Jump to content

Økonomi Og Annet Faenskap


elaang
 Share

Recommended Posts


:unsure: Ser stadig at Arne Johannesen klager over hvor lite politi man har tilgjengelig til å etterforske alvorlig kriminalitet.... Man kan jo da lure litt på hvorfor man bruker politi advokater, politifolk, økokrim osv for å finne ut om en fransk fotballklubb har fått litt for lite penger for en spiller ingen kan sette endelig verdi på? Til alt overmål er heller ikke den franske klubben misfornøyd...
Link to post
Share on other sites


:unsure: Ser stadig at Arne Johannesen klager over hvor lite politi man har tilgjengelig til å etterforske alvorlig kriminalitet.... Man kan jo da lure litt på hvorfor man bruker politi advokater, politifolk, økokrim osv for å finne ut om en fransk fotballklubb har fått litt for lite penger for en spiller ingen kan sette endelig verdi på? Til alt overmål er heller ikke den franske klubben misfornøyd...

 

Jeg synes det er greit jeg at politiet jobber med å finne ut om noen har bedrevet "grovt økonomisk utroskap" i Stabæk, nå som saken har blitt som den har blitt. Det er retten som dømmer uansett, ikke politiet. Det å argumentere mot politiets handlinger med resrusbruk blir for meg helt usakelig og skikkelig skivebom.

 

Rydd opp! Jo fortere jo bedre.

Link to post
Share on other sites


:blink: Problemet er at det er svært få som skjønnner hva de etterforsker, men for all del- er det lite å gjøre om dagen kan det sikkert forsvares å grave i hva som ser ut til å være mye agurk fra TV2

:unsure: Ser stadig at Arne Johannesen klager over hvor lite politi man har tilgjengelig til å etterforske alvorlig kriminalitet.... Man kan jo da lure litt på hvorfor man bruker politi advokater, politifolk, økokrim osv for å finne ut om en fransk fotballklubb har fått litt for lite penger for en spiller ingen kan sette endelig verdi på? Til alt overmål er heller ikke den franske klubben misfornøyd...

 

Jeg synes det er greit jeg at politiet jobber med å finne ut om noen har bedrevet "grovt økonomisk utroskap" i Stabæk, nå som saken har blitt som den har blitt. Det er retten som dømmer uansett, ikke politiet. Det å argumentere mot politiets handlinger med resrusbruk blir for meg helt usakelig og skikkelig skivebom.

 

Rydd opp! Jo fortere jo bedre.

Link to post
Share on other sites


 

Rydd opp! Jo fortere jo bedre.

 

Bare delvis enig. Veldig mye av denne saken har vært preget av forhastede utsagn og handlinger som er med på å forringe en naturlig og rettferdig saksgang. Spesielt når uttalelser i pressen når bare mindre detaljer er offentlig kjent har så enormt mye å si for klubbens omdømme.

 

 

Rydd opp, med kaldt vann i blodet.

Link to post
Share on other sites


:blink: Problemet er at det er svært få som skjønnner hva de etterforsker

 

Jeg tror alle vet hva de etterforsker.

 

De advokatene som har uttalt seg offentlig har vært tilbøyelige til å tro det har skjedd noe ulovlig.

 

Informasjonen som har kommet ut har som du skriver kommet delvis fra TV2.

 

Politiet vil ikke gå ut med bevisinformasjon underveis i etterforskningen, og verken Stabæk eller Enga vil selvfølgelig gå ut med informasjon som taler mot oss selv. Derfor blir nødvendigvis det bildet vi får tegnet opp, spesielt gjennom å lese på et forum der alt sees med blaa øyne, ikke helt objektivt.

Link to post
Share on other sites


:blink: Enig at man som Stabæk supporter ikke er objektiv i det hel tatt, men synes fortsatt at saken er blåst fullstendig ut av dimensjoner. De advokatene du referer til har vel sansynligvis TV2s agurk å forholde seg til som alle oss andre, og det er ikke sikkert at man uttaler seg med tyngde fordi man har tittelen advokat. Men det skal bli spennende å se hva dette koker ned til, det skal det...

:blink: Problemet er at det er svært få som skjønnner hva de etterforsker

 

Jeg tror alle vet hva de etterforsker.

 

De advokatene som har uttalt seg offentlig har vært tilbøyelige til å tro det har skjedd noe ulovlig.

 

Informasjonen som har kommet ut har som du skriver kommet delvis fra TV2.

 

Politiet vil ikke gå ut med bevisinformasjon underveis i etterforskningen, og verken Stabæk eller Enga vil selvfølgelig gå ut med informasjon som taler mot oss selv. Derfor blir nødvendigvis det bildet vi får tegnet opp, spesielt gjennom å lese på et forum der alt sees med blaa øyne, ikke helt objektivt.

Link to post
Share on other sites


Det er både hjelpeløst og latterlig at vi i dagens teknologisamfunn bruker månedsvis av tid på etterforskning av en sak hvor alle vitner er tilgjengelige og all informasjon ligger åpen. Jeg tror forøvrig det slikt sett ikke er noe atypisk i denne saken.

Men er det ikke skandaløst hvor sendrektig og ressurssløsende vårt samfunn er blitt på dette punkt? At det dukket opp snut på Utøya i det hele tatt den 22, er jo egentlig langt over forventningene. De hadde jo en del annet å gjøre den dagen også, og båter og pålestikk har ikke vært pensum i en etat der egensikring bare tar større og større plass i undervisning og oppfølging. Er rett og slett resultater og effektivitet nedprioritet i forhold til sysselsetting, internt ekvilibrium og kritikkparanoiditet?

:angry:

Edited by fantomet
Link to post
Share on other sites


Det er både hjelpeløst og latterlig at vi i dagens teknologisamfunn bruker månedsvis av tid på etterforskning av en sak hvor alle vitner er tilgjengelige og all informasjon ligger åpen. Jeg tror forøvrig det slikt sett ikke er noe atypisk i denne saken.

Men er det ikke skandaløst hvor sendrektig og ressurssløsende vårt samfunn er blitt på dette punkt? At det dukket opp snut på Utøya i det hele tatt den 22, er jo egentlig langt over forventningene. De hadde jo en del annet å gjøre den dagen også, og båter og pålestikk har ikke vært pensum i en etat der egensikring bare tar større og større plass i undervisning og oppfølging. Er rett og slett resultater og effektivitet nedprioritet i forhold til sysselsetting, internt ekvilibrium og kritikkparanoiditet?

:angry:

 

Hepp,

 

Mon tro om det er slik at politiet leter og leter fordi de ingenting finner?

Men siden media så skråsikkert påstår at det er noe der, så føler man at man må lete til man finner "noe" - mest fordi man ellers føler at man mister ansikt? Hvilken statsmakt er det egentlig som råder og hva risikerer vi å miste på veien fordi det har blitt slik?

 

:wacko:

 

@ringo

Link to post
Share on other sites


Hepp,

 

Hvilken statsmakt er det egentlig som råder og hva risikerer vi å miste på veien fordi det har blitt slik?

 

:wacko:

 

@ringo

Det er den 3 statsmakt som råder, Pressen, den perfekte og ufeilbarlige statsmakt, prøv å kritiser dem og man blir utsatt for blodhevn. De er nesten like ufeilbarlige som Politiet.

 

Jeg forøvrig enig med Fantomet, det er utrolig at onkel politi fant fram til Utøya i det heletatt

Link to post
Share on other sites


At folk blir siktet er ikke nødvendigvis noe negativt. Som siktet har man bedre rettigheter og mindre utgifter til egen advokat.

 

At politiet bruker den tiden de trenger på etterforskningen kan ikke tas til inntekt verken for at det blir tatt ut tiltale eller at saken blir henlagt.

 

Jeg tror vi som Stabæk-supportere burde være glad for at saken nå først og fremst er en politisak. Tviler på at NFF tør fatte noen beslutning før politiet fatter påtalebeslutning.

Link to post
Share on other sites


Jeg er optimist. Politiet skal ha sagt at de egentlig ikke ønsket saken (har tross alt nok annet å bruke ressursene sine på), men på grunn av presset fra media måtte det gjøres. Ved første øyekast så de ingenting, og det er helt greit for meg at det da gjøres en skikkelig gjennomgang for å evt. avdekke mulige ulovlige forhold.

 

Om det har vært visse personers hensikt å svindle Nancy for penger for at klubben skulle sitte igjen med mer, er det rettferdig at det får konsekvenser for de innblandede. Men jeg tror ikke det har vært den store hensikten, selv om alle ser at dette er en mystisk sak. Stabæk har stått som passive i forhandlingene og ikke pushet på for endringer til deres fordel i avtaleutkastene og budene mellom stb og rbk, vif.

Link to post
Share on other sites


Hepp,

 

Hvilken statsmakt er det egentlig som råder og hva risikerer vi å miste på veien fordi det har blitt slik?

 

:wacko:

 

@ringo

Det er den 3 statsmakt som råder, Pressen, den perfekte og ufeilbarlige statsmakt, prøv å kritiser dem og man blir utsatt for blodhevn. De er nesten like ufeilbarlige som Politiet.

 

Jeg forøvrig enig med Fantomet, det er utrolig at onkel politi fant fram til Utøya i det heletatt

Nope. Her må vi ty til den 5. statsmakt. Det er bare å plukke opp bæsjen politiadvokat Stene!

http://www.youtube.com/watch?v=LyEGbgwKMpw

Link to post
Share on other sites


Hepp,

 

 

....Deri ligger også den vesentlige forskjellen til for eksempel Notodden saken som her vært trukket frem. Notodden rykket ned, det må man ta høyde for i planleggingen. Dette vet selvsagt NISO. Likevel sitter han gjøken Waltin og gjør seg til på TV2 sporten, faen det er rett og slett uproft!

 

Videre er det ikke slik at noen er satt på gata av Stabæk her. Alle har fått tilbud om nye kontrakter og Stabæk har jobbet for å finne alternative inntektskilder for de spillerne som blir rammet enten gjennom jobb hos sponsorer eller via andre lønnede oppdrag i klubben.

 

@ringo

 

 

Som Forumets ivrige lesere vil være kjent med, så er ikke Notodden-saken rettskraftig ennå. Her venter man på at Høyesterett behandler anken etter at to spillere stevnet klubben for usaklig oppsigelse. Når spillerne i tidligere rettsinstanser har fått medhold i søksmålet, så har dette - såvidt jeg har forstått det - først og fremst vært knyttet til at klubben ikke i tilstrekkelig grad hadde gjort nok for å identifisere andre mulige kostnadskutt enn oppsigelser. I norsk arbeidsliv står oppsigelsesvernet sterkt. Vi har, heldigvis, ingen "You're Fired"-kultur. Men at arbeidsgiver har rett til å gå til oppsigelser for å redde virksomheten, det er faktisk utvilsomt.

 

Stabæk må nå være nøye med å kunne dokumentere at andre kostnadskutt er gjennomført - og eventuelt kunne påvise hvorfor enkelte kostnadskutt ikke lar seg gjennomføre (f.eks av hensyn til lisenskrav). Dessuten: ved oppsigelse av en spillerkontrakt med f.eks en keeper, så kan man naturligvis ikke samtidig ansatte en ny keeper på samme vilkår (evt heller ikke bedre vilkår). Nyansettelser hvor man tilbyr nye spillere høyere lønn enn oppsagte spillere, vil neppe bli godtatt. Og om oppsagte spillere takker ja til å spille (jobbe) på samme betingelser som

nyansatte, så vil trolig de gamle spillerne ha fortrinnsrett til jobben.

 

Sånn noenlunde i dette landskapet befinner Stabæks handlingsrom seg.

Edited by troma
Link to post
Share on other sites


Med andre ord har Stabækspillerne, og samtlige andre profesjonelle spillere i Norge, skrevet under på at de kan sies opp dersom klubbenes økonomi svikter vesentlig i forhold til budsjett. Stabæk hadde selvsagt budsjettert med å fortsette i Telenor Arena da disse kontraktene ble inngått. At eier presset klubben ut av arenaen og at inntektene dermed ble halvert og vel så det er ikke noe man kan ta høyde for. Deri ligger også den vesentlige forskjellen til for eksempel Notodden saken som her vært trukket frem. Notodden rykket ned, det må man ta høyde for i planleggingen. Dette vet selvsagt NISO. Likevel sitter han gjøken Waltin og gjør seg til på TV2 sporten, faen det er rett og slett uproft!

 

Videre er det ikke slik at noen er satt på gata av Stabæk her. Alle har fått tilbud om nye kontrakter og Stabæk har jobbet for å finne alternative inntektskilder for de spillerne som blir rammet enten gjennom jobb hos sponsorer eller via andre lønnede oppdrag i klubben.

 

@ringo

 

Walltin "kjører" på:

 

http://fotball.bt.no/eliteserien/article218275.ece

Link to post
Share on other sites


Med andre ord har Stabækspillerne, og samtlige andre profesjonelle spillere i Norge, skrevet under på at de kan sies opp dersom klubbenes økonomi svikter vesentlig i forhold til budsjett. Stabæk hadde selvsagt budsjettert med å fortsette i Telenor Arena da disse kontraktene ble inngått. At eier presset klubben ut av arenaen og at inntektene dermed ble halvert og vel så det er ikke noe man kan ta høyde for. Deri ligger også den vesentlige forskjellen til for eksempel Notodden saken som her vært trukket frem. Notodden rykket ned, det må man ta høyde for i planleggingen. Dette vet selvsagt NISO. Likevel sitter han gjøken Waltin og gjør seg til på TV2 sporten, faen det er rett og slett uproft!

 

Videre er det ikke slik at noen er satt på gata av Stabæk her. Alle har fått tilbud om nye kontrakter og Stabæk har jobbet for å finne alternative inntektskilder for de spillerne som blir rammet enten gjennom jobb hos sponsorer eller via andre lønnede oppdrag i klubben.

 

@ringo

 

Walltin "kjører" på:

 

http://fotball.bt.no/eliteserien/article218275.ece

 

 

Walltin gjør bare det han er betalt for å gjøre. NISO må bare ralle litt i media for å forsvare kontigenten spillerene betaler.

Link to post
Share on other sites


Walltin gjør bare det han er betalt for å gjøre. NISO må bare ralle litt i media for å forsvare kontigenten spillerene betaler.

 

 

Synes ikke vi skal unngå å hate ham for det. Spillerne burde heller ikke like hans lemfeldige omgang med fakta særlig. Det vinner man ikke rettstvister med.

Link to post
Share on other sites


Walltin gjør bare det han er betalt for å gjøre. NISO må bare ralle litt i media for å forsvare kontigenten spillerene betaler.

 

 

Synes ikke vi skal unngå å hate ham for det. Spillerne burde heller ikke like hans lemfeldige omgang med fakta særlig. Det vinner man ikke rettstvister med.

 

Det er jeg helt enig i.

 

Har aldri skjønt de som sier "det er ikke personlig, kun business". Er du et rasshøl på jobb, så er du et rasshøl privat.

Link to post
Share on other sites


Heh,

 

Han er ikke så flink til å telle den godeste Walltin.

 

Vi har i bestefall 15 mann i troppen og vil uavhengig av prosessen rundt spillerne som har blitt tilbudt ny kontrakt være avhengig av å hente flere spillere til klubben. Hvor mange vi til slutt trenger avhenger strengt tatt av hvor gode rådgivere NISO viser seg å være. Jeg har dessverre ingen store forhåpninger i så måte. Så langt fremstår Walltin som en like begrenset fagforeningspamp som han en gang var fotballspiller. Kanskje det er slik at når man en gang er middelmådig, så forblir man alltid middelmådig?

 

Nåja, han later i det minste å ha lest seg litt opp på innholdet i standardkontraktene til NFF i løpet av dagen, og det er da i det minste noe. Kanskje det finnes håp likevel?

 

@ringo

Edited by @ringo
Link to post
Share on other sites


Niso er en amatørmessig organisasjon. Det beviste de tydelig under den skandaløse streiken de klarte å ta ut spillerne i forrige sesong. Man kan ikke forvente seg mer enn dette av Walltin og hans folk.

 

Mektig irriterende type!

Link to post
Share on other sites


Enig med Anders C i at NISO virker å være amatører.

 

Når det er sagt, Ringo har oversett et viktig poeng i sin slakt og henvisning til avsnitt A i vedlegget til standardkontrakten. Lengre ned står det også at selv under grunnene oppgitt i avsnitt A (dårlig økonomi), skal arbeidsmiljøloven følges.

 

Går vi til arbeidsmiljøloven kommer temaer som krav til å tilby de oppsagte andre oppgaver, og ikke minst fortrinnsrett på stillinger som blir ledige. Derfor er det ikke helt 100% klart når det kommer til nyansettelser.

 

Det virker for meg som om Stabæk har gjort denne prosessen veldig riktig og etter boken, så jeg antar at de har prøvd å finne annet arbeid til de oppsagte spillerne, spillerne har avslått og de har gitt Boli den samme jobben. Dersom han er ansatt med samme kontrakt som de oppsagte kan dette være tvilsomt.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

Økonomi Og Annet Faenskap
×
×
  • Create New...