Bluss Åråsen, Fotograf Bjerke

NFF øker alle Stabæks bøter

Posse · februar 05, 2020 · nyheter · 0 comments

Foto: Kristian Bjerke

  • Sanksjonssak 40/2019 skrus opp fra 25 000,- til 30 000,– fordi Doms- og Sanksjonsutvalget mener boten burde være høyere
  • Sanksjonssak 42/2019 skrus opp fra 20 000,- til 25 000,- fordi sak 40/2019 har blitt avgjort og utvalget dermed kan skjerpe straffen på bakgrunn av «gjentakende tilfelle»
  • Sanksjonssak 46/2019 skrus opp fra 25 000,- til 40 000,- fordi sak 40/2019 og 42/2019 har blitt avgjort og utvalget dermed kan skjerpe straffen på bakgrunn av «gjentakende tilfelle»

Stabæk anker alle tre bøtene som til sammen ble økt med over 35%. I anken heter det blant annet:

Doms- og Sanksjonsutvalget viser til våre tidligere bemerkninger til konflikten mellom supportere og NFF i sine oppjusterte bøter. De uttaler at deres oppgave kun er å behandle anmeldelser fra Påtalenemda etter gjeldende regelverk.

Vi mener imidlertid at Doms- og Sanksjonsutvalget har et stort ansvar for å sørge for at regelverket anvendes slik det er tenkt og på en slik måte at utvalget fatter avgjørelser som plasserer ansvar der det hører hjemme – for «allmennpreventive hensyn» slik utvalget beskriver i sine slutninger.

I høstens saker har Doms- og Sanksjonsutvalget ikke tjent sin hensikt i så måte. De har blitt gjort ettertrykkelig oppmerksomme på at den ekstraordinære situasjonen i norsk fotball, og konflikten mellom Fotballforbundet og organiserte og uorganiserte supportere, er bakgrunn for situasjonene som har oppstått.

Det er intet mer man kan forlange hverken av arrangørklubber som har ansvar for innslipp, eller gjestende lag som ikke har noen som helst kontroll på hvem som kjøper billett til borteseksjonen eller hva de tar med seg. Klubbene har blitt satt i denne situasjonen av Fotballforbundet, som spesielt i etterkant av runde 27 spisset konflikten live på TV ved å forsøke å forlede publikum og hemmeligholde sine lukkede møter med DSB og andre parter. Etter dette ble situasjonen om mulig enda mer uhåndterlig.

Hverken NFF eller klubbene har noen praktisk mulighet til å forhindre bruk av pyroteknikk. Det viste NFF selv mot Færøyene høsten 2019. Den «allmennpreventive» effekten som skal oppnås ved å dele ut bøter synes ikke å ha noen effekt.

Selv om det i § 3-2 ikke stilles krav til skyld hos klubb for overtredelser begått av publikum bør det være så opplagt som det er mulig å få det at disse reaksjonene ikke har noe med klubbens håndtering av sikkerhet eller holdningsarbeid å gjøre. Utvalget skriver at det må sanksjoneres for allmennpreventive og individualpreventive hensyn. Vi kan ikke se noen sammenheng mellom en slik sanksjon og nevnte hensyn i dagens situasjon.

Når Doms- og Sanksjonsutvalget velger å håndheve regelverket på en slik måte at de ilegger klubber bøter, til tross for at klubbene helt opplagt hverken har skyld i konflikten som har oppstått eller har noen mulighet til å forhindre tilfeller, da har utvalget feilet i sin oppgave. Det grenser over til parodisk å håndheve reglementet slik når utvalgets egen organisasjon selv har ureglementert bruk av pyroteknikk på sine arrangementer.

Sorry, the comment form is closed at this time.