Jump to content

Økonomi Og Annet Faenskap


elaang
 Share

Recommended Posts


Hos meg er den (inntil for få måneder siden) helt ukjente Jarl Øverby i ferd med å få en meget høy stjerne. Han har tatt over i en kaotisk situasjon, men det oser oversikt og troverdighet av ham hele veien.

 

Ikke så rart. Han er jo bandymann...

Det vet vi. Men på tross av det har han allikevel vært utrolig viktig for klubben.

Vi bandyfolk har gitt klubben veldig mange flere pokaler enn fotballfolket. Hva mener du egentlig?

 

På tross av? Det var kanskje litt feil valg av ord:-) Tror ikke det var vondt ment mot bandyfolket. Fler av oss som har bodd på Plassen i barndommen i bandysesongen:-)

Nemlig! Og da Jarl kom fra Ullern ble det enda flere pokaler. En veldig god bandyspiller og en veldig dyktig leder!

Ikke ta sånn på vei, da.

Dette var bare et lite sleivspark fra en gammel hockeyspiller til Kapteinen, der han nyter det søte liv og lever ut guttedrømmen som utenlandsproff. Ryktene skal ha det til at han svømmer i damer og penger på østsiden av Kjølen.

 

Jeg er 100 % enig i vurderingen av Jarl. Han er reflektert og fornuftig, og han har en veldig god måte å takle media på. Han har vært en utmerket stedfortreder (om det er det det kalles) for Erik Loe, og han har fått utrettet mye på 10 uker.

Link to post
Share on other sites


Det norske forbundet av 1948 (DNF-48) har ikke besluttet å frata Egil A. Berglund samtlige verv i organisasjonen.

Jeg har sjekket og ikke funnet noe positive vedtak som fritar ham for å være bundet til "charteret" eller vedtatte lover i LLH heller.

Har googlet, men kan ikke se at noen har stått opp for ham verken internt eller eksternt i LLH og forsvart hans uttalelser.

Han er neppe ekskludert, men står nok ganske alene nå uten særlig påvirkningskraft og muligheter til å delta i spørsmål som der behandles av juridisk karakter,

 

Det vil nok på generelt grunnlag være mer samfunnsmessig betent om politiet går til aksjoner/ransaking mot medlemsstrukturer i LLH enn mot en klubb tilsluttet NFF som Stabæk og Vålerenga. Det er ingenting som tyder på at de hittil har vurdert det. Å foreta rettslige skritt overfor DNF-48 er selvfølgelig uansett for sent.

Edited by fantomet
Link to post
Share on other sites


Fantastisk hele den artikkelen. Et slag i trynet på alle sofadebattanter som mener ledelsen i klubben har vært treige og inkompetente på alle områder. De kostnadsreduserende tiltakene virket. Vi er en klubb som handler i nuet, og ikke skyver problemene foran oss som eks. RBK. Jeg er stolt av å være Stabækgutt.

Link to post
Share on other sites


http://fotball.aftenposten.no/eliteserien/article221745.ece

2,2 mill i overskudd, kan ikke si annet en at det er meget godt jobba av alle for å få det til. Det virker som man har meget god disiplin på å ikke bruke mer en nødvendig og ikke mer en det som er budsjetert. Jeg ser i alle fall frem til en sessong uten masse store overskrifter om underskudd. Nå har vi kontroll på økonomien så da får vi håpe vi fortsetter å ha det. i all fremtid.

Link to post
Share on other sites


"Walltin mener Notodden opptredde useriøst når de avskjediget de to spillerne. "

Våre ble ikke avskjediget, får håpe dette ikke får konsekvenser...

 

http://www.tv2.no/sp...re-3699982.html

 

 

Edit: Ikke det nei..

 

http://www.budstikka.no/sport/knusende-hoyesterettsdom-pavirker-ikke-stabek-1.6753552

Edited by KOJ
Link to post
Share on other sites


"Walltin mener Notodden opptredde useriøst når de avskjediget de to spillerne. "

Våre ble ikke avskjediget, får håpe dette ikke får konsekvenser...

 

http://www.tv2.no/sp...re-3699982.html

 

 

Vi får håpe det får den konsekvensen at klubbene blir flinkere til å sikre seg mulighet for å gi lønnskutt ved nedrykk. 1/8 av TL og 1/4 av 1div får nedrykk hvert år og dermed reduserte inntekter året etter. For Stabæks del er det ikke helt sammenliknbart da vi ikke fikk nedrykk, men mistet arena og dermed en vesentlig del av sponsor inntektene. Nå har jo saken løst seg for alle Stabæks spillere så noe rettsak er det uansett ikke snakk om.

Link to post
Share on other sites


"Walltin mener Notodden opptredde useriøst når de avskjediget de to spillerne. "

Våre ble ikke avskjediget, får håpe dette ikke får konsekvenser...

 

http://www.tv2.no/sp...re-3699982.html

 

 

Vi får håpe det får den konsekvensen at klubbene blir flinkere til å sikre seg mulighet for å gi lønnskutt ved nedrykk. 1/8 av TL og 1/4 av 1div får nedrykk hvert år og dermed reduserte inntekter året etter. For Stabæks del er det ikke helt sammenliknbart da vi ikke fikk nedrykk, men mistet arena og dermed en vesentlig del av sponsor inntektene. Nå har jo saken løst seg for alle Stabæks spillere så noe rettsak er det uansett ikke snakk om.

 

Det er mye som er interessant i dommen. Og det er nok noe som kan ramme både Stabæk og andre klubber innen fotball, håndball, ishockey og andre lagidretter som har spillere ansatt.

 

Det er et langt votum. Skal bli interessant å se om noe av det blir sitert i senere saker.

Link to post
Share on other sites


Denne dommen får vel en positiv konsekvens for Stabæk (som for alle klubber uten skjelett i skapet p.t.), for med en dom fra Høyesterett så burde man nå ha en klinkeklar veiledning for hvordan nye ansettelsesforhold fremover skal utarbeides slik at man kan garantere seg for nye besøk fra genier som Walltin.

 

Har ikke Davy W. noen form for familiære relasjoner til Bærum? Kan det ligge noen personlige motiver bak hans tilsynelatende ute-etter-å-ta-oss oppførsel?

Link to post
Share on other sites


Hepp,

 

Den dommen her er egentlig krise for proffesjonelle fotballspillere. En naturlig konsekvens av dette vil være lavere lønninger og mer prestasjonsrettet lønn samt kortere kontraktslengder. I sum mindre lønnsomme, stabile og fortusigbare arbeidsforhold for spillerene.

 

@ringo

Edited by @ringo
Link to post
Share on other sites


Denne dommen får vel en positiv konsekvens for Stabæk (som for alle klubber uten skjelett i skapet p.t.), for med en dom fra Høyesterett så burde man nå ha en klinkeklar veiledning for hvordan nye ansettelsesforhold fremover skal utarbeides slik at man kan garantere seg for nye besøk fra genier som Walltin.

 

Har ikke Davy W. noen form for familiære relasjoner til Bærum? Kan det ligge noen personlige motiver bak hans tilsynelatende ute-etter-å-ta-oss oppførsel?

 

Jeg skjønner ikke helt hvordan dommen skal kunne være positiv for Stabæk eller andre klubber. Ja, det er riktig at man nå får en fasit og dermed slipper å gjette seg frem til hvordan jussen er på området. Men like fullt kan man ikke skrive seg bort fra arbeidsmiljølovens bestemmelser rundt krav til saklighet ved oppsigelser eller annet når man lager kontrakter. Jeg tror resultatet blir at klubbene blir nødt til å se på kontrakter som forpliktelser og agere deretter.

Link to post
Share on other sites


Skurk - eller bare dårlige dommere?

Ikke så mye nytt, men det er jo noe

Det er forsåvidt nytt at journalister er negativ til prosessen og ikke henger seg på hylekoret. Meget bra artikkel. Ser at Ingo (eller en som oppgir å være Ingo) har skrevet en kommentar der det for meg lyser igjennom at Hallèn har hatt sin egen agenda...

Link to post
Share on other sites


Til dere som ikke har lest dommen, og har lyst. Finnes den her:

 

Denne dommen er fantastisk lesning.

NFF har laget et dokument (arbeidskontrakten) som i det alt vesentligste "kan ikke endres" av avtalepertene (spiller og klubb) dersom kontrakten skal kunne godkjennes av NFF slik at spilleren kan få lisens til å delta i spill innenfor de øvre divisjoner av "fotballen". Alle de momenter som er basis for denne rettsakens tre domsinstanser dreier seg om de deler av NFFs "standardavtale" som ikke kan endres.

 

Det er da ikke vanskelig for meg å konkludere med at vi og NFF igjen har fått bevist at organisasjonen produserer makkverk. (Jeg håper det er flere som henger seg på stadfesting av denne konklusjon)

 

For de som ikke gidder lese hele høyesteretts dom, oppsummerer jeg derfor følgende:

 

1. NFF har laget en "standardavtale" (som ikke kan fravikes) som er så rotete at høyesterett splittes 3 mot 2 i hvordan den er ment å forstås.

2. For kjapt å forstå kjernen i tvetydigheten - les førstevoterende sitt resonnement i dommens pkt 57 - og ta det derfra.

3. Det har altså i mange år i Norge ikke vært mulig å bli seriemester i fotball uten å underkaste seg dette rotet.

4. Som om ikke det er nok -- henviser "rotet" i avtalen til "de til enhver tid gjeldende overgangsregler", regler som selvfølgelig kan forandres og har blitt forandret og som tidvis og for enkelte forskjellige forhold (men for kun enkelte forhold) igjen henviser til arbeidsmiljølovens bestemmelser. Bestemmelser som NFFs standardavtale først har hatt som mål/intensjon å fragå på de aktuelle avtaleområder.

5. Innlysende er det da (ref. foregående pkt 4) at klubb og spillere i lang tid har inngått avtaler som for dem i stor grad er vilkårlige ettersom NFF på eget initiativ kan endre disse kontraktenes innehold, mekanismer og vilkår ved å endre bl.a "overgangsreglene".

 

NFF hadde ikke trengt å diktere en "standardavtale". De kunne i stedet kun satt noen enkle krav til klubbene i forhold til hva de krever at klubbene må ha på plass for å være respektable medlemmer av "idretten" og "fotballen" med adgang til turneringsspill administrert av NFF.

I stedet har NFF valgt og søkt å lage et verk så storstilt at det skal "dekke alle forhold". På offerets alter lå den frie forhandlingsrett, som nå i det alt vesentligste (med unntak av tall) er partert, pakket og frosset.

Verket er så dumt at jeg har ikke møtt èn fotballspiller eller klubb som ikke i utgangspunktet har stilt spørsmål til om partene ikke kan omgå i det minste noen av bestemmelsene. Dette inntil man lærer og hører at "nei, dette er umulig, dette om enn dumt og ikke til til det beste for verken klubb og spiller i det aktuelle ansettelsesforholdet, er ufravikelige krav fra øverste myndighet som har sanksjonsregimer som er strengere og tøffere enn de som ligger innbakt i Norges Lover. Her er det take it or leave it - selv om vi ikke forstår konsekvensene mens vi jo faktisk ser avtalenes tvetydighet og utilstrekkelighet i de forhold klubb og spiller er opptatt av. Skal vi spille fotball - så avkreves vi klart -for faen- å måtte akseptere og spille litt Bingo også."

 

Verken Notodden Fotball eller en oppsagt Finne burde vært utsatt for dette. Partene hadde ikke "lov" til å inngå en avtale begge parter forsto. De måtte følge NFF fascistenes diktat. Disse som er redd for at jobbene sine kan rasjonaliseres bort, og som derfor i ren egeninteresse koker supper på spiker, skaper høns av litt fjær, opptrer som kikkere, spradebasser og renkespillere, og som ikke på flere decennier har husket at organisasjonen de jobber for en gang var ment å være et enkelt serviceorgan.

Et seviceorgan som i forståelse med klubbenes behov skulle sette opp kampprogrammet, fikse dommere (fløyteblåsere), innstille landslagsspillere, samt være oppmann når to klubber var uenige.Se hva de er i dag!

Og hvor mye penger de svir!

Edited by fantomet
Link to post
Share on other sites


Skurk - eller bare dårlige dommere?

Ikke så mye nytt, men det er jo noe

Det er forsåvidt nytt at journalister er negativ til prosessen og ikke henger seg på hylekoret. Meget bra artikkel. Ser at Ingo (eller en som oppgir å være Ingo) har skrevet en kommentar der det for meg lyser igjennom at Hallèn har hatt sin egen agenda...

På forsiden av VG Nett nå, hvertfall:

http://www.vg.no/sport/fotball/norsk/artikkel.php?artid=10077988

Link to post
Share on other sites


Skurk - eller bare dårlige dommere?

Ikke så mye nytt, men det er jo noe

Det er forsåvidt nytt at journalister er negativ til prosessen og ikke henger seg på hylekoret. Meget bra artikkel. Ser at Ingo (eller en som oppgir å være Ingo) har skrevet en kommentar der det for meg lyser igjennom at Hallèn har hatt sin egen agenda...

På forsiden av VG Nett nå, hvertfall:

http://www.vg.no/sport/fotball/norsk/artikkel.php?artid=10077988

I stedet for å ta tak i innholdet i den velskrevne artikkelen i Østlendingen tar selvsagt underholdningsportalen vg.no fatt i hva som skrives i kommentarfeltet. Hva kreves egentlig av utdanning for å kunne kalle seg «journalist» i dag?

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

Økonomi Og Annet Faenskap
×
×
  • Create New...