Jump to content

Økonomi Og Annet Faenskap


elaang
 Share

Recommended Posts


Jeg har problemer med å se det som positivt at det blir politietterforskning. Når man er klar over den pressede ressurssituasjonen i politiet, oppfatter jeg etterforskningen som et tegn på at politiet mener det kan ha skjedd brudd

på norsk straffelov i overgangssaken. Jeg frykter derfor resultatet av etterforskningen mer enn jeg gleder meg over å få uhildede øyne til å se på saken. Mest av alt er jeg rasende på de ansatte og tillitsvalgte i klubben som har bragt oss opp i dette uføret - uavhengig av hva både NFF og politiet/eventuelt rettsvesenet konkluderer med.

Link to post
Share on other sites


Jeg har problemer med å se det som positivt at det blir politietterforskning. Når man er klar over den pressede ressurssituasjonen i politiet, oppfatter jeg etterforskningen som et tegn på at politiet mener det kan ha skjedd brudd

på norsk straffelov i overgangssaken. Jeg frykter derfor resultatet av etterforskningen mer enn jeg gleder meg over å få uhildede øyne til å se på saken. Mest av alt er jeg rasende på de ansatte og tillitsvalgte i klubben som har bragt oss opp i dette uføret - uavhengig av hva både NFF og politiet/eventuelt rettsvesenet konkluderer med.

 

Jeg tror politiets beslutning i stor grad baserer seg på at det spekuleres i brudd på norsk lov, og at dette har tatt mye plass i offentligheten. Det vil være et dårlig signal å sende å ikke bry seg (selv om de gjør nettopp det på andre områder). Det beste hadde selvsagt vært at politiet besluttet å ikke starte etterforskning basert på bevisets stilling (selv om jeg tror dette vil bli konklusjonen). Dog er jeg bekymret mtp at dette er noe som kan henge over klubben i lang tid.

 

Raseriet ditt mot ansatte/tillitsvalgte synes jeg du skal vente med å utløse til vi har en konklusjon på om noe galt har skjedd. (hvorfor startet ikke NFF egen etterforskning om de mener 1 mill for VPG er langt under markedspris?). Her er det journalister som har lagd store saker i media uten å kritisk vurdere kildene sine og som har forhåndsdømt partene, hvilket begge er i strid med Vær Varsom-plakaten. Om journalistene hadde opptrådd mer ryddig, er det ikke sikkert at dette hadde blitt noen stor sak.

Link to post
Share on other sites


Jeg er selv journalist og kan ikke se at VVP er brutt i denne saken. Når jeg er sint på ledelsen/tillitsvalgte har det med omdømmesiruasjonen som har oppstått. Vi har definitivt mistet omdømme i denne saken, helt uavhengig av NFF og eventuelle brudd på straffeloven.

Link to post
Share on other sites


Jeg er selv journalist og kan ikke se at VVP er brutt i denne saken.

Interessant, kan det ha noe med teori og praksis å gjøre, på lik linje som de fleste av oss kjører litt fortere en hva som er tillatt og vanligvis uten å bli straffet?

 

Startsaken om at Stabæk avslo bud på 5 mill på VPG og aksepterte 1 mill fra VIF basert på "kilde i Rosenborg som hevder å vite", må man iht VVP enten oppgi kilden eller få dokumentert dette bedre. Videre er det sikkert bare småpirk, men mange av dine kollegaer har refert til at flere er dømt og at det ikke er gjort en innstilling til straff. (I VVP skal man ikke forhåndsdømme i sivile straffesaker, dvs at man ikke dømmes når man blir siktet for noe). I sum tror jeg at all denne feilbruk av ord (og valg av overskrifter som på generelt basis skal være sensasjonspregede med hensikt å selge) trekker slutninger langt utover hva som er status pr i dag. F.eks "Gunnarsson-saken: Flere risikerer fengselsstraff i overgangsskandalen" er overskriften i en sak da det eneste nye og selve saken er "Torsdag bestemmer politiet seg for om de vil etterforske overgangsskandalen." Det er liksom hele tiden fokus på "å ta" Stabæk (og VIF og RBK)

 

Kanskje bare småpirk, men det er tungt å lese sportsnyheter om dagen. Som lekmann innenfor både jus og journalistikk skal jeg hverken hevde det ene eller det andre, men VVP er vel kanskje mest ment som en veilledning med tøybare grenser?

Link to post
Share on other sites


Videre ser det ut til at selv om ledelsen vår desverre har havnet i politiets søkelys, trenger de neppe å sove dårlig, selv om media forsøker å skremme med 5-6 års fengsel.

 

Åhh?

 

Så du mener det er urimelig at de "skyldige" får 1/4 eller 1/3 av straffen som ABB kanskje kan forvente seg??

 

Du hensyntar kanskje at det kan komme til å være så mange som 10-15 stykker som her risikerer å straffes, slik at total fengslingstid for denne fotballklubbforbrytelsen antagelig kan kunne komme til å bli fire til fem ganger lengere enn for overtrampene på Utøya/Regjeringskvartelet?

 

Fotballens anseelse er jo også viktig selv i relasjon til annen form for politikk og sammfunnsbygging, -mener mediajournalistene kanskje.

 

Jo mer jeg tenker over det er jeg både glad for, og imponert over, at så mange transparente avgjørelser blir gjort, og fremdeles kan gjøres, av dommere uten akademisk bakgrunn i intervaller på ca. 90 minutter. Og med en så stor grad av tilslutning, aksept, verdighet og myndighet på en gang. Til og med skjønn og bondevett får disse dommerne tid til å utøve en 30-40 ganger i løpet av et oppgjør. Er ikke det fantastisk? Er det noe vi kan lære av?

Kan vi faktisk også tenke oss å bremse en negativ utvikling på basis av denne erkjennelse?

 

Neppe --men vi burde.

Edited by fantomet
Link to post
Share on other sites


Videre ser det ut til at selv om ledelsen vår desverre har havnet i politiets søkelys, trenger de neppe å sove dårlig, selv om media forsøker å skremme med 5-6 års fengsel.

Åhh?

 

Så du mener det er urimelig at de "skyldige" får 1/4 eller 1/3 av straffen som ABB kanskje kan forvente seg??

Dette var vel mest ment som en sammenligning med Morgan. Om vi sier at vi her "svindlet" Nancy for 2 mill, er saken 1/25 så alvorlig som Morgansaken, ergo total dom på 14 dg betinget fengsel på deling og i og med at de er så mange som skal dele på det bir det en dags betinget fengsel på hver, og siden man vel ikke fengsler folk i Norge i 1 dag frifinnes de :blink:

Link to post
Share on other sites


Videre ser det ut til at selv om ledelsen vår desverre har havnet i politiets søkelys, trenger de neppe å sove dårlig, selv om media forsøker å skremme med 5-6 års fengsel.

 

Åhh?

 

Så du mener det er urimelig at de "skyldige" får 1/4 eller 1/3 av straffen som ABB kanskje kan forvente seg??

 

Du hensyntar kanskje at det kan komme til å være så mange som 10-15 stykker som her risikerer å straffes, slik at total fengslingstid for denne fotballklubbforbrytelsen antagelig kan kunne komme til å bli fire til fem ganger lengere enn for overtrampene på Utøya/Regjeringskvartelet?

 

Fotballens anseelse er jo også viktig selv i relasjon til annen form for politikk og sammfunnsbygging, -mener mediajournalistene kanskje.

 

Jo mer jeg tenker over det er jeg både glad for, og imponert over, at så mange transparente avgjørelser blir gjort, og fremdeles kan gjøres, av dommere uten akademisk bakgrunn i intervaller på ca. 90 minutter. Og med en så stor grad av tilslutning, aksept, verdighet og myndighet på en gang. Til og med skjønn og bondevett får disse dommerne tid til å utøve en 30-40 ganger i løpet av et oppgjør. Er ikke det fantastisk? Er det noe vi kan lære av?

Kan vi faktisk også tenke oss å bremse en negativ utvikling på basis av denne erkjennelse?

 

Neppe --men vi burde.

 

Har ABB blitt det nye nazikortet? En hver diskusjon som pågår lenge nok vil ende med at noen spiller ABB-kortet :-)

Link to post
Share on other sites


Kan jo godt hende jeg har fulgt med altfor dårlig i hele saken, men lurer dog på et par saker;

 

1. Hvilke konkrete lovparagrafer er brutt?

2. Hvis klubbene/personer straffes fra NFF; Kan politiet straffe noen igjen for samme lovbrudd da?

 

Sist jeg sjekket så må man jo bryte en paragraf for at det skal være ulovlig og ikke bare umoralsk ?

Link to post
Share on other sites


Kan jo godt hende jeg har fulgt med altfor dårlig i hele saken, men lurer dog på et par saker;

 

1. Hvilke konkrete lovparagrafer er brutt?

2. Hvis klubbene/personer straffes fra NFF; Kan politiet straffe noen igjen for samme lovbrudd da?

 

Sist jeg sjekket så må man jo bryte en paragraf for at det skal være ulovlig og ikke bare umoralsk ?

 

Det er jo det de nå etterforsker. Om denne saken er brudd på Straffeloven § 270.

For bedrageri straffes den som i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning

(1) ved å fremkalle, styrke eller utnytte en villfarelse rettsstridig forleder noen til en handling som volder tap eller fare for tap for ham eller den han handler for, eller

(2) ved bruk av uriktig eller ufullstendig opplysning, ved endring i data eller programutrustning eller på annen måte rettsstridig påvirker resultatet av en automatisk databehandling, og derved volder tap eller fare for tap for noen.

 

Straffen for bedrageri er bøter eller fengsel inntil 3 år. Medvirkning straffes på samme måte.

Link to post
Share on other sites


Til Håvard:

Det er helt legitimt for pressen å operere med anonyme kilder hvis det er eneste muligheten å belyse et kritikkverdig forhold på. Dette er beslutninger redaksjoner stadig gjør. I praksis betyr det at journalisten informerer redaksjonssjefen/redaktøren om hvilke kilder man har for påstandene og hva disse sier. Seriøse medieorganisasjoner risikerer ikke sitt eget omdømme/troverdighet uten videre. Det betyr at det er å anta at TV 2 enten hadde tilgang på kontrakter i Veigar-saken eller hadde minst to uavhengige kilder.

 

Poenget med denne saken er ikke prisen på Veigar separat sett, men prisen sett i sammenheng med Stengel-opsjonen. Så vidt jeg vet er det ikke ulovlig å selge en spiller billig. Ergo var det ikke grunnlag for NFF å se på saken hvis man kun så på Veigars overgang.

 

Når det gjelder vinklingen/overskriften du reagerte på ser jeg ikke noe galt med den. Ordet "risikerer" i tittelen viser nettopp hva det er snakk om; altså at ingen er dømt, men at fengselsstraff i verste fall kan bli resultatet.

Link to post
Share on other sites


Jeg registrerer også nå at Jarl endelig er på banen - og skyter fra hofta.

 

Velger å tro at han nå har satt seg såpass inn i saken at det er berettiget - og at det vil tale til vår fordel. Trur eg.

 

Uansett - hans fremtreden i media vitner om en sober tilnærming til alle problemstillingene, i grell kontrast til de fleste andre impliserte.

Link to post
Share on other sites


 

Når opsjonsavtalen med Stengel ble fremsatt av Vålerenga, var det helt åpenbart for oss at vi ønsket å informere Herman Stengel og hans familie. Det ble gjort. Media har skrevet at Stengel ikke ble informert. Det er feil. Stabæk har informert Stengels familie gjennom Stengels agent. Agenten har bekreftet til oss at Stengels familie ble orientert.

****

 

Da har det seg slik at Stengel m/familie likevel var informert. Om dette stemmer, synes jeg det er rart at det først kom frem nå.

Husker jeg feil om jeg mener at Erik Loe gikk ut i media og beklaget at familien ikke var informert og avtalen signert?

Link to post
Share on other sites


 

Når opsjonsavtalen med Stengel ble fremsatt av Vålerenga, var det helt åpenbart for oss at vi ønsket å informere Herman Stengel og hans familie. Det ble gjort. Media har skrevet at Stengel ikke ble informert. Det er feil. Stabæk har informert Stengels familie gjennom Stengels agent. Agenten har bekreftet til oss at Stengels familie ble orientert.

****

 

Da har det seg slik at Stengel m/familie likevel var informert. Om dette stemmer, synes jeg det er rart at det først kom frem nå.

Husker jeg feil om jeg mener at Erik Loe gikk ut i media og beklaget at familien ikke var informert og avtalen signert?

 

 

Hmm. Dette sier Erik Loe til NRK 14. oktober:

 

 

– Burde forsikret oss med spilleren

 

 

Stabæk tar likevel selvkritikk for at verken Herman Stengel selv eller foreldrene ble informert om at det ble gjort en opsjonsavtale om han.

Edited by Slum
Link to post
Share on other sites


 

Når opsjonsavtalen med Stengel ble fremsatt av Vålerenga, var det helt åpenbart for oss at vi ønsket å informere Herman Stengel og hans familie. Det ble gjort. Media har skrevet at Stengel ikke ble informert. Det er feil. Stabæk har informert Stengels familie gjennom Stengels agent. Agenten har bekreftet til oss at Stengels familie ble orientert.

****

 

Da har det seg slik at Stengel m/familie likevel var informert. Om dette stemmer, synes jeg det er rart at det først kom frem nå.

Husker jeg feil om jeg mener at Erik Loe gikk ut i media og beklaget at familien ikke var informert og avtalen signert?

 

 

Hmm. Dette sier Erik Loe til NRK 14. oktober:

 

 

– Burde forsikret oss med spilleren

 

 

Stabæk tar likevel selvkritikk for at verken Herman Stengel selv eller foreldrene ble informert om at det ble gjort en opsjonsavtale om han.

 

Burde kanskje tatt dette direkte med Stengel m/familie og ikke via Solbakken. Stoler ikke helt på Solskjærs bestevenn...

Link to post
Share on other sites


Hepp,

 

I dagens papirutgave av VG så intervjues Jarl Øverby om akkurat dette spørsmålet.

 

Jeg siterer:

- Men Stabæk har jo tidligere gått ut og tatt selvkritikk for at de ikke informerte Stengel om avtalen?

- Den delen av saken har kommet litt skjevt ut. Det ble gjort et forsøk på å beskytte, noe som ble feil fra starten av. Det viktige for oss er å få frem det faktuelle. Noen i Stabæk, inklusiv Erik Loe, har nok tatt på seg litt mer ansvar enn det som har vært riktig.

 

@ringo

Edited by @ringo
Link to post
Share on other sites


Synes bare det er litt rart når klubbens egne supportere ikke stoler på hva som blir presentert av konstituert leder i den situasjonen vi er nå.

 

Han er neppe tjent med å presentere løgner, for å si det sånn.

 

Enig, derfor lurer jeg på hva som er riktig.

Link to post
Share on other sites


Synes bare det er litt rart når klubbens egne supportere ikke stoler på hva som blir presentert av konstituert leder i den situasjonen vi er nå.

 

Han er neppe tjent med å presentere løgner, for å si det sånn.

 

Enig Anders. Regner med at Jarl overtok med "blanke ark", og at han nå har fått satt seg skikkelig inn i saken. Gir han fullt tillitt, til det motsatte bevist.

Link to post
Share on other sites


 

Når opsjonsavtalen med Stengel ble fremsatt av Vålerenga, var det helt åpenbart for oss at vi ønsket å informere Herman Stengel og hans familie. Det ble gjort. Media har skrevet at Stengel ikke ble informert. Det er feil. Stabæk har informert Stengels familie gjennom Stengels agent. Agenten har bekreftet til oss at Stengels familie ble orientert.

****

 

Da har det seg slik at Stengel m/familie likevel var informert. Om dette stemmer, synes jeg det er rart at det først kom frem nå.

Husker jeg feil om jeg mener at Erik Loe gikk ut i media og beklaget at familien ikke var informert og avtalen signert?

 

Stod ikke Herman selv på tv å sa at han nettopp var blitt informert (dvs etter at saken var i media)?

 

For min del så er jeg motsatt av Tom B. Gir null tillit til det motsatte er bevist.

Edited by OEO
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

Økonomi Og Annet Faenskap
×
×
  • Create New...