Jump to content

Årsmøte 2014


Henrik
 Share

Recommended Posts


Innkalling til årsmøte i Stabæk Support 2014

Styret i Stabæk Support innkaller med dette til årsmøte i Stabæk Support den 30. januar 2014 kl 19.00. Årsmøtet avholdes i 2 etg i brakka på Nadderud Stadion.

Årsmøtet er vårt høyeste organ og de viktigste beslutningene tas der, blant annet i form av budsjett, vedtektsendringer og valg.

Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 16. januar. Andre saker som ønskes behandlet må også bli sendt oss innen denne datoen. (Vedtektsendringer krever 2/3 flertall, andre saker krever alminnelig flertall).

Saker meldes til meg på PM eller på henrik@stabaek.no

Det er særlig spørsmålet om hvem som skal sitte i styret som opptar folk. Valget er selvsagt viktig for hvordan klubben styres. Alle i styret er på valg hvert år. $$ drives på frivillig basis. Styret har derfor bare plass til folk som er villig til å legge ned mange arbeidstimer. Nye vedtekter vedrørende valgordning ble vedtatt i 2011 og medlemmene bes om å ta en titt på disse før årsmøtet.

Har du forslag til styremedlemmer eller ønsker å komme med andre innspill tar valgkomiteen disse imot med glede på PM - kontakt Slum eller Potter.

Gjeldende vedtekter er vedlagt.

Med vennlig hilsen

Styret i Stabæk Support
v/ styreleder Henrik Harboe

Vedtekter_Stabaek_Support_2012.pdf

Link to post
Share on other sites

  • 2 weeks later...

14 dager til årsmøtet, som betyr at fristen for forslag til vedtektsendringer løper ut i dag.

Det kan også være lurt å begynne å se på Styret. Så vidt jeg har fått med meg ser det slik ut torsdag 30. januar:

UT: Henrik Harboe (leder)
UT: Trond Hansen (medlemsansvarlig)
UT: Bjørn Christensen (sikkerhet)
UT: Cecilie Rydén (tur)
BLIR: Bjørnar Posse Sandboe (web)
USIKKER: Hans-Petter Steen (tifå)
UT: Anna Bårnes (kvinns)
BLIR: Morten Dahl (NSA og fest)

Valgkomiteen får en vrien oppgave med å finne nok gode folk til å erstatte alle som går ut. Her bør alle medlemmer se i seg selv og hverandre etter aktuelle kandidater. Det er veldig viktig for supporterklubben å ha et godt styre som kan videreføre og videreutvikle Norges beste supporterklubb. Det er ikke alltid så glamorøst å arbeide i kulissene, men det er veldig givende likevel.

 

Man utvikler seg som menneske, tilegner seg nye ferdigheter og har det moro underveis. Hva skal man med fritid om ikke bruke den på nettopp dette.

 

Ref vedtektene skal fire styreplasser velges av årsmøtet: leder, sikkerhetsansvarlig, medlemsserviceansvarlig og turansvarlig. Dette er viktige ansvarsområder, hvor det er viktig å få inn riktige personer.

 

Foruten disse fire konstituerer styret seg selv. Ansvar kan fordeles og kombineres fritt - også blant dem som allerede blitt konstituert på årsmøtet.

 

Et av forslagene som har blitt diskutert i løpet av og etter årets sesong er om borteturene bør fordeles rundt på alle styremedlemmene - for å kunne arrangere årets tur hver tur. Altså fortsatt en tursjef med hovedansvaret - men en egen turansvarlig for hver tur.

 

Vi har 15 borteturer og 8 styremedlemmer, og om det blir 2 på hver eller 3 på noen og 0 på andre finner styret ut av - men det blir da mulig å få til god dekning selv når tursjefen har ferie. For om alle turer skal bli årets tur blir det veldig mye jobb på årets tursjef.

 

Dette må i så fall det nye styret vurdere om har noe for seg.

 

Et annet forslag er om sikkerhetsansvarlig også kan ta tifo-ansvaret, ettersom BjørnC fortsetter som Supporterkoordinator, med mange av de samme funksjonene. Tifo og sikkerhet henger jo tett sammen.

 

Web kan gjerne utvides til Web og kommunikasjon - og fordeles på to personer. Dette er et meget viktig område for supporterklubben. Vi er i dag ganske flinke. Vi har et av supporternorges beste forum og fotballnorges fineste hjemmeside, og vi er godt synlige i sosiale medier. Vi har gode fotografer og gode skribenter - og teknologien for sms, nyhetsbrev, web og forum er allerede på plass. Dette må vi bygge videre på.

 

 

 

Link to post
Share on other sites


Valgkomiteen får en vrien oppgave med å finne nok gode folk til å erstatte alle som går ut. Her bør alle medlemmer se i seg selv og hverandre etter aktuelle kandidater. Det er veldig viktig for supporterklubben å ha et godt styre som kan videreføre og videreutvikle Norges beste supporterklubb. Det er ikke alltid så glamorøst å arbeide i kulissene, men det er veldig givende likevel.

 

Valgkomiteen er i sluttfasen med sitt arbeid, og føler vi har kontroll.

Link to post
Share on other sites


Som Håkon nevner kan det være lurt å begynne å se på styret.

 

Valgkomiteen har sett på styret i lang tid allerede, og har per dags dato et utkast til en solid innstilling. Vi tar like fullt gjerne imot innspill til aktuelle kandidater.

 

I likhet med Bob Bradley er vi ute etter folk som søker "challenges", og som har stor kapasitet og viljestyrke til å drive supporterklubben inn i fremtiden. Suksess (overlevelse) i den kommende sesongen er svært viktig for Stabæk Fotball og Stabæk Support.

 

Føler du deg kallet - are you up for a challenge?

 

Send e-post til potter@stabaek.no

Edited by Potter
Link to post
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Under 3,5 døgn til årsmøtet og da er det vel på tide at valgkomiteen kommer med kandidater til de forskjellige stillingene.

 

@Fyr, Jeg er ikke den eneste som hadde satt pris på om de forskjellige kandidatene sier noe om seg selv, før de blir valgt. i fjor valgte vi inn personer som vi ikke visste noe om.

Link to post
Share on other sites


Valgkomiteen legger frem innstillingen på årsmøtet, og vil begrunne denne. I tillegg vil kandidatene gi en ytterligere presentasjon av seg selv, jf. vedtektenes § 13 andre ledd nr. 3.

 

Eventuelle motkandidater må, i henholdt til ovennevnte bestemmelse i vedtektene, presentere seg på lik linje med kandidatene som følger av valgkomiteens innstilling.

 

 

Med vennlig hilsen

Stabæk Supports valgkomite

Edited by Potter
Link to post
Share on other sites


Ikke glem årsmøtet idag kl 19! Agendaen er ihht vedtektene.

1. Konstituering

a)Godkjenning av fremmøtte medlemmer
b. Godkjenning av innkalling
c) Godkjenning av saksliste
d)Valg av ordstyrer
e)Valg av referent

2. Behandling av styrets årsberetning

3. Behandling av regnskap
4. Fastsettelse av neste års kontingent

5. Behandling av budsjett
6. Behandling av innkomne forslag
7. Vedtektsendringer

8. Valg av tillitsmenn

a)6-8 styremedlemmer
b)kasserer/regnskapsfører
c)revisor
d)valgkomité
Edited by Henrik
Link to post
Share on other sites


Jeg kan ikke huske å ha sett noen forkynt her på forumet, så jeg antar at det ikke er forslag om noen vedtektsendringer?

 

Eller er dette også slikt som kun framlegges på møtet?

Edited by geirti
Link to post
Share on other sites


Det er selvsagt hemmelig valg, og det kan derfor ikke offentliggjøres hvem som stiller til valg før etter at de er valgt. Slik har det alltid vært og slik vil det fortsette. Vil man klage på denne ordningen må man gjøre det senest for 3 uker siden.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

Årsmøte 2014
×
×
  • Create New...