Nyheter

Stabæk Support innkaller til ekstraordinært årsmøte onsdag 19. april 2017 kl 19:00 på Onkel Blaa

§ 14. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller det kommer krav fra minst 1/3 av medlemmene. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 2 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er bekjentgjort i innkallingen.

Stemmeberettigede på ekstraordinært årsmøte er alle fremmøtte som er medlemmer ved møtets begynnelse.

Stabæk Supports vedtekter

 

Det er én sak som skal diskuteres på dette årsmøtet:

For noen år tilbake, mens dette fortsatt var lovlig, investerte Stabæk Support rundt 150 000,- kr i en eierandel i Michael Stephens, med en fordelingsnøkkel på eventuell profitt ved salg. Da Stephens besluttet å gi seg og reise hjem, ba det forhenværende styret i SS klubbstyret om å få overført denne andelen til Birger Meling. Da Meling ble solgt resulterte den tidligere avtalte fordelingsnøkkelen i en gevinst for Stabæk Support. Det totale beløpet for investert eierandel pluss gevinst er rundt 400 000,- kr.

Stabæk Support er ikke mindre opplyste enn at vi er fullt klare over den ekstremt trange økonomiske situasjonen i klubben, og vi vet at det jobbes iherdig med å holde klubben i live frem til vi har en ny arena og får stabilisert økonomien.

Styret vil på det sterkeste motsette seg enhver form for kontantutbetaling til Stabæk Support, da dette vil stride mot våre vedtekter og formål som supporterklubb. Sjansen for at vi da står og legger inn krav i et konkursbo er vesentlig, og det vil ingen av oss leve med. Styret ønsker derfor å finne en modell som bidrar til verdiskapning i Stabæk Fotball de neste årene.

Styrets forslag:

Styret i Stabæk Support 2017 foreslår at de rundt 400 000,- (eksakt beløp blir regnet ut til årsmøtet, dette er tross alt en overgangssum og ikke prisen på bananer) investeres på følgende måte:

  • 152 000,- opprinnelig investert overdras til et langsiktig, rentefritt lån til Stabæk Fotball
  • 250 000,- (omtrentlig) i gevinst fra Birger-salget øremerkes til å signere unge talenter fra eget akademi over de neste årene, slik at ikke andre klubber snapper disse foran nesa på oss etter vi har utviklet dem

 

Styret er av den oppfatning at denne beslutningen må tas av et ekstraordinært årsmøte, og inviterer derfor våre medlemmer til å avgjøre dette. Du må ha gyldig medlemskap for 2017 for å være tilstede og avgi stemme.

Se også tråden på forumet.