente medgangssupportere :)

 

Går det forresten ikke an å lage forbud mot trommene?

Link to post
Share on other sites


Enkelt. Neste gang Jarstein haler ut tida kaster vi en tromme ettr ham. Da vil trommer bli forbudt på samtlige norske arenaer. Vi bør samtidig kaste en sauebjelle, en trompet (hei til deg, Rune Tribune), et rosenborgskjerf og et plastsete etter den usympatiske keeperen slik at alle disse unødige remediene som ikke har noe på en tribune å gjøre forbys.

Link to post
Share on other sites


Er det slik at de streamer møtet, eller kunne vi fått til det? Vi trenger bredbånd, en ledig kar, en laptop og konto på uStream eller lignende.

 

Jeg vet ikke hvilken innflytelse denne Ege egentlig har i kommunen, men jeg skal vurdere å tilgi noen av utsagnene om Extrema på Kalvøya dersom dette går i orden.

Edited by Posse
Link to post
Share on other sites


Samtidig så var det jo latterlig fett da hele staddan ble med på 9Xdunk-Stabæk. Men min trommedrøm blir fjernere og fjernere for hver gang klovnesupportere ala Oddrane og Hordene entrer Telenor..

 

Ja fett var det :-) Men så beviser det jo (dessverre) bare hva en må ha for å få med seg hele hallen og ikke minst hovis på et og samme rop...

 

Så kjøpt tromme! ph34r.gif

Link to post
Share on other sites


Er det slik at de streamer møtet, eller kunne vi fått til det? Vi trenger bredbånd, en ledig kar, en laptop og konto på uStream eller lignende.

 

Jeg vet ikke hvilken innflytelse denne Ege egentlig har i kommunen, men jeg skal vurdere å tilgi noen av utsagnene om Extrema på Kalvøya dersom dette går i orden.

 

Tror ikke de streamer, men Budstikka skal mest sannsynlig dekke det på en eller annen måte. Møtene i formannskapet er som hovedregel åpne for allmenheten, men jeg vet ikke hvordan man stiller seg til direkte overføring. Jeg kan egentlig ikke tenke meg at det er et problem.

Link to post
Share on other sites


Jeg vil anta at det hele tok i underkant av to minuttet. Representant Skar var bekymret for hvor for skulle parkere hvis parkeringsplassen blir næringsbygg. Ordfører Reinsfelt opplyste om at dette ville bli utredet dersom man vedtok å jobbe videre med saken.

 

Pang, pang - prossesen er i gang.

Edited by Potter
Link to post
Share on other sites


Det det er snakk om her, er altså det som heter område 1.2 og 1.3 : se kart (øverst, litt til høyre for midten)

 

Hvis alt dette skal bebygges, innebærer det at hele kvartalet til arenaen bli bebygd. Det er ganske mye næringsvirksomhet man trenger for å fylle det - kontorbygg på størrelse med Telenorbyggene på Fornebu eller kjøpesenterer på størrelse med Storsenteret. Det må da ta tid å få solgt noe så stort? Hvertfall til den prisen som kreves for å ha penger til å overta arenaen...

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

Hangar'n
×
×
  • Create New...