Nadderud

Supporterkoordinator

Stabæk har, i likhet med andre toppklubber i Norge og store deler av Europa, en supporterkoordinator. En supporterkoordinator er bindeleddet mellom supporterne og klubben, vakter, politi og så videre. Supporterne er hjertet i fotballen og vil alltid være der, derfor er det viktig at de blir ivaretatt og har en etablert person å gå til dersom de trenger det. 

Norge er på mange områder innen fotballen roligere enn de flest andre land i verden, med mindre vold og uønskede episoder. Det er det ikke gitt at holder seg, dersom man hviler på sine laurbær og regner med at alt automatisk går bra av seg selv. 

Målsetningen for SK-ordningen, i en større målestokk, er følgende

  • Etablere et nasjonalt og internasjonalt nettverk for SKer for gjensidig erfaringsutveksling og beste arbeidsmetoder, samt forbedring av forholdene supportere i mellom og mellom klubb/valgte ledere/sikkerhetsansvarlige og stadionvakter
  • Skal stå som en garantist for et minimum av kommunikasjon mellom klubb og supportere, og unngå at supportere blir en utenforstående part
  • Legge forholdene til rette for at supportere aktivt skal delta i klubbens utvikling gjennom de tilgjengelige kanaler som er til rådighet
  • Legge forholdene til rette for at alle klubbens supportere skal bidra til å ytre sine meninger i de rette fora. En større og bedre organisert supporterbase har større påvirkningskraft og innflytelse og lettere for å bli hørt.

 

På lokalt nivå er supporterkoordinatorens rolle slik

  • SK er kontaktpunkt mellom klubbens supportere og klubben for å gjøre dialogen mellom disse så god som mulig
  • Dialogen er avhengig at informasjonsutvekslingen fra begge sider er god, og at kredibiliteten til SK er god
  • SK skal informere supporterne om avgjørelser/vedtak som fattes av klubben og kommunisere supporternes synspunkter på disse til klubben igjen
  • SK skal ikke bare bygge relasjoner til de ulike supportergrupperingene i klubben, men også til politi og sikkerhetspersonell
  • SK skal ha en dialog med andre klubbers SK for å sikre at man etterlever de sikkerhetsbestemmelser som gjelder på de ulike arenaer

Det viktigste er å bygge gode relasjoner mellom klubb og supportere slik at man kan ha nyttig kommunikasjon med vakter, politi og gjestende lags SK. Mange uønskede situasjoner kan unngås dersom SK kan orientere gjestende supportere om ankomst, egnet serveringssted og andre forhold som berører kampdag. 

På sikt skal (må!) det innføres en nasjonal SK som har et overordnet ansvar for å sikre at supporternes behov blir ivaretatt, uansett hvilken arena man befinner seg på. Det skal være trygt, engasjerende og spennende å gå på fotballkamp - og supporterkoordinatoren jobber for at denne opplevelsen skal være best mulig. 

Stabæks supporterkoordinator er Vilde Rønneberg. Du når henne på sk@stabak.no eller på 959 90 790.