Jump to content

Recommended Posts


Hvis det er tilfelle at de er så naive er det i så fall på høy tid å ansette folk med juridisk og økonomisk kompetanse i den sportslige ledelsen i stedet for trivelige ex-spillere.

Jeg synes det er merkelig når Loe sier at en vurdering av IAOs stilling ikke engang er et tema. Blir vi dømt i denne saken, kan det ikke være tvil om at IAO må trekke seg, og dermed burde han kanskje gjort det samme som Loe har gjort frem til en dom er avsagt.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 9k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Jeg har vurdert situasjonen nøye for egen del og bestemt meg for å ta en sesong til i blaat. 

Her er du nok inne på noe. Vi har over mange år strukket ut hånden til Bærum. Senest i 2018 hadde vi flere møter med personer i styret og styreleder i Bærum. Stabæk har ikke satt noen krav til Bærum i

Det sitter langt inne for oss å gå ut med detaljer rundt bud og enkeltspillere, ettersom de er konfidensielle. Vi må tenke nøye gjennom saken og vurdere om klubben skal gå ut med sin versjon. Mulig de

Posted Images


Hepp,

 

Faktisk tror jeg det ville vært en fordel om denne saken ble behandlet av politiet - da hadde vi vært sikret en uhildet evaluering. Det skal også bevises utover enhver rimelig tvil at man har begått en grov bedragersk handling slik nemda prøver å indikere.

 

Påtalenemdas uttalelse bærer videre tydelig preg av at de har vært forutinntatt i sin vurdering av saken - jeg er også usikker på i hvor stor grad de har basert sin beslutning på dokumenterbare fakta eller om de har støttet seg til indiser fremsatt i media. Uttalelesens utforming indikerer sistnevnte. Men vi får nesten avvente behandlingen i Domsutvalget. I mellomtiden må vi nok vente at det massive og tildels svært unyansert kritikk av våre og Vålerengas ledere.

 

@ringo

 

Lønner seg å lese innstillingen får man påstår ting:

 

Påtalenemnda har i anledning ovennevnte bedt om og mottatt redegjørelser, forklaringer og dokumentasjon fra hhv. Stabæk, Vålerenga, Rosenborg, Herman Stengels foresatte og agent Jim Solbakken.

 

Basert på foreliggende forklaringer og dokumentasjon anser påtalenemnda det hevet over rimelig tvil at den reelle kjøpesummen for VPG ble forsøkt kamuflert for å forsøke å unndra midler som Stabæk skulle ha betalt til Nancy i henhold til avtalen.

 

 

Påstanden er like god på tross av det du siterer. Nemnda sier ikke annet enn at de har mottatt forklaringer og dokumentasjon, og at de basert på dette har trukket sin konklusjon. Noe annet ville tatt seg ut. De uttrykker imidlertid ikke nærmere hvilken dokumentasjon som beviser at avtalene var avhengig av hverandre, som er hele forutsetningen for at det i det hele tatt er en sak. Det er også uklart hva som var det avgjørende for innstillingen.

 

Selv om de bruker begrepet "hevet over enhver tvil" betyr ikke dette at nemnda legger det samme i uttrykket som en domstol vil gjøre.

 

Jeg tror dette er en sak som er vurdert grundig av nemda, basert på fakta og ikke en sak de baserer på media. Ettersom både saken og dere forslag til dom er såpass graverende ville det vært begå profesjonellt selvmord å ikke va sikker i sin sak. At de bruker "det hevet over rimelig (ikke enhver) tvil " og vurderer opsjonen som "grovt overpriset" burde være signal på at det som har framkommet i media faktisk har rot i sannheten.

 

 

Nemnda har vurdert fem forhold som vesentlige for forståelsen av avtalen med VPG og Stengels opsjonsavtale og begrunnelsen for at klubbenes atferd i relasjon til avtalene innebærer brudd på ovennevnte bestemmelser.

 

Disse fem forholdene er følgende: Stabæks økonomiske situasjon da avtalene ble inngått. Prisingen av VPG. Prisingen av opsjonsavtalen. Manglende signering fra foresatte/spiller. Hemmeligholdelse av avtalen. Forhandlingene med RBK og de pakkene som RBK ble tilbudt.

...

Nevnte forhold tilsier samlet sett at det at Stabæk og Vålerenga i fellesskap har inngått avtale om overgang for VPG til en vesentlig lavere pris enn det som er reelt. Den reelle kjøpesummen ble forsøkt skjult ved at det samtidig ble inngått en i realiteten verdiløs, eventuelt grovt overpriset opsjonsavtale for Herman Stengel. "

 

http://www.fotball.no/nff/Regler_og_retningslinjer/Beslutninger-fra-utvalg/2011/Patalenemndas-innstilling-i-Gunnarsson-saken/

 

Indisene som nemnda nevner har vært kjent siden starten av denne beksvarte saken. Men det nemnda gjør er faktisk å slå fast at de finner det utvilsomt at Stabæk bevisst har begått et grovt bedrageri. Jeg tror så godt om klubben min at hvis jeg skal tro på en slik påstand, må det faktisk bevises mer enn at indisene peker i en retning.

 

Når det gjelder prising av spillere, er det interressant spørsmål. For hvem skal egentlig bestemme hva en spiller er verdt?

NFF?

En domstol?

Morten Pedersen i Dagbladet?

Røsta fra folkedjupet?

 

Det må altså bevises at Stabæk inngikk en overpriset avtale og en tilsvarende underpriset i den hensikt å få en uberettiget vinning, for å fastslå at det har skjedd noe ulovlig. Dersom det er sant, er det ikke noe mer å snakke om.

 

Det etiske oppe i dette vil jeg uansett ikke ta i.

Link to post
Share on other sites

Så det du mener er at når det gjelder prising av fotballspillerer er det umulig å foreta en beregning som holder mål juridisk. Som betyr at for typen svindel innen for fotball er det ikke mulig å bli dømt?

 

Nei, slettes ikke umulig. Men ganske mye vanskeligere enn det er for en fryser. Som jeg også skriver. Veigar kan hevdes å være verdt en million i overgangssum, eller kanskje to eller fire eller seks. Ingen av disse summene vil være så åpenbart feil at det vil holde som annet enn syltynne indisier. Opsjonsavtalen kan virke kunstig høyt priset, men jeg vet ikke helt hva den går ut på. Mulig at det er et eller annet ved den jeg ikke ser, som gjør den mer verdifull.

 

Mener du virkelig at Stabæk har rent mel i posen hvis det er slik at tallene påtalenemde presenterer er sanne (noe jeg regner med at de er ettersom RBK, Stabæk og VIF har forklart seg)?

 

Det er ganske mye, deriblant mye av det som foregår av økonomiske forhold i Tippeligaen, mellom helt rent mel i posen og juridisk beviselig ulovlig. Derfor kan man blant annet oppleve at personer som blir frikjent for en forbrytelse, kan bli avkrevd erstatning av offeret eller dets pårørende. Mener å huske at OJ-saken på 90-tallet var slik. Hva gjelder påtalenemdas versjon, forstår jeg ikke helt hvordan de kan hevde å kjenne sannhetene allerede, all den tid forklaringene spriker i alle retninger.

Link to post
Share on other sites

All intelligent fornuft tilsier at å betale 4 millioner for å få mulighet til, innen under et år, å få akseptert et bud på en 17 åring for 12 millioner ikke er en realistisk transaksjon. Når det skjer samtidig som en spiller selges til underpris og med et veldig klart motiv er det trolig nok. Man trenger ikke en skriftlig avtale signert av Paven om at dette er gjort for å lure Nancy for å regne det som bevist.

 

En liknende situasjon kan være at jeg leier ut huset mitt i et år for 1000 kr (skattepliktig). Samtidig kjøper leietakeren fryseren min for 200000 kr (bruktsalg, ikke skattepliktig). Jeg kan argumentere for at huset ville tatt skade av å stå ubebodd gjennom vinteren. Jeg kunne sagt at det umulig kan være min feil at leietakeren er dum nok til å betale 200000 for en fryser. Jeg havner likevel i boka til Kemnern.

 

For å unngå å forvirre Alzheimer på samme måte som Fantomet: Jeg tror Stabæk har gjort en feil her. Det betyr IKKE at jeg jubler over å få rett dersom dette blir domstolens konklusjon.

 

Herlig. Hva skiller forresten intelligent fornuft fra fornuft?

 

Meget bra bruk av metafor. Hvis du har kjøpt en fryser for 5.000 kr og selger den for 200.000 kr er gevinsten skattepliktig og salgssummen merverdiavgiftspliktig. Du vil ikke engang få fradrag for inngående avgift av de 5.000 fryseren kosta med mindre du forhåndregistrerte deg.

 

Men om jeg selger deg fryseren min for 20.000 kr, vel så er jeg i min fulle rett til det akkurat som du er i din fulle rett til å være tosk nok til å betale meg 20.000 for noe som antagelig ikke er verdt mer enn 2.000kr. Og nei, det finnes ingen minste- eller makspris for utleie heller. Det forundrer meg at du ikke kjenner til den aller vanligste formen for unndragelse av leieinntekter fra beskatning, som vel hadde vist hvor dårlig denne metaforen var.

Link to post
Share on other sites

 

 

 

Påtalenemnda har i anledning ovennevnte bedt om og mottatt redegjørelser, forklaringer og dokumentasjon fra hhv. Stabæk, Vålerenga, Rosenborg, Herman Stengels foresatte og agent Jim Solbakken.

 

 

 

Noen som vet hvem som stilte for RvBK her?

Link to post
Share on other sites

Enig at Gufas metafor er dårlig, oppbrukt og egentlig ganske irrelevant.

 

Men en metafor som vil være relevant for mine (og flere andres) følelser og for din (Alzheimers) forståelse av oss, slik at du ikke tror vi jubler over at Stabæk blir dømt, eller at vi er kamuflerte rbk-supportere, eller at vi gråter over at Nancy ikke har fått pengene sine.....

 

Hvis kjæresten/broren din/sønnen din roter seg borti kriminelle handlinger, hva føler du da? Jo, du innser at han/hun har opptrådd jævla dumt og er jævlig skuffa over og sint på personen, men likevel håper du i det lengste at han/hun slipper straff eller i det minste at straffen blir så mild som mulig.

 

Ser forøvrig at tidligere bandy-spill Jarl Øverby har tatt over som midlertidig styreleder for mr. Loe. Kanskje greit med et nytt ansikt på toppen i denne tiden :)

Link to post
Share on other sites

 

 

Meget bra bruk av metafor. Hvis du har kjøpt en fryser for 5.000 kr og selger den for 200.000 kr er gevinsten skattepliktig og salgssummen merverdiavgiftspliktig. Du vil ikke engang få fradrag for inngående avgift av de 5.000 fryseren kosta med mindre du forhåndregistrerte deg.

 

Men om jeg selger deg fryseren min for 20.000 kr, vel så er jeg i min fulle rett til det akkurat som du er i din fulle rett til å være tosk nok til å betale meg 20.000 for noe som antagelig ikke er verdt mer enn 2.000kr. Og nei, det finnes ingen minste- eller makspris for utleie heller. Det forundrer meg at du ikke kjenner til den aller vanligste formen for unndragelse av leieinntekter fra beskatning, som vel hadde vist hvor dårlig denne metaforen var.

 

Metaforen er ikke så dårlig. Du sier det selv "UNDRAGELSE av leieinntekter". Feilen med metaforen er at du selger ikke fryseren for 20.000, du selger en mulighet for å kjøpe fryseren om to år for 100.000. Selvfølgelig hvis "fryseren" vil da.

 

Tror vi må være såpass realistiske å innse at det er noe som stinker her.

Link to post
Share on other sites

Dere har vel gjentatt det som har stått i TV2s opprinnelige sak mer eller mindre ukritisk såpass mange ganger at hvis vi som "holder med Stabæks versjon" i denne saken ikke har fått det med oss ennå hjelper det vel ikke stort med metaforer om kjøpsopsjoner på frysere.

 

Vi kan vel konsentrere oss om hva som skjer videre: Doms- og sanksjonsutvalget kommer til å strø salt på beslutningen. Stabæk må betale 500.000 i bot + 2 mill i julepresang til Nancy hilsen nissene i RvBK, og jaggu har de ikke satt press på saksbehandlinga for å sikre at dette treffer regnskapet for 2011 (som dette tapet skal tas på i alle fall), samt full julekalender til et par islandske klubber.

 

Med kostnader rundt denne prosessen er vi fort oppe i 3 mill.

 

Dette er penger vi ikke har. Det har gått til lønn av stjernespillere som Andersson og Farnerud, som ikke vil bli med til Nadderud for normal lønn.

 

Hva gjør vi nå? Ikke får vi solgt sesongkort for vi har "ingen" arena. Journalistene kommer til å henge etter klubben i hele agurksesongen på jakt etter flere spiker til suppa si.

 

Det er nå vi som bryr oss om klubben får vise nettopp det - at vi bryr oss om klubben og samle oss om personene i og rundt klubben i denne vanskelige tiden. Så får de av dere som må hive mer ved på bålet under lynsjingen av klubbens ledere heller bruke VGdebatt eller forumet til RvBK for å få ut restene av eder og galle som dere føler ikke er repetert tilstrekkelig antall ganger nå.

Link to post
Share on other sites

samt full julekalender til et par islandske klubber

Hvilke rettigheter er det de islandske klubbene mener de har? Prosenter av salgssummen har de neppe krav på; med mindre vi har skrevet under på en avtale med dem der vi eksplisitt lover dem prosenter av alle fremtidige overgangerssummer utover standardperioden på tre(?) år har de ingen rettigheter. Utdanningskompensasjon er vel heller ikke noe som skal betales hver eneste gang en spiller selges i all fremtid..?

Link to post
Share on other sites

Dere har vel gjentatt det som har stått i TV2s opprinnelige sak mer eller mindre ukritisk såpass mange ganger at hvis vi som "holder med Stabæks versjon" i denne saken ikke har fått det med oss ennå hjelper det vel ikke stort med metaforer om kjøpsopsjoner på frysere.

 

Vi kan vel konsentrere oss om hva som skjer videre: Doms- og sanksjonsutvalget kommer til å strø salt på beslutningen. Stabæk må betale 500.000 i bot + 2 mill i julepresang til Nancy hilsen nissene i RvBK, og jaggu har de ikke satt press på saksbehandlinga for å sikre at dette treffer regnskapet for 2011 (som dette tapet skal tas på i alle fall), samt full julekalender til et par islandske klubber.

 

Med kostnader rundt denne prosessen er vi fort oppe i 3 mill.

 

Dette er penger vi ikke har. Det har gått til lønn av stjernespillere som Andersson og Farnerud, som ikke vil bli med til Nadderud for normal lønn.

 

Hva gjør vi nå? Ikke får vi solgt sesongkort for vi har "ingen" arena. Journalistene kommer til å henge etter klubben i hele agurksesongen på jakt etter flere spiker til suppa si.

 

Det er nå vi som bryr oss om klubben får vise nettopp det - at vi bryr oss om klubben og samle oss om personene i og rundt klubben i denne vanskelige tiden. Så får de av dere som må hive mer ved på bålet under lynsjingen av klubbens ledere heller bruke VGdebatt eller forumet til RvBK for å få ut restene av eder og galle som dere føler ikke er repetert tilstrekkelig antall ganger nå.

 

Godt sakt! Det er nå vi må stå opp å vise nok en gang att vi bryr oss om klubben vår!

Link to post
Share on other sites

PÅTALENS SVAKE PUNKTER - PÅTALEMYNDIGHETENS UFORSTAND.

 

 

Straffesak 21/2011 – Stabæk Fotball

 

Opsjonsavtalen gir Vålerenga rett til å kjøpe spilleren på nærmere angitte vilkår. For spillerettighetene vil Vålerenga måtte betale 12.5 millioner kroner for spilleren ved overtakelse innen 1. september 2012 og 15 millioner kroner for overtakelse innen 1. september 2014. Opsjonspremien på 4 millioner kroner kommer ikke til avkortning i denne prisen. Dette innebærer slik nemnda ser det at opsjonen kun er fordelaktig for Vålerenga dersom spilleren før fylte 20 år er verdt over 19 millioner kroner i en nasjonal overgang.

 

 

Nevnte forhold tilsier samlet sett at det at Stabæk og Vålerenga i fellesskap har inngått avtale om overgang for VPG til en vesentlig lavere pris enn det som er reelt. Den reelle kjøpesummen ble forsøkt skjult ved at det samtidig ble inngått en i realiteten verdiløs, eventuelt grovt overpriset opsjonsavtale for Herman Stengel.

 

 

 

 

Avsnittene ovenfor er hentet fra påtalenemdas innstilling.

 

Påtalenemda viser her at de ikke har forstått kommersielle grunnforutsetninger for opsjonsdokumentet/opsjonsdokumenter som verdipapir.

De to uthevede passuser er rett og slett feiltolkninger og gale konklusjoner uansett hvilke andre vurderinger en velger fremhevet i andre deler av sakskomplekset.

Sorry, men dette er dårlig arbeid!

 

I stedet for å drøfte dette i et alzheimeressay, la meg illustrere ved å fremsette noen påstander punktvis som noen kan more seg med å forsøke rive ned eller motbevise:

 

1. Opsjonsdokumentet har med meget liten sannsynlighet en større verdi for Vålerenga enn det har for Stabæk. (bruk litt tid på denne, fordi utsagnet er resultat av en noe mer kompleks analyse enn den ønskede trivialitetsbetrakning våre hjerner ofte tørster etter)

 

2. Opsjonsdokumentet har til enhver tid samme minimumsverdi for Vålerenga som det har verdi for Stabæk.

 

3. Opsjonsdokumentet fratar Stabæk muligheten til "å selge" Stengel til noen annen klubb i verden i kontraktsperioden uansett tibudenes størrelse

 

4. Dersom en annen klubb ønsker å betale arbeidsgiverklubben 1mill, 10mill, eller 100mill for å få rett til å skrive kontrakt med spilleren, må arbeidsgiverklubben Stabæk takke NEI, med mindre Stabæk har kjøpt / kan kjøpe opsjonsdokumentet tilbake fra Vålerenga.

 

5. De nevnte beløpene på 12,5mill eller 15mill er fullstendig irrelevante for Stabæks betalingsvillighet for å kjøpe opsjonen tilbake, dersom Stabæk ønsker å kjøpe opsjonen tilbake.

 

6. Det er logisk at dersom Stabæk -fritt fra alle transporterte rettigheter- hadde ønsket å motta f. eks 3mill i stedet for å ha Stengel spillende for seg,

så vil en agent (betalt av enten Stengel, Vålerenga eller Stabæk) kunne jobbe med å finne en storklubb (akseptabel og ønskelig for Stengel) som er villig til å betale mer enn 3mill for en overgang. Hvisomatte agenten finner noensåinnihelvetekeene sportsdirektører i en klubb / klubber som vil betale 3,1mill, 13,1mill, 23,1mill eller jævlimyemer for Stengel i løpet av de neste nær fire årene - ja - da har påtalemakta beviselig tatt feil.

Og hvis Stabæk får dårlig råd, og vil slippe Stengel for mindre enn 3mill, kanskje bare èn mill, ja da har påtalenemda beviselig tatt mye mer feil.

Og hvis den nye storklubben vil tilby penger ala da Costa eller ala Gunnarson del 1 - ja hva i ullevålhelvetehva gjør NFF i ettertid da? Uff, beklager - den siste setningen var ikke del av en påstand - I got carried away.

 

7. Opsjonsdokumentet - så lenge det eies av Vålerenga - gir både Vålerenga og Stabæk en forhandlingsposisjon dersom noen som helst er villig til å betale noe som helst for Stengel (men selvfølgelig kun dersom Stabæk er villig til å selge, og dersom Stengel er villig til å spille for noen som helst andre enn Stabæk). Uansett pris. Altså uansett om prisen ligger over eller under 4mill, eller over eller under 19mill.

 

8. Opsjonsdokumentet er ikke i realiteten verdiløs. Jeg, som er uten partsinteresse i saken, er villig til å åpne budrunden nå på NOK 150.000. (ikke eier jeg en fotballklubb heller - som ville gitt en synergieffekt). For å skremme motbud kan jeg allerede nå garantere at jeg er villig til å gå langt høyere.

Uansett, åpningsbudet alene (og selv etter all negativ medieomtale av de som handler med opsjoner) er et bevis på at påtalenemdas forretningsmessige kompetanse har vært for begrenset til å nå ett riktig grunnlag for sin konklusjon.

 

************************************************************************'''

 

Det er mulig, ikke vet jeg, at mye annet av hva nemda skriver er korrekt. De sitter jo med et helt annet grunnlag enn oss.

Problemet er, at når de feiltolker konklusjoner som kan dras av det åpenbare, så mistes respekt for NFF. Og definitivt denne idrettens anseelse.

 

Forresten - hvor mange er det som liker denne?

Edited by fantomet
Link to post
Share on other sites

PÅTALENS SVAKE PUNKTER - PÅTALEMYNDIGHETENS UFORSTAND.

 

 

Straffesak 21/2011 – Stabæk Fotball

 

Opsjonsavtalen gir Vålerenga rett til å kjøpe spilleren på nærmere angitte vilkår. For spillerettighetene vil Vålerenga måtte betale 12.5 millioner kroner for spilleren ved overtakelse innen 1. september 2012 og 15 millioner kroner for overtakelse innen 1. september 2014. Opsjonspremien på 4 millioner kroner kommer ikke til avkortning i denne prisen. Dette innebærer slik nemnda ser det at opsjonen kun er fordelaktig for Vålerenga dersom spilleren før fylte 20 år er verdt over 19 millioner kroner i en nasjonal overgang.

 

 

Nevnte forhold tilsier samlet sett at det at Stabæk og Vålerenga i fellesskap har inngått avtale om overgang for VPG til en vesentlig lavere pris enn det som er reelt. Den reelle kjøpesummen ble forsøkt skjult ved at det samtidig ble inngått en i realiteten verdiløs, eventuelt grovt overpriset opsjonsavtale for Herman Stengel.

 

 

 

 

Avsnittene ovenfor er hentet fra påtalenemdas innstilling.

 

Påtalenemda viser her at de ikke har forstått kommersielle grunnforutsetninger for opsjonsdokumentet/opsjonsdokumenter som verdipapir.

De to uthevede passuser er rett og slett feiltolkninger og gale konklusjoner uansett hvilke andre vurderinger en velger fremhevet i andre deler av sakskomplekset.

Sorry, men dette er dårlig arbeid!

 

I stedet for å drøfte dette i et alzheimeressay, la meg illustrere ved å fremsette noen påstander punktvis som noen kan more seg med å forsøke rive ned eller motbevise:

 

1. Opsjonsdokumentet har med meget liten sannsynlighet en større verdi for Vålerenga enn det har for Stabæk. (bruk litt tid på denne, fordi utsagnet er resultat av en noe mer kompleks analyse enn den ønskede trivialitetsbetrakning våre hjerner ofte tørster etter)

 

2. Opsjonsdokumentet har til enhver tid samme minimumsverdi for Vålerenga som det har verdi for Stabæk.

 

3. Opsjonsdokumentet fratar Stabæk muligheten til "å selge" Stengel til noen annen klubb i verden i kontraktsperioden uansett tibudenes størrelse

 

4. Dersom en annen klubb ønsker å betale arbeidsgiverklubben 1mill, 10mill, eller 100mill for å få rett til å skrive kontrakt med spilleren, må arbeidsgiverklubben Stabæk takke NEI, med mindre Stabæk har kjøpt / kan kjøpe opsjonsdokumentet tilbake fra Vålerenga.

 

5. De nevnte beløpene på 12,5mill eller 15mill er fullstendig irrelevante for Stabæks betalingsvillighet for å kjøpe opsjonen tilbake, dersom Stabæk ønsker å kjøpe opsjonen tilbake.

 

6. Det er logisk at dersom Stabæk -fritt fra alle transporterte rettigheter- hadde ønsket å motta f. eks 3mill i stedet for å ha Stengel spillende for seg,

så vil en agent (betalt av enten Stengel, Vålerenga eller Stabæk) kunne jobbe med å finne en storklubb (akseptabel og ønskelig for Stengel) som er villig til å betale mer enn 3mill for en overgang. Hvisomatte agenten finner noensåinnihelvetekeene sportsdirektører i en klubb / klubber som vil betale 3,1mill, 13,1mill, 23,1mill eller jævlimyemer for Stengel i løpet av de neste nær fire årene - ja - da har påtalemakta beviselig tatt feil.

Og hvis Stabæk får dårlig råd, og vil slippe Stengel for mindre enn 3mill, kanskje bare èn mill, ja da har påtalenemda beviselig tatt mye mer feil.

Og hvis den nye storklubben vil tilby penger ala da Costa eller ala Gunnarson del 1 - ja hva i ullevålhelvetehva gjør NFF i ettertid da? Uff, beklager - den siste setningen var ikke del av en påstand - I got carried away.

 

7. Opsjonsdokumentet - så lenge det eies av Vålerenga - gir både Vålerenga og Stabæk en forhandlingsposisjon dersom noen som helst er villig til å betale noe som helst for Stengel (men selvfølgelig kun dersom Stabæk er villig til å selge, og dersom Stengel er villig til å spille for noen som helst andre enn Stabæk). Uansett pris. Altså uansett om prisen ligger over eller under 4mill, eller over eller under 19mill.

 

8. Opsjonsdokumentet er ikke i realiteten verdiløs. Jeg, som er uten partsinteresse i saken, er villig til å åpne budrunden nå på NOK 150.000. (ikke eier jeg en fotballklubb heller - som ville gitt en synergieffekt). For å skremme motbud kan jeg allerede nå garantere at jeg er villig til å gå langt høyere.

Uansett, åpningsbudet alene (og selv etter all negativ medieomtale av de som handler med opsjoner) er et bevis på at påtalenemdas forretningsmessige kompetanse har vært for begrenset til å nå ett riktig grunnlag for sin konklusjon.

 

************************************************************************'''

 

Det er mulig, ikke vet jeg, at mye annet av hva nemda skriver er korrekt. De sitter jo med et helt annet grunnlag enn oss.

Problemet er, at når de feiltolker konklusjoner som kan dras av det åpenbare, så mistes respekt for NFF. Og definitivt denne idrettens anseelse.

 

 

Forresten - hvor mange er det som liker denne?

 

Fantastisk Fantomet. Jeg har satt meg som mål å komme med en liknende "utredning" etter å ha lest Terje Liverøds fullendte feiltolkning av situasjonen.

 

Jeg trenger ikke det nå, jeg vil si du har fått med deg det meste jeg tenkte på og mere til. Imponerende arbeid.

 

Påtalenemnda har gjort seg skyldig i å ikke være i nærheten av å skjønne hva slags dokument denne opsjonen er. Man kan faktisk gå langt som å si at det er flust av forskjellige mulige transaksjoner som kan gi Vif meget bra avkastning på opsjonen. Og mulighetene øker selvfølgelig med hvor god de mener Herman er.

Link to post
Share on other sites

3. Opsjonsdokumentet fratar Stabæk muligheten til "å selge" Stengel til noen annen klubb i verden i kontraktsperioden uansett tibudenes størrelse

 

Dette vil jeg si er punktet som mye av din analyse hviler på, og jeg er redd du tar feil (men håper du har rett). Jeg mistenker at opsjonsavtalen, dersom det kommer et bud på Stengel fra en annen klubb, gir Vålerenga førsterett til å legge inn bud på 12,5 eller 15 mill (avhengig av tidspunkt) som Stabæk vil være tvunget til å godta. Dersom Vålerenga ikke er villige til å legge inn dette budet (eller Stengel ikke godtar betingelsene VIF tilbyr), kan Stengel gå til en annen klubb, for det denne klubben måtte være villig til å by. Uansett om budet skulle være på 1 krone eller hundre millioner.

Link to post
Share on other sites

3. Opsjonsdokumentet fratar Stabæk muligheten til "å selge" Stengel til noen annen klubb i verden i kontraktsperioden uansett tibudenes størrelse

 

Dette vil jeg si er punktet som mye av din analyse hviler på

 

Tok for gitt at det punktet var riktig, helt enig i at analysen er avhengig av den forutsetningen.

 

Edit: Legger til dette:

 

Hvis Stabæk selger spilleren som Vif har opsjon på så må slik jeg ser det Stabæk kjøpe Vif sin opsjonsrettighet. Opsjonen er tidsbestemt etter det jeg skjønner og da må Stabæk tilby en kompensasjon som Vif godtar uansett om beløpet er under 12.5 eller 15 mio. Vif vil nemlig påberope seg retten til å kunne kjøpe spilleren for X antall NOK i hele opsjonens løpetid.

Edited by Øyvind
Link to post
Share on other sites

 

1. Opsjonsdokumentet har med meget liten sannsynlighet en større verdi for Vålerenga enn det har for Stabæk. (bruk litt tid på denne, fordi utsagnet er resultat av en noe mer kompleks analyse enn den ønskede trivialitetsbetrakning våre hjerner ofte tørster etter)

 

Denne opsjonen har minimum 4 mill i verdi for Stabæk, så lenge ikke noen kjøper er villig til å betale mer enn de angitte 16,5/19 mill. For VIF tap i alle tilfeller hvis ikke noen andre byr over 16,5/19 mill.

 

2. Opsjonsdokumentet har til enhver tid samme minimumsverdi for Vålerenga som det har verdi for Stabæk.

 

logisk feil. Hvis Stabæk tjener på opsjonen, taper VIF, og motsatt. Grensen går som nemda sier, ved 16,5/19 mill i bud fra annen klubb.

 

3. Opsjonsdokumentet fratar Stabæk muligheten til "å selge" Stengel til noen annen klubb i verden i kontraktsperioden uansett tibudenes størrelse

 

Dette er helt feil. Stabæk står helt fritt til å selge spilleren til hvem de vil for hvilket som helst beløp, hvis ikke VIF benytter opsjonen og legger ytterligere 12,5/15 mill på bordet. Får Stabæk et bud på 2 mill, så må VIF enten betale 12,5/15 mill, eller Stabæk kan fritt selge for 2 mill.

4. Dersom en annen klubb ønsker å betale arbeidsgiverklubben 1mill, 10mill, eller 100mill for å få rett til å skrive kontrakt med spilleren, må arbeidsgiverklubben Stabæk takke NEI, med mindre Stabæk har kjøpt / kan kjøpe opsjonsdokumentet tilbake fra Vålerenga.

 

Feil igjen. Får Stabæk et tilbud de ønsker å akseptere, må de varsle VIF. VIF har da muligheten til å legge 12,5/15 mill på bordet. Gjør de ikke det, kan Stabæk fritt selge spilleren.

5. De nevnte beløpene på 12,5mill eller 15mill er fullstendig irrelevante for Stabæks betalingsvillighet for å kjøpe opsjonen tilbake, dersom Stabæk ønsker å kjøpe opsjonen tilbake.

Hvorfor skal Stabæk kjøpe tilbake opsjonen? Enten betaler VIF 12,5/15 mill, eller de har tapt sin opsjonsrett.

 

6. Det er logisk at dersom Stabæk -fritt fra alle transporterte rettigheter- hadde ønsket å motta f. eks 3mill i stedet for å ha Stengel spillende for seg,

så vil en agent (betalt av enten Stengel, Vålerenga eller Stabæk) kunne jobbe med å finne en storklubb (akseptabel og ønskelig for Stengel) som er villig til å betale mer enn 3mill for en overgang. Hvisomatte agenten finner noensåinnihelvetekeene sportsdirektører i en klubb / klubber som vil betale 3,1mill, 13,1mill, 23,1mill eller jævlimyemer for Stengel i løpet av de neste nær fire årene - ja - da har påtalemakta beviselig tatt feil.

Og hvis Stabæk får dårlig råd, og vil slippe Stengel for mindre enn 3mill, kanskje bare èn mill, ja da har påtalenemda beviselig tatt mye mer feil.

Og hvis den nye storklubben vil tilby penger ala da Costa eller ala Gunnarson del 1 - ja hva i ullevålhelvetehva gjør NFF i ettertid da? Uff, beklager - den siste setningen var ikke del av en påstand - I got carried away.

Hvis Stabæk finner en kjøper til 3 mill, og VIF benytter opsjonen og legger 12,5/15 mill på bordet, ja da har NFF tatt feil. Da er VIF lederne dummere enn noen kan forestille seg, og de vil nok umiddelbart få sparken. Muligens til og med saksøkt for å ha voldt klubben store tap. Skulle Stabæk få et bud som er vesentlig større enn 16,5/19 mill, så har VIF tjent på avtalen, og NFF tok feil. Men sansynligheten for det, i dagens marked er så liten at ingen med normal forretningssans er villige til å betale 4 mill for en slik rettighet. Det hadde faktisk antagelig vært bedre å spille lotto for 4 mill enn å kjøpe denne opsjonen

 

7. Opsjonsdokumentet - så lenge det eies av Vålerenga - gir både Vålerenga og Stabæk en forhandlingsposisjon dersom noen som helst er villig til å betale noe som helst for Stengel (men selvfølgelig kun dersom Stabæk er villig til å selge, og dersom Stengel er villig til å spille for noen som helst andre enn Stabæk). Uansett pris. Altså uansett om prisen ligger over eller under 4mill, eller over eller under 19mill.

opsjonsdokumentet gir ikke VIF noen som helst forhandlingsposisjon. De har et valg 12,5/15 mill, eller tapt opsjonsrettighet. Stabæk stiller med et negativt forhandlingskort hvis spilleren mot formodning skulle komme opp i en verdi tilsvarende 16,5/19 mill. Ingen klubb er jo villig til å betale over dette beløpet, da de vet at VIF kan gå inn å overta avtalen...

 

8. Opsjonsdokumentet er ikke i realiteten verdiløs. Jeg, som er uten partsinteresse i saken, er villig til å åpne budrunden nå på NOK 150.000. (ikke eier jeg en fotballklubb heller - som ville gitt en synergieffekt). For å skremme motbud kan jeg allerede nå garantere at jeg er villig til å gå langt høyere.

Hvis du gjør budet bindende er det flott for Stabæk. VIF sier nei, og opsjonen er borte. Du overtar spilleren, gir Stabæk 150.000,- . Så kan du jo låne han tilbake gratis etterpå.

Link to post
Share on other sites

 

Edit: Legger til dette:

 

Hvis Stabæk selger spilleren som Vif har opsjon på så må slik jeg ser det Stabæk kjøpe Vif sin opsjonsrettighet. Opsjonen er tidsbestemt etter det jeg skjønner og da må Stabæk tilby en kompensasjon som Vif godtar uansett om beløpet er under 12.5 eller 15 mio. Vif vil nemlig påberope seg retten til å kunne kjøpe spilleren for X antall NOK i hele opsjonens løpetid.

 

Stabæk må aldri kjøpe tilbake opsjonen. Vil de selge for under 12,5/15 til en annen klubb, så sier de bare til VIF : Kom med de avtalte penga, eller vi selger.

 

Skulle tilbudt beløp være langt over dette beløpet, kan selvfølgelig Stabæk prøve å forhandle seg frem til en deling, men mest sansynlig vil vel VIF da benytte opsjonen, og så selge videre umiddelbart. Det er eneste tilfellet hvor VIF kan tjene noe på denne opsjonen.

Link to post
Share on other sites

Stabæk må aldri kjøpe tilbake opsjonen. Vil de selge for under 12,5/15 til en annen klubb, så sier de bare til VIF : Kom med de avtalte penga, eller vi selger.

 

Skulle tilbudt beløp være langt over dette beløpet, kan selvfølgelig Stabæk prøve å forhandle seg frem til en deling, men mest sansynlig vil vel VIF da benytte opsjonen, og så selge videre umiddelbart. Det er eneste tilfellet hvor VIF kan tjene noe på denne opsjonen.

 

Nils Skutle? Høres ut som det er deg med den kunnskapen du mener du har om denne opsjonen.

 

Jeg er uenig med deg. Vif har kjøpt en opsjon som varer til 2014, utstederen av opsjonen har da pådratt seg en forpliktelse til å selge spilleren til Vif i hele denne perioden. Da kan man ikke selge spilleren før man er enig med Vif om at Vifs rett til å kjøpe spilleren bortfaller. Vif har ingen gunst av at spilleren selges for en lav sum med mindre de får en del av kaka og da vil de nekte Stabæk å selge spilleren. Ingen tvil om at dette har en positiv verdi for Vif og negativ verdi for Stabæk.

Link to post
Share on other sites

 

Edit: Legger til dette:

 

Hvis Stabæk selger spilleren som Vif har opsjon på så må slik jeg ser det Stabæk kjøpe Vif sin opsjonsrettighet. Opsjonen er tidsbestemt etter det jeg skjønner og da må Stabæk tilby en kompensasjon som Vif godtar uansett om beløpet er under 12.5 eller 15 mio. Vif vil nemlig påberope seg retten til å kunne kjøpe spilleren for X antall NOK i hele opsjonens løpetid.

 

Stabæk må aldri kjøpe tilbake opsjonen. Vil de selge for under 12,5/15 til en annen klubb, så sier de bare til VIF : Kom med de avtalte penga, eller vi selger.

 

Skulle tilbudt beløp være langt over dette beløpet, kan selvfølgelig Stabæk prøve å forhandle seg frem til en deling, men mest sansynlig vil vel VIF da benytte opsjonen, og så selge videre umiddelbart. Det er eneste tilfellet hvor VIF kan tjene noe på denne opsjonen.

 

Tror fantomet sin forklaring lå litt over din fatteevne.

 

VIF har 1. retten til å kjøpe Stengel innen en gitt dato (hvis Stengel sier ja). Før denne datoen så kan ikke Stabæk selge han til noen andre. Hvis RBK vil kjøpe han innen den datoen så kan de i utgangspunktet ikke gjøre dette, men Stabæk kan ringe VIF og spørre hvor mye de skal ha for å gi fra seg opsjonen.

 

VIF har da 2 valg de kan enten si nei, og vente til opsjonsdatoen, og benytte seg av opsjonen. Eller si at det er greit dere kan selge han, men da skal vi ha x kroner.

 

Det er ikke slik at hvis opsjonsavtalen løper til 31.12 og RBK ringer 30.11, så faller opsjonen bort hvis VIF takker nei. De har da fortsatt 1 mnd igjen av avtalen.

Link to post
Share on other sites

Stabæk må aldri kjøpe tilbake opsjonen. Vil de selge for under 12,5/15 til en annen klubb, så sier de bare til VIF : Kom med de avtalte penga, eller vi selger.

 

Skulle tilbudt beløp være langt over dette beløpet, kan selvfølgelig Stabæk prøve å forhandle seg frem til en deling, men mest sansynlig vil vel VIF da benytte opsjonen, og så selge videre umiddelbart. Det er eneste tilfellet hvor VIF kan tjene noe på denne opsjonen.

 

Nils Skutle? Høres ut som det er deg med den kunnskapen du mener du har om denne opsjonen.

 

Jeg er uenig med deg. Vif har kjøpt en opsjon som varer til 2014, utstederen av opsjonen har da pådratt seg en forpliktelse til å selge spilleren til Vif i hele denne perioden. Da kan man ikke selge spilleren før man er enig med Vif om at Vifs rett til å kjøpe spilleren bortfaller. Vif har ingen gunst av at spilleren selges for en lav sum med mindre de får en del av kaka og da vil de nekte Stabæk å selge spilleren. Ingen tvil om at dette har en positiv verdi for Vif og negativ verdi for Stabæk.

 

Det var egentlig det her jeg prøvde å si, men Øyvind sa det bedre.

Link to post
Share on other sites

4. Dersom en annen klubb ønsker å betale arbeidsgiverklubben 1mill, 10mill, eller 100mill for å få rett til å skrive kontrakt med spilleren, må arbeidsgiverklubben Stabæk takke NEI, med mindre Stabæk har kjøpt / kan kjøpe opsjonsdokumentet tilbake fra Vålerenga.

 

 

Feil igjen. Får Stabæk et tilbud de ønsker å akseptere, må de varsle VIF. VIF har da muligheten til å legge 12,5/15 mill på bordet. Gjør de ikke det, kan Stabæk fritt selge spilleren.

 

 

Jeg vil gjerne like å se det dokumentert, for jeg skjønner virkelig ikke hvor du har det fra. Inntil videre så lever jeg i den troen at en opsjon fungerer slik fantomet beskriver den, alt annet vil være fullstendig verdiløst. Vålerenga har kjøpt førsteretten på Stengel, det er uavhengig om det kommer andre klubber å ønsker den spilleren idag eller om to år. Skulle, la oss si Rosenborg, komme med et tilbud på 2,5 millioner i morgen da vil dette være et bud Stabæk må godta. Det er det ingen tvil om hvis man legger den økonomiske katastrofen klubben er i til grunn. Da vil, så vidt jeg vet, Stabæk også måtte videreformidle dette budet til VIF og gi dem muligheten til å legge inn et bud av samme størrelse, det vil ikke automatisk tvinge dem til å bla opp det femdoble.

Det er ihvertfall det jeg tror jeg vet om opsjoner og det stemmer voldsomt dårlig med det du sier. Skal kaste meg i støvet om du kan vise til håndfaste regler eller kontrakter, men inntil videre så velger jeg å tro på det jeg vet fra før.

Edited by Marius
Link to post
Share on other sites

Er det noen som kan holde seg til andre forum (for eksempel veggen på sin egen utedass) i denne saken må det være folk fra den ufattelig usympatiske dobbeltmoralske tysterklubben RvBK.

 

Deilig å se at målene renner inn på Lommelerkendal så karsken settes i vrangstrupen på tribunene mens jjj klør seg på haka og går over til Plan A.

 

Analysen til "fantomet" var både saklig og god. Med mindre noen har konkret dokumentasjon som skulle tilsi en annen vurdering kan man ti stille eller komme med dokumentasjonen.

Link to post
Share on other sites

Er det noen som kan holde seg til andre forum (for eksempel veggen på sin egen utedass) i denne saken må det være folk fra den ufattelig usympatiske dobbeltmoralske tysterklubben RvBK.

 

Deilig å se at målene renner inn på Lommelerkendal så karsken settes i vrangstrupen på tribunene mens jjj klør seg på haka og går over til Plan A.

 

Analysen til "fantomet" var både saklig og god. Med mindre noen har konkret dokumentasjon som skulle tilsi en annen vurdering kan man ti stille eller komme med dokumentasjonen.

 

 

Tysterklubben RBK, skikkelig morromann du. Et lite forslag: Ta av supporterbrillene og vurder følgende fakta om saken:

 

TV2 visste ikke hva budet til RBK lød på. De har bommet med minimum 1 mill. Budet er kjent i RBK og Stabæk.

TV2 visste at VPG var solgt for 1 mill. Denne summen er kjent i Stabæk, VIF og NFF. RBK kan selvfølgelig ha fått info fra NFF siden de har NFF i lomma.

TV2 Viste at det var en opsjon på Stengel. Dette var kjent i Stabæk og VIF

TV2 visste at summen på opsjonen var 4 mill. Det var kjent i Stabæk og VIF

 

Ser du på disse faktene, så ser du lett at den eller de som har sladret til TV2 sitter temmelig sentralt i en eller begge klubbene. Mest sansynlig i VIF, siden opplysningene om RBK's bud var helt feil, og det er kjente opplysninger i Stabæk.

Link to post
Share on other sites

4. Dersom en annen klubb ønsker å betale arbeidsgiverklubben 1mill, 10mill, eller 100mill for å få rett til å skrive kontrakt med spilleren, må arbeidsgiverklubben Stabæk takke NEI, med mindre Stabæk har kjøpt / kan kjøpe opsjonsdokumentet tilbake fra Vålerenga.

 

 

Feil igjen. Får Stabæk et tilbud de ønsker å akseptere, må de varsle VIF. VIF har da muligheten til å legge 12,5/15 mill på bordet. Gjør de ikke det, kan Stabæk fritt selge spilleren.

 

 

Jeg vil gjerne like å se det dokumentert, for jeg skjønner virkelig ikke hvor du har det fra. Inntil videre så lever jeg i den troen at en opsjon fungerer slik fantomet beskriver den, alt annet vil være fullstendig verdiløst. Vålerenga har kjøpt førsteretten på Stengel, det er uavhengig om det kommer andre klubber å ønsker den spilleren idag eller om to år. Skulle, la oss si Rosenborg, komme med et tilbud på 2,5 millioner i morgen da vil dette være et bud Stabæk må godta. Det er det ingen tvil om hvis man legger den økonomiske katastrofen klubben er i til grunn. Da vil, så vidt jeg vet, Stabæk også måtte videreformidle dette budet til VIF og gi dem muligheten til å legge inn et bud av samme størrelse, det vil ikke automatisk tvinge dem til å bla opp det femdoble.

Det er ihvertfall det jeg tror jeg vet om opsjoner og det stemmer voldsomt dårlig med det du sier. Skal kaste meg i støvet om du kan vise til håndfaste regler eller kontrakter, men inntil videre så velger jeg å tro på det jeg vet fra før.

 

Du må gjerne tro at Fantomets funksjonalitet er den riktige. Det er faktisk mulig å skrive en opsjonsavtale på denne måten, men veldig uvanlig. Du har helt rett i at hvis den er skrevet på vanlig måte, slik jeg beskriver, så er den verdiløs. Det er jo akkurat hva alle eksperter og påtalenmda har sagt, at opsjonen er verdiløs i praksis, fordi det må en kjøpesum over 16,5/19 mill til før VIF kan tjene penger på denne.

 

Hvis jeg forutsetter at det er en normal opsjon, ikke den spesielle varianten til Fantomet, så vil et bud på 2,5 mill, som du korrekt sier, måtte videreformidles til VIF. Men så kommer det som gjør opsjonen verdiløs : Hvis VIF skal bruke opsjonen, så er det spesifisert at de skal betale 12,5/15 mill. Vil de gi inn et lavere bud, så har de ikke brukt opsjonen. Da har de ingen forkjøpsrett, og har kastet 4 mill i dass samtidig.

 

Alle disse punktene, er årsaken til at det normale i opsjonsavtaler i fotball, er at man tegner en betinget kontrakt med spilleren, og deretter betaler fra 5-15% av totalrammmen i opsjonspremie. Å betale for en opsjon uten å ha avtale med spilleren, gjør at opsjonen pr. definisjon er verdiløs for kjøpende klubb.

 

Jeg håper, for Stabæks skyld at de ikke har inngått en opsjonsavtale av den sorten som fantomet beskriver, hvor VIF kan blokkere ethvert salg frem til og med 2014. Det vil i så fall kunne ødelegge eller kraftig forsinke karrieren til den uskyldige Stengel. Hvis Stabæk mister lisense, så blir han tvunget til å være med ned, ganske enkelt fordi det er for dyrt å kjøpe ut opsjonsavtalen. Siden opsjonsbeløpene er så høye, vil antagelig heller ikke VIF ta seg råd til å kjøpe spilleren. En slik avtale vil være i nærheten av menneskehandel. Hittil har jeg pga Stabæks kritiske økonomiske situasjon kunne forstå det finansielle krumspringet de tok, selv om jeg mener det klart er ulovlig og bør straffes. Men hvsi avtalen er som fantomet beskriver, da er ledelsen i klubben så råtten, at de til og med er verre en VIF's ledere som har gjort dette kun for å sikre seg en god spiller.

 

Sett fra Stengels side, så er det en fordel om Stabæk går konkurs, hvis hans arbeidsavtale er så kraftig bundet opp som fantomet hevder.

Link to post
Share on other sites

Er det noen som kan holde seg til andre forum (for eksempel veggen på sin egen utedass) i denne saken må det være folk fra den ufattelig usympatiske dobbeltmoralske tysterklubben RvBK.

 

Deilig å se at målene renner inn på Lommelerkendal så karsken settes i vrangstrupen på tribunene mens jjj klør seg på haka og går over til Plan A.

 

Analysen til "fantomet" var både saklig og god. Med mindre noen har konkret dokumentasjon som skulle tilsi en annen vurdering kan man ti stille eller komme med dokumentasjonen.

 

 

Tysterklubben RBK, skikkelig morromann du. Et lite forslag: Ta av supporterbrillene og vurder følgende fakta om saken:

 

TV2 visste ikke hva budet til RBK lød på. De har bommet med minimum 1 mill. Budet er kjent i RBK og Stabæk.

TV2 visste at VPG var solgt for 1 mill. Denne summen er kjent i Stabæk, VIF og NFF. RBK kan selvfølgelig ha fått info fra NFF siden de har NFF i lomma.

TV2 Viste at det var en opsjon på Stengel. Dette var kjent i Stabæk og VIF

TV2 visste at summen på opsjonen var 4 mill. Det var kjent i Stabæk og VIF

 

Ser du på disse faktene, så ser du lett at den eller de som har sladret til TV2 sitter temmelig sentralt i en eller begge klubbene. Mest sansynlig i VIF, siden opplysningene om RBK's bud var helt feil, og det er kjente opplysninger i Stabæk.

 

Er du så dust at du tror at vi lever i overbevisningen om at RvBK både er kilden, journalisten og produsenten av all dritten fra TV2&co? Selvsagt har de gravd i alt som kan graves i etter at de ble tipset fra RvBK.

 

Fortell oss hva faen dine meningsfeller fra Bartistan gjorde i NøFFs "høring" i saken? RvBK er ikke part i denne saken i det hele tatt ut over de initiativ de selv har tatt til media og NFF, indignert som de var over å ha mista Veigar og derved den siste rest av håp om gull i år.

Link to post
Share on other sites

 

Jeg håper, for Stabæks skyld at de ikke har inngått en opsjonsavtale av den sorten som fantomet beskriver, hvor VIF kan blokkere ethvert salg frem til og med 2014. Det vil i så fall kunne ødelegge eller kraftig forsinke karrieren til den uskyldige Stengel. Hvis Stabæk mister lisense, så blir han tvunget til å være med ned, ganske enkelt fordi det er for dyrt å kjøpe ut opsjonsavtalen. Siden opsjonsbeløpene er så høye, vil antagelig heller ikke VIF ta seg råd til å kjøpe spilleren. En slik avtale vil være i nærheten av menneskehandel. Hittil har jeg pga Stabæks kritiske økonomiske situasjon kunne forstå det finansielle krumspringet de tok, selv om jeg mener det klart er ulovlig og bør straffes. Men hvsi avtalen er som fantomet beskriver, da er ledelsen i klubben så råtten, at de til og med er verre en VIF's ledere som har gjort dette kun for å sikre seg en god spiller.

 

Sett fra Stengels side, så er det en fordel om Stabæk går konkurs, hvis hans arbeidsavtale er så kraftig bundet opp som fantomet hevder.

 

Hvem faen bryr seg om hva RvBKFans TROR om denne opsjonsavtalen?

 

Ikke vi.

 

åtten ledelse kan du vel alt om med skutle, hoftun og jjj som frontfigurer i klubben.

 

Bruk ditt eget forum, du finner det på kjernen.com eller rbk.no

Link to post
Share on other sites

Er det noen som kan holde seg til andre forum (for eksempel veggen på sin egen utedass) i denne saken må det være folk fra den ufattelig usympatiske dobbeltmoralske tysterklubben RvBK.

 

Deilig å se at målene renner inn på Lommelerkendal så karsken settes i vrangstrupen på tribunene mens jjj klør seg på haka og går over til Plan A.

 

Analysen til "fantomet" var både saklig og god. Med mindre noen har konkret dokumentasjon som skulle tilsi en annen vurdering kan man ti stille eller komme med dokumentasjonen.

 

 

Tysterklubben RBK, skikkelig morromann du. Et lite forslag: Ta av supporterbrillene og vurder følgende fakta om saken:

 

TV2 visste ikke hva budet til RBK lød på. De har bommet med minimum 1 mill. Budet er kjent i RBK og Stabæk.

TV2 visste at VPG var solgt for 1 mill. Denne summen er kjent i Stabæk, VIF og NFF. RBK kan selvfølgelig ha fått info fra NFF siden de har NFF i lomma.

TV2 Viste at det var en opsjon på Stengel. Dette var kjent i Stabæk og VIF

TV2 visste at summen på opsjonen var 4 mill. Det var kjent i Stabæk og VIF

 

Ser du på disse faktene, så ser du lett at den eller de som har sladret til TV2 sitter temmelig sentralt i en eller begge klubbene. Mest sansynlig i VIF, siden opplysningene om RBK's bud var helt feil, og det er kjente opplysninger i Stabæk.

 

Er du så dust at du tror at vi lever i overbevisningen om at RvBK både er kilden, journalisten og produsenten av all dritten fra TV2&co? Selvsagt har de gravd i alt som kan graves i etter at de ble tipset fra RvBK.

 

Fortell oss hva faen dine meningsfeller fra Bartistan gjorde i NøFFs "høring" i saken? RvBK er ikke part i denne saken i det hele tatt ut over de initiativ de selv har tatt til media og NFF, indignert som de var over å ha mista Veigar og derved den siste rest av håp om gull i år.

 

Jeg kan fortelle deg hva RBK gjorde i høringen. De ble innkalt av påtalenemda til å svare på spørsmål. Som medlemsklubb i NFF må de da svare på spørsmålene.

 

Har du tenkt over hvorfor noen i en av klubbene har gitt opplysninger? Kan det være noen som ikke vil se at ledelsen ødelegger klubben de er glad i?

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Mediedekning
×
×
  • Create New...