Jump to content

Økonomi Og Annet Faenskap


elaang
 Share

Recommended Posts


Ingen lekkasjer herfra sier Stene til budstikka.no.

 

Unnskyld meg, men i saken fra 04 okt på tv2.no står da vitterlig:

 

- Min innstilling er den samme som ved min forrige innsendelse, skriver Stene til TV 2.

 

Konklusjonen her er virker ganske så åpenbar:

 

1. TV2 ringer statsadvokaten som bekrefter at de har mottatt saken fra politiet.

2. TV2 sender sms til Stene som bekrefter at han har kommet til samme konklusjon som forrige gang.

3. Hva var konklusjonen hans forrige gang mon tro: Statsadvokaten krever flere undersøkelser tyder vel neppe på at han ba om en frifinnelse.

 

Med fare for å virke litt konspiratorisk: Hvordan kan man tolke dette som noe annet enn at Morten Stene er person bak TV2s påstand om at:

 

..Etter det TV 2 erfarer har politiadvokat Morten Stene innstilt på tiltale i saken...

 

Anyone?

Edited by Blå_i_eksil
Link to post
Share on other sites

  • 2 weeks later...

 

Er folk fortsatt forbannet på TV2 som dro i gang denne saken i fjor? Eller skal folk snart sende en stor takk til TV2 som kanskje har bidratt til at grove lovbrudd blir straffet, om det kommer en fellende dom i saken?

 

Jeg er spent på om denne tiltalen vil føre til konsekvenser for våre folk i Stabæk.

 

Synes de har sluppet meget billig unna kritikk på forumet.

Link to post
Share on other sites


Jeg er mest spent på hva denne saken har å si for fremtidige overganger i internasjonal fotball. Spillere blir brukt som delbetaling i overganger hver eneste dag. Skal man da måtte betale "markedspris" for spillern som man bnytter som mellomlegg f.eks?

 

Har man skikkelig flax kan en dom her ha like mye å si som bosmanndommen

Link to post
Share on other sites


Støtter Slum her. Uavhengig av jussen i dette, er det i beste fall kritikkverdig at klubbledelsen har opptrådt på en måte som gjør at dette har blitt et tema i det hele tatt. Hadde saken vært så klokkeklar som det har blitt gitt inntrykk av, hadde dette aldri vært et tema en gang.

 

Edit: I rettferdighetens navn, er vel dette noe klubbledelsen ved IAO også har tatt selvkritikk på.

Edited by hdaniels
Link to post
Share on other sites


Åndal er naiv idag; blir jo umulig å gå på sponsorjakt og spillerjakt med en sportssjef som er tiltalt for grovt bedrageri!

 

Faen for et idiotisk innlegg. Skal klubbledelsen begå kollektivt selvmord og legge ned klubben? All honnør til Hallgeir Åndal som som virkelig gjør mer enn jobben sin i en utrolig tøff tid takket være mediehora Morten Stene.

Link to post
Share on other sites


Om STB mot all formodning skulle bli dømt i denne saken så river man grunnen vekk under det bærende prinsipp om avtalefrihet i dette landet. Dagens regime for spilleroverganger - og faktisk ansettelsesprosesser generelt - vil nå stå i fare for å bli utsatt for vilkårlige etterfoskningsprosesser og tiltalebeslutninger fra politiets side.

 

La det være hevet over enhver tvil: Stabæk kan selge spillerne sine til hvem de måtte ønske (eneste forutsetning er at spilleren samtykker) og til akkurat den prisen de avtaler med den annen part. Det er INGEN regler som tilsier at klubben skal selge til høystbydende, som for øvrig hadde vært ensbetydende med å gi rævBK monopol på seriegull i all framtid. Veigar-overgangen er isolert sett 100% vanntett.

 

Det som skal vurderes er utelukkende om opsjonsavtalen på Norges dengang største fotballtalent, Herman Stengel, var overpriset for å lure 3. part. Sett i lys av de seneste overgangene i norsk fotball skal det jaggu godt gjøres å bevise noe slikt hinsides enhver tvil.

 

Dette er en tiltale basert på ukvalifisert synsing fra Morten Stenes side, som åpenbart har hatt for lite å holde på med på kontoret sitt. Han kunne jo ha jobbet med skikkelig organisert kriminalitet i stedet, men det er jo både vanskelig og skummelt, så da er det mer mediaoppmerksomhet å hente på å drive et stakkars fotballag helt ut på stupet.

 

HVordan politiet i lys av denne saken kan beklage seg over mangel på ressurser til å bekjempe volds- og vinningskriminalitet er for meg totalt ubegripelig når de prioriterer ressursene sine på en slik sak. Morten Stene fremstår mest av alt som kjerringa mot strømmen.

Link to post
Share on other sites


Da drar jeg frem denne, som ble lagt ut i en annen tråd:

 

 

Slik er Gunnarsson-forsvaret

Flere e-poster, datert med dato og klokkeslett, er blant dokumentene påtalenemnda ikke har lagt avgjørende vekt på i Gunnarsson-saken.

Av Knut Espen Svegaarden

 

Flere e-poster, datert med dato og klokkeslett, er blant dokumentene påtalenemnda ikke har lagtavgjørende vekt på i Gunnarsson-saken. Utskrifter av e-postene er blant bilagene i påtalenemndas sak mot Vålerenga og Stabæk.

Spørsmålet er nå hvordan doms- og sanksjonsutvalget ser på saken.

I materialet VG har fått tilgang til, kommer det blant annet frem at opsjonsavtalen for da 15 år gamle Herman Stengel av Vålerenga fra Stabæk var uten forbehold om at også Veigar Páll Gunnarsson (31) gikk samme vei.Slik er tidslinjen, slik den blir presentert:

 

I juni bød Rosenborg 2,5 millioner kroner – ikke fem millioner som TV 2 meldte i sin første sending, og som fikk leve lenge uten å bli korrigert – for Veigar Páll Gunnarsson.

Saken startet dermed på en merkelig måte, da det selvsagt ser besynderlig ut å selge til en klubb for en million hvis budet fra en annen er på fem millioner. Men dette er altså feil.

Det viser dokumenter VG har sett. I tillegg står det ikke i avtalen mellom Nancy og Stabæk at Stabæk må selge Gunnarsson videre til den klubben som byr mest, selv om det fortoner seg ganske logisk. I avtalen står det at Nancy skal ha 50 prosent av summen som islendingen eventuelt selges videre for.

 

Stabæk sa nei til Rosenborg i juni. På det tidspunktet hadde klubben orden på økonomien, og ønsket ikke å selge for den summen.

 

I juli endret Stabæks økonomiske situasjon seg dramatisk, på grunn av Telenor Arena og utkastelsen der. Klubben måtte plutselig skaffe til veie store summer for å overleve. I dokumenter til påtalenemnda, datert 30. juni 2011 og som VG har sett, står det at «salg av spillere til minst 12 millioner kroner» nå er prioritert.

 

I midten av juli snakker Vålerengas trener Martin Andresen og Stabæks sportslige leder, Inge André Olsen, sammen og blir enige om et møte. I Stabæk signaliseres det nå at «alt er til salgs».

 

18. juli har Olsen et møte med Andresen og Vålerengas sportsdirektør Truls Haakonsen. VIF forteller om spillere de ønsker seg; Veigar Páll Gunnarsson, Vegard Eggen Hedenstad – og Herman Stengel.

Hedenstad signaliserer raskt at han ikke ønsker et klubbskifte i Norge. VIF står igjen med Gunnarsson og Stengel. VIF mener – i dagens marked – at Gunnarsson, 31 år uten mulighet for videresalg, pluss svært høy lønn, er verd maksimum halvannen million kroner.

 

Stabæk sier at de må ha mer enn 10 millioner for Stengel, noe VIF ikke kan tilby. Da kommer diskusjonen om en opsjonsavtale fram. I tillegg er Stabæk interessert i å låne en av Vålerengas spillere.

 

19. juli kommer en bekreftelse fra Vålerenga på e-post til Stabæk på hva partene er blitt enige om på møtet dagen før. Det inneholder følgende:

Et kjøp av Veigar Páll Gunnarsson, på én million kroner, med forbehold om enighet om personlig kontrakt, at spiller selv vil, og at han passerer den medisinske testen. En opsjonsavtale på kjøp av Herman Stengel, verd fire millioner kroner. En eksklusiv rett på spilleren fram til 31. desember 2014. Blir han kjøpt innen 1. september 2011 er summen 10 millioner. Kjøpes han et år senere, er summen 12,5 millioner. Kjøpes han to år etter det, er summen 15 millioner kroner. Og: Videreselges Stengel fra Vålerenga innen 31. desember 2014 skal Stabæk ha 50 prosent av overgangssummen, minus de fire millionene opsjonsavtalen kostet Vålerenga. VIF har 24 timer på seg til å matche en annen klubbs bud på Stengel, hvis det kommer, for å tre inn i sin forkjøpsrett. Hvis VIF benytter seg av sin forkjøpsrett, trekkes de fire millionene for opsjonen fra beløpet. Går Stengel til en annen klubb, så har VIF tapt de fire millionene.

 

Det står ingen ting om at avtalen har forbehold, at den kun gjelder om VIF blir enig med Gunnarsson.

 

Avtalen om Stengel er juridisk bindende 19. juli. Ingenting i dokumentene VG har sett tyder på at avtalene er betinget av hverandre – noe som ville også vært ulovlig. Det tredje punktet i avtalen gjelder en spiller som Stabæk skal låne fra Vålerenga, og betale en lønnskompensasjon på 180000 kroner for ut sesongen. Denne avtalen betinger at spiller aksepterer. Senere samme dag kommer svaret fra Stabæk til Vålerenga på forslaget om avtale. Det står bare ett ord i e-posten fra Inge André Olsen: «Akseptert».

 

23. juli har Stabæks Lars Holter Sørensen et møte med Veigar Páll Gunnarsson. Islendingen får beskjed om at Stabæk nå har fått orden på økonomien (ved salg av Henning Hauger og opsjonen på Herman Stengel) og at Gunnarsson nå selv kan velge: Bli i Stabæk, gå til Rosenborg eller til Vålerenga. Dette punktet ble det så mye styr rundt i ettertid, at Gunnarsson – i et brev 17. oktober – signerte på at dette er tilfelle. VG har sett brevet.

 

26. juli – uten at Vålerenga er klar over det – forhandler Stabæk fortsatt med Rosenborg om en overgang for Veigar Páll Gunnarsson. RBK byr 5,25 millioner for en pakkeløsning med Gunnarsson og svenske Johan Andersson.

 

27. juli svarer Stabæk at RBK må presisere fordelingen av summen på de to spillerne.

 

Samme dag svarer RBK med å prise Gunnarsson til én million og Andersson til 4,25 millioner – inkludert fem prosent i solidaritetsmidler. Johan Andersson informerer Stabæk om at han ikke ønsker å melde overgang til Rosenborg.

 

29. juli matcher Vålerenga Rosenborgs lønnstilbud for Gunnarsson, og spilleren velger Osloklubben i stedet. Overgangssummen er den samme: Én million kroner. Omtrent samtidig finner Stabæk ut at de likevel ikke har råd til å leie den spilleren fra Vålerenga som de ønsket seg. Hvis Rosenborg hadde fått akseptert sitt tilbud, kunne Stabæk sittet igjen med 9,25 millioner kroner – 5,25 millioner for Andersson/Gunnarsson fra RBK og fire millioner for en opsjon på Stengel fra Vålerenga.

 

Nå ble det i stedet fem millioner fra Vålerenga.

 

PS! Leder av Påtalenemnda, Egil André Berglund, hadde følgende kommentar til VGs opplysninger i går kveld:

– Dette kan jeg ikke uttale meg om.

Link to post
Share on other sites


Da drar jeg frem denne, som ble lagt ut i en annen tråd:

 

 

Slik er Gunnarsson-forsvaret...

Det må vel ligge mer i saken dessverre som av en eller annen grunn ikke kommer frem her. For basert på det som står er det ikke en sjel som er ved sine fulle fem som ville fulgt opp saken i det hele tatt, og ihvertfall ikke tatt ut tiltale.

Link to post
Share on other sites


Hva slags dokument er det her egentlig? For meg ser det ut som et internt dokument som ikke er ment for offentligheten, men med tanke på hvordan forsiden ser ut med puslespill og bilder virker det samtidig veldig tabloid ut. Er det et offentlig dokument eller internt dokument? Og dersom det er internt, kan det være at det er lekket med vilje?

Link to post
Share on other sites


Dette er en søknad om å bli hyllet av den enorme journalistiske runkeringen som så fint kalles for SKUP. Dette er en metodepris og har lite med sakenes reelle gjennomslagskraft å gjøre. Alle norske medier melder selv inn de sakene de er mest fornøyde med sammen med en rapport full av selvforhærligelse og selvskryt. Dette er rett og slett TV2 som forteller sine kolleger hvor flinke de har vært. TV2 vinner ikke denne prisen.

Link to post
Share on other sites


Hørte Stene på nyhetene idag sa at han overhode ikke var enig i at etterforskningen hadde tatt lang tid. Ingen ting kunne gått raskere i en såpass kompleks sak..... Hvordan måler politiet at de forbedrer seg og jobber med effektivitet i alle ledd? Når en slik sak tar ett år, hvor lang tid bruker man da på store saker??

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

Økonomi Og Annet Faenskap
×
×
  • Create New...