Jump to content

fantomet

Bruker
 • Posts

  1,063
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  7

Everything posted by fantomet

 1. .............og ikke er det noen dårlig løsning heller -- kan vel egentlig gå igang med det samme. Enighet-signatur-sjekk-hyll-ferie-konekos-besparelser-høsttakkefest- og ny hverdag (blaamandag & blågulmåndag)
 2. Your foes shall not before you stand Let my people go
 3. Da har jeg konkludert med at det inntil nå IKKE er kommet ETT kvalifisert intelligent motargument mot mitt forrige innlegg i denne tråden. Da kan jeg tilfreds fortsette dagen med "en stenkare". Før tidligere tiders promillegrenser passeres i doble intervaller er det kanskje på sin plass å belære vår nye trøndervenn om logikken bak det som i de klassiske derivatmarkedene har fått betegnelsen "amerikanske opsjoner" og "europeiske opsjoner". (i disse begrepene ligger selve distinksjonen mellom rettigheter som må/bør utøves på forfallstidspunktet, og rettigheter som kan utøves i hele "den åpne" perioden frem til forfallstidspunkt). Eller er det like greit å la ham drodle litt rundt dette selv, før han/hun selv åpner opp for å bli tatt med buksene nede? Dog kan vel noen tips gis: Er dette sannsynlig en omsettelig opsjon i forhold til tredjepart? Har den sitt fundament fra hensynet til omsetningshastigheten og transaksjonskostnadene på den markedsplass som derivatmarkedene simulerer - om enn "simulerer" med reelle transaksjoner -? Det som av "vennen" omtales som "vanlig" -er den mest uvanlige opsjonsformen ved derivatmarkedene world wide (estimert til i underkant av 9%, uavhengig av om "leveransen" og "oppgjørsmekanismen" da både kan og ikke kan avvike fra forfallstidspunktet). Nå er det selvfølgelig en helt begrenset relevans derivatmarkedene for verdipapirer, så som NYSE, OSE, LSE, Nasdaq, etc., har på denne selvkonstruerte opsjon uten normgitt opsjonsformular, men som Stabæk og Vålerenga her har latt utarbeide. I denne typer opsjoner hadde det vært morsomt å få et belegg for hva som er "vanlig" eller standardisert. Idddiot! Dog er det andre forhold som kun peker èn vei i forhold til de, for oss, underliggende opsjonskriteriene, og det kan "vennen" prøve forstå selv. Gir han 48t - hvis ikke ber jeg ham da om et veddemål hvor han gjerne må få odds 1:10. Dette kan bli gøy. Sorry - TOM STENKARE
 4. Takk. Trenerteamet "lyttet" ikke til ETT JÆVLA råd - men fant det istedet på sin plass å gjøre det virkelig omvendte. Det resulterte i det tammeste vi har sett av Stabæk på utebane på tre år. Og i en kamp hvor ett poeng fullstendig uviktig...........!!
 5. PÅTALENS SVAKE PUNKTER - PÅTALEMYNDIGHETENS UFORSTAND. Straffesak 21/2011 – Stabæk Fotball Opsjonsavtalen gir Vålerenga rett til å kjøpe spilleren på nærmere angitte vilkår. For spillerettighetene vil Vålerenga måtte betale 12.5 millioner kroner for spilleren ved overtakelse innen 1. september 2012 og 15 millioner kroner for overtakelse innen 1. september 2014. Opsjonspremien på 4 millioner kroner kommer ikke til avkortning i denne prisen. Dette innebærer slik nemnda ser det at opsjonen kun er fordelaktig for Vålerenga dersom spilleren før fylte 20 år er verdt over 19 millioner kroner i en nasjonal overgang. Nevnte forhold tilsier samlet sett at det at Stabæk og Vålerenga i fellesskap har inngått avtale om overgang for VPG til en vesentlig lavere pris enn det som er reelt. Den reelle kjøpesummen ble forsøkt skjult ved at det samtidig ble inngått en i realiteten verdiløs, eventuelt grovt overpriset opsjonsavtale for Herman Stengel. Avsnittene ovenfor er hentet fra påtalenemdas innstilling. Påtalenemda viser her at de ikke har forstått kommersielle grunnforutsetninger for opsjonsdokumentet/opsjonsdokumenter som verdipapir. De to uthevede passuser er rett og slett feiltolkninger og gale konklusjoner uansett hvilke andre vurderinger en velger fremhevet i andre deler av sakskomplekset. Sorry, men dette er dårlig arbeid! I stedet for å drøfte dette i et alzheimeressay, la meg illustrere ved å fremsette noen påstander punktvis som noen kan more seg med å forsøke rive ned eller motbevise: 1. Opsjonsdokumentet har med meget liten sannsynlighet en større verdi for Vålerenga enn det har for Stabæk. (bruk litt tid på denne, fordi utsagnet er resultat av en noe mer kompleks analyse enn den ønskede trivialitetsbetrakning våre hjerner ofte tørster etter) 2. Opsjonsdokumentet har til enhver tid samme minimumsverdi for Vålerenga som det har verdi for Stabæk. 3. Opsjonsdokumentet fratar Stabæk muligheten til "å selge" Stengel til noen annen klubb i verden i kontraktsperioden uansett tibudenes størrelse 4. Dersom en annen klubb ønsker å betale arbeidsgiverklubben 1mill, 10mill, eller 100mill for å få rett til å skrive kontrakt med spilleren, må arbeidsgiverklubben Stabæk takke NEI, med mindre Stabæk har kjøpt / kan kjøpe opsjonsdokumentet tilbake fra Vålerenga. 5. De nevnte beløpene på 12,5mill eller 15mill er fullstendig irrelevante for Stabæks betalingsvillighet for å kjøpe opsjonen tilbake, dersom Stabæk ønsker å kjøpe opsjonen tilbake. 6. Det er logisk at dersom Stabæk -fritt fra alle transporterte rettigheter- hadde ønsket å motta f. eks 3mill i stedet for å ha Stengel spillende for seg, så vil en agent (betalt av enten Stengel, Vålerenga eller Stabæk) kunne jobbe med å finne en storklubb (akseptabel og ønskelig for Stengel) som er villig til å betale mer enn 3mill for en overgang. Hvisomatte agenten finner noensåinnihelvetekeene sportsdirektører i en klubb / klubber som vil betale 3,1mill, 13,1mill, 23,1mill eller jævlimyemer for Stengel i løpet av de neste nær fire årene - ja - da har påtalemakta beviselig tatt feil. Og hvis Stabæk får dårlig råd, og vil slippe Stengel for mindre enn 3mill, kanskje bare èn mill, ja da har påtalenemda beviselig tatt mye mer feil. Og hvis den nye storklubben vil tilby penger ala da Costa eller ala Gunnarson del 1 - ja hva i ullevålhelvetehva gjør NFF i ettertid da? Uff, beklager - den siste setningen var ikke del av en påstand - I got carried away. 7. Opsjonsdokumentet - så lenge det eies av Vålerenga - gir både Vålerenga og Stabæk en forhandlingsposisjon dersom noen som helst er villig til å betale noe som helst for Stengel (men selvfølgelig kun dersom Stabæk er villig til å selge, og dersom Stengel er villig til å spille for noen som helst andre enn Stabæk). Uansett pris. Altså uansett om prisen ligger over eller under 4mill, eller over eller under 19mill. 8. Opsjonsdokumentet er ikke i realiteten verdiløs. Jeg, som er uten partsinteresse i saken, er villig til å åpne budrunden nå på NOK 150.000. (ikke eier jeg en fotballklubb heller - som ville gitt en synergieffekt). For å skremme motbud kan jeg allerede nå garantere at jeg er villig til å gå langt høyere. Uansett, åpningsbudet alene (og selv etter all negativ medieomtale av de som handler med opsjoner) er et bevis på at påtalenemdas forretningsmessige kompetanse har vært for begrenset til å nå ett riktig grunnlag for sin konklusjon. ************************************************************************''' Det er mulig, ikke vet jeg, at mye annet av hva nemda skriver er korrekt. De sitter jo med et helt annet grunnlag enn oss. Problemet er, at når de feiltolker konklusjoner som kan dras av det åpenbare, så mistes respekt for NFF. Og definitivt denne idrettens anseelse. Forresten - hvor mange er det som liker denne?
 6. Det er ikke bare det at vi tapte i går. Vi tapte forrige gang mot Sogndal (hjemme). Og vi har ikke vunnet mer enn èn av siste ni. Kanskje vi skal prøve noe nytt: 1. Få Hammer inn i back-rekka. Vips - har vi litt mer luftstyrke - begge veier. 2. Flytt Hedenstad opp sentralt på midtbanen. Vips - så slipper vi markeringsfeil - og får en uredd utfordrer med sans for fart med ball i beina og med utfordrertrang èn mot èn. Gi ham frihet til å fyre fra alle vinkler. 3. Flytt Mix opp der hvor han putta to mot Tromsø og hvor samhandlingen med Palmi og Johan pleier å sitte. 4. La Benjaminsen spille. Han bør være sulten. Så sulten at det bør være smittsomt. 5. Få inn Jon igjen som vet at han kan ta ballen med hendene utenfor 5-meter'n. 6. Ligg igjen med TO mann på topp ved corner imot, og BRUK dem. La Pontus ha pondus i overganger. 7. La aldri backrekka spille "sikrere" enn at de er kun èn mann i overtall. 8. Bytt ut den offensive spilleren som har løpt minst til pause, uansett hva han måtte hete. 9. La treneren drikke skånsk akevitt til lunch. Mye. 10. Sørg for at alle før kamp får vite at alle byttene skal nyttes, og alle skal være foretatt før det er 20min igjen. Hvis ikke blir det smalahove til middag, morra og kvelds innerst i Sogndalen inntil den som Loe sist. Hva har vi forresten å tape?
 7. Det er noe helt essensielt som du og andre ikke berører, og som dessverre gjør sammenligningen din / eksempelet ditt ganske så dårlig, Jeg sier dog ikke at det er fullstendig irrelevant. Men hva er det du og øvrige debattanter vedrørende opsjonens verdi fullstendig glemmer? Kanskje er det bedre å tenke det, enn å opplyse om det, med det første?
 8. Skjønner du virkelig ikke det? Prøv med en analyse.
 9. Problemet er at dersom det påtalenemnda sier er riktig, er det bedrageri. Grovt sådan. Med seks års strafferamme. En slik påstand er eksepsjonelt grov, og er da nødt til å underbygges med utvetydedige bevis. Og Stabæk har ikke bevisbyrden. Har virkelig bevisene i denne saken vært så utvetydige at nemnda legger til grunn bedrageri? (selv om det ikke er dette ordet de bruker) Nettopp fordi den grove påstanden i media har gått på at Stabæk og VIF konstruerte en avtale for å lure en tredjepart, er det sjokkerende at for eksempel Dagbladet og TV2 allerede tidlig i prosessen konkluderte. Det de konkluderte med var egentlig at det hadde foregått noe straffbart, noe de ALDRI hadde gjort så direkte i omtalen av andre potensielt straffbare forhold. Obvious - i omtalen av andre "saker" er det jo sjelden sportsjournalister som boltrer seg. Men lovbrudd er det neppe, og uansett ikke om sannhetsgehalten i skriveriene er uomtvistelig.
 10. Det er vel ikke noe å anke enda. Dette er vel bare en innstilling til doms- og sanksjonsutvalget? Omtrent som en påstand fra aktor i en straffesak. Så selve dommen kommer vel senere. Eller har jeg misforstått totalt? Dette kan anses som en tiltalebesluttning. Doms-og sanksjonsutvalget skal behandle saken, deretter faller det en dom. Den dommen kan evt. ankes. http://www.budstikka.no/sport/stab%C3%A6k/politiet-avventer-veigar-saken-1.6576443 Kommer NFF til å pushe saken utenfor sitt "domene" på eget initiativ?
 11. Inntil det fremlegges ugjendrivelige bevis for noe annet, eller noe som tydelig beviser både innsikt og forsett - så er ditt siste avsnitt så favnende - at jeg velger å følge din oppfordring. Loe har vært en mann. Og jeg tror som deg han vil fortsette med det.
 12. http://www.tv2.no/sp...ge-3622397.html Som å trekke tenner. Håper NFF har avdekket nok til å se at de ikke vil kunne gjøre funn som gir NFF annet grunnlag enn til konklusjon om å stoppe sin involvering i prosessen her, og la Nancy ev. gjennom UEFA ta "den del av saken" Nancy + islandsklubbene er involvert i videre på eget initiativ.
 13. http://www.tv2.no/sport/fotball/tippeligaen/disse-er-involvert-i-gunnarssonspillet-3617024.html Skal vi tippe hva utfallet, eventuelt reaksjonene/sanksjonene, blir?
 14. Og hva er egentlig prisen på den opsjonen??? @ringo I følge brukeren "fantomet" er markedsprisen på Veigar 5 mill (RBK bød under 3 mill fordelt over flere år og med et sett av tilleggsbetingelser) og han ble i stedet solgt til VIF for 1 mill - det var dit han ønsket seg. På en eller annen måte med et utall svulstige adjektiver og poetiske formuleringer får fantomet dette til å bli en markedspris på 5 mill, som ingen har budt. Teknisk sett har "fantomet" som hevder å ha peiling på hva opsjonen er verdt derfor priset den til et sted mellom 0 og 200.000. Jeg har kontret med at da bør vi snarest sikre oss opsjon på HELE G16-landslaget. Verdien av en opsjon på Herman Stengel er hva noen er villig til å betale for en slik opsjon. Vanskeligere er det ikke. Om ingen andre enn VIF vil betale for en slik opsjon og VIF vil betale 4 mill for vårt antagelig største talent, vel så er prisen 4 mill. Tro meg, hadde rasshølene Skutle, Hoftun & co fått muligheten til å få en opsjon på Stengel hadde de lagt mye penger på bordet - om de hadde mye penger. Det er nemlig RvBKs problem. De har ikke penger. 1. "Brukeren fantomet" har ikke tidligere hevdet at markedsprisen på Veigar er 5 mill. "Brukeren fantomet" har en gang tidligere i denne tråden advart mot at dette er sitatfusk. Alle trenger ikke skylde på alzheimer. 2. Alzheimers forsøk på ironi vedrørende "opsjon på HELE G16-landslaget" er feilslått. Opsjonen vi diskuterer er nemlig ingen vilkårsløs opsjon utover pengeelementet. Opsjonen gir INGEN absolutt rettighet. Derfor begynner det antatte verdiintervallet i punktet "0" (null). Dette fordi dersom Stengel sier at han ikke vil til VIF, og senere ikke endrer standpunkt men forholder seg til gjeldende arbeidsavtale med klubben sin, så får Enga ikke noe mer ut av opsjonen enn en mulighet til å selge den tilbake til Stabæk (eventuelt kansellere den mot motytelse) dersom Stabæk skulle ønske det. Hvis ikke Stabæk vil betale for et slikt "gjenkjøp" er opsjonen NULL verdt. Stengels uttalelser tyder på at man kan konkludere med at en slik opsjon som knyttes til ham er særdeles lite verdt om ikke Stengel er en sikker/notorisk løgnhals. Hvis vi skal begynne å kommunisere meningsfylt om markedsverdi for "en spiller under kontrakt" må man identifisere og differensiere minst tre elementer og siden summere disse for det tidsintervall kjøpende klubber sikrer seg primærrettigheter for, og da først etter at de kjøpende klubbers totale betalingsvillighet er dokumentert for samme aktuelle tidsintervall. Disse elementene er: i) arbeidsgivers totalkostnader knyttet til spillerens tilbudte fastlønn med tillegg av variabel lønn i hele den nye eventuelle kontraktsperioden, ii) størrelse på sign on fee (f.eks null) + arbeidsgiveravgift av dette, og iii) overgangsvederlag (kontantsum og/eller avtale om fremtidige faste og/eller variable kompensasjoner, betalbare til selgende klubb). Summen av a+b+c er en konstant såfremt tidsintervallet kan fastlegges, men denne summen kan under visse forutsetninger betegnes som markedsverdien for "en spiller under kontrakt". "Markedsprisen for Veigar" (eller mer generelt: markedsprisen for en spiller), slik Alzheimer oppstiller, kan ikke i økonomisk teori kvantifiseres uten å lene seg på Veigars (spillerens) lønns-/kompensasjonsforventninger i det aktuelle tidsintervall (ny kontraktsperiode). Alzheimer bør forøvrig ta inn over seg at forutsetningen for hele denne diskusjonen er en intellektuell testing av hvorvidt kontraktssummene ved salg av 1) Veigar, og 2) stabækengenstengelopsjonen, begge er reelle og gjensidig uavhengige.
 15. 1: Markedspris? Genialt. Og hvem fastsetter den? Eksempelvis viser du til 5 mill som markedspris for Veigar, en sum som INGEN har budt. Dessuten er det spilleren som til slutt avgjør hvor han ønsker seg. Skal det da i praksis innføres yrkesforbud for spillere om både klubb og spiller er enige med salg til en annen klubb på grunn av at RBK vil by 1 mill mer, nedbetalt i avdrag a kr 100.000 årlig i 10 år? Kanskje det er nettopp på grunn av slikt at det ikke står i slike avtaler. 2: Ut fra ditt ståsted er denn konklusjonen kanskje naturlig, men for oss supportere er en slik holdning utrolig usexy, selv om spilleren kan vise til at ingen avtaler er brutt. 3: Metaforen min går på bruk av pyro, noe du ikke helt har fått med deg? 4: Under 200.000 for en opsjon på G16-kaptein Stengel? Jada. Tenk om vi kunne kjøpe opsjoner på hele G16-landslaget for 2 mill - løp og kjøp! At det kan argumenteres for at verdien av Stengel-opsjonen ikke er 4 mill forstår de fleste, men du må da ha tatt for mye av noe reseptbelagt om du virkelig tror at Stabæk selger opsjoner på sine største unge talenter - endatil i start-11 for 200.000? Get real. 1. Ja. Hadde kontrakten stipulert at beregning av videresalgsprosentandelen til Nancy fordrer salg til "markedspris" hadde du ikke trengt mer for å ivareta forholdet du problematiserer. Du bedriver implisitt sitatfusk når du skriver jeg viser til 5 mill som markedspris for Veigar. Det var i forhold til et annet spørsmål (pkt 4), med andre forutsetninger oppsatt av deg, som jeg besvarte med slik antatt verdi. 2. Sex, og seksuelle forspill dreier seg mye om ja-nei, ja ja, nei nei, jo litt, fortsett nei, nei sier jeg jo, nei-ja, ja ja ja neeeei osv. Om et straight avtaleforhold er sexy for deg gjør ikke deg til verken mer eller mindre potent i mine ører. Jeg tror bare ikke det er allmenn oppfatning at sexy ikke også kan innebære snev av utroskap og grensefall, og det som verre er. Når det er skrevet, -så er det vel et greit utgangspunkt for respektfull sameksistens at både klubb og spillere forholder seg til avtaler og ikke bryter dem. Det virker som du synes det er ok at noen avtaler kan brytes, dersom ikke konsekvensene blir for store for din lidenskap, mens andre avtaler ikke engang skal kunne holdes uten at du og dine nærmeste medsupportere opplever seksuelle nedturer. 3. Lars knuste ikke ruta. Du får ta det som du vil. Det kan sikkert oppfattes like faktabasert som det kan oppfattes spøkefullt. 4. Implisitt sitatfusk igjen. Jeg har ikke skrevet noe om hva jeg tror eller mener Stabæk reellt sett har, eller reellt sett burde ha, solgt en slik opsjonskontrakt vedrørende Stengel for. Jeg skrev noe om hva jeg mente verdien av en slik kontrakt ville være / er for en kjøpende klubb*. *Kjøpende klubb - må her forstås som "kjøpende" av papirlappen/opsjonskontrakten, og ikke "kjøpende" av spilleren. Hvorfor? Fordi opsjonskontrakten IKKE gir en kriterieløs RETT til kjøp av spilleren. Ei heller oppstiller den kriterier som opsjonsholder ved egen makt/påvirkning kan løfte/møte. Det ville i tilfelle, som du selv tidligere indirekte har påpekt, gjort opsjonsavtalen ULOVLIG. Derfor - ta inn over deg - at Vålerenga uansett ikke har kjøpt en RETT eller RETTIGHET, men kun en mulighet. Stabæk derimot, dersom opsjonsavtalen ikke er fiktiv, har mistet en RETT, endog flere rettigheter, ved en slik avtaleinngåelse. Det er jo nettopp fordi de fleste som har en forretningsmessig tilnærming ser at Stabæk "gir fra seg" mer enn "hva Vålerengen får" - som gjør at det stilles store spørsmålstegn til hvorvidt avtalen var ment å være reell eller fiktiv/quasi. --og bare for at du skal få litt mer vann på mølla: http://www.nettavisen.no/sport/fotball/tippeligaen/article3254914.ece
 16. Til ditt første avsnitt: Det holder med at kontrakten viser til makedspris - det gjør resten av din prosa unødvendig. Til ditt andre avsnitt: Ja. Til ditt tredje avsnitt: Det var ikke Lars som knuste ruta. Til ditt fjerde avsnitt - moraluomtvistelig verdi: a) for Veigar - 5 mill b)verdi for en kontrakt som sier at Stabæk ikke har eventuell rett til å selge Stengel i kontraktsperioden til andre enn Vålerenga, og i slikt tilfelle for X kroner - den relevante f(x) er da en så komplisert en formel er at verken Engas eller Stabæks styre har evnet å beregne den. Jeg vil påstå at formelen uansett bør ha en asymptote ved max kr 200.000 (såfremt ikke X er en negatvt størrelse/tall) sett med opsjonsholders øyne all den tid Stengel viser seg å forstå både økonomi og juss, og Solbakken er hans agent og rådgiver.
 17. Uavgjort og ett poeng denne oktoberdag sikret oss endelig ny kontrakt med Tippeligaen i 2012. HURRA! LSK har fremdeles 5p på 4 kamper å hente for å være garantert sin mulighet for Tippeligaspill neste år. Det er da noe?
 18. Jeg ser den er ubrukt. Rene spader for pengene, er den vanligste transaksjonsform. Men da er det heller ikke mye som har blitt gravd frem av objektet som skifter eier. Hvem "får spader" først? Jeg tror det blir NFF. Og Stengel sist. (Enga, STB, Nancy, RBK, Stjarnan og KR har alle kloke hoder som er vant til å måtte posisjonere seg fra "underlege" - men som har langt mer enn ære og markeringsbehov å spille om)
 19. Noen griper etter et halmstrå, noen etter en stengel. Nå spilles det intellektuell sjakk, og Stabæk som har hatt en dårlig åpning på partiet, og som spiller med sort, gjorde et par interessante åpne trekk i går som kunne følges direkte, og som innebar invitt til et overraskende offer på g5 - klassisk "en passant". Mens det for det utrenede øye kun foregår åpenbar stillingskrig med økende innsats flere andre steder på brettet, ble gårsdagens konfrontasjonsavvik fra Stabæk vedrørende bonden stengel plutselig til et intrikat spill i spillet som kan bli skjebnesvangert for hvit. Helt unødvendig ga nemlig sort ved sitt trekk opp sin sannsynlige sterke posisjon relatert til at bonden stengel eller hans foresatte ikke ved utgangspunktet hadde krav på innsyn i de avtaler som ble inngått mellom øst og vest. For å eksemplifisere denne situasajonen som vi ikke kan finne i relevante databaser for partier i samme åpningskategorier, må vi abstraere litt, og for enkelthets skyld trekke parallelen til to klubber som har inngått utvidet samarbeide i den grad at omverdenen betegner den ene som den andres "farmerlag". Dette er ikke atypisk verken innenfor UEFA, CONMEBOL eller CONCACAF områdene. At det ene lagets/klubbens sportssjef gjør en avtale -mot motytelse- om at mine spillere får du en førsterett til å forhandle om når/hvis vi skal selge, og vi selger ikke til andre i den nåværende kontraktsperioden til spillerne hvis dere vil avvente eventuell overgang til inntil da" - er nemlig "innenfor" ethvert gjeldende (om enn avtaleinnskrenkende) fotballregulativ. "Deal'n" gjelder da samtlige spillere og ikke kun èn. Mener NFF, og mener Stabæk, at prosedyrene og kravet om å sikre seg medsignatur fra spillere eller foresatte/verger skal endre seg på denne bakgrunn. Neppe. Årsak? NFF har ikke tenkt seg om godt nok - de antar som sedvanlig at de er ment å utvise skjønn hver gang noen synes noe er uklart. Det er jo denne "makt" personene som søker valgte eller arbeidskontraktsfestede stillinger i NFF virkelig higer etter. Stabæk derimot - har tenkt seg om - både en og to ganger. Og hva gjorde de så, og hvorfor? De undersøkte om stenglene ville undertegne noe som ville gi 1)enda mer publisitet rundt gutten som en grei og positiv gutt 2)hjelp til Stabæk, og 3)ytterligere legitimere en avtale som (-og dette er kanskje vanskelig å se for ikkesjakkspillende-) allerede gir Stengel bedre fremtidig forhandlingsposisjon overfor ny(e) klubbe® og Stabæk og ny kontraktsperiode enn han allerede har/hadde før øst-vest alliansen ble kjent/offentlig. Stengel tenkte seg om. Så medsignerte han. Han og hans verger bør få ubetinget akklamasjon fra alle blaa, ikke fordi han først og fremst gjør noe altruistisk og for klubben (det kan nemlig ikke bevises). Men fordi han m/foresatt-verge viser at stengelhodet så definitivt er "skrudd rett på". Han unngår å gjøre det irrasjonelle - og ukloke - som jeg mistenker at et flertall av fotballspillere her hadde gjort. Stengel kan her altså på noen få trekk gå fra å være bonde, til å bli offiser - og som i sjakk - grad etter eget valg. Spørsmålene man står igjen med er to. Hvorfor lot Stabæk ham gjøre dette? Og hvorfor lar de publikum tro at de selv mener det var galt at de ikke informerte Stengel om avtalen med Enga på et tidligere tidspunkt, og da ga ham anledning til å medundertegne? Svaret på det første kan virke innlysende, men er det det? Svaret på det andre kommer antagelig ved åpenbaring av et senere trekk? Men teorier fra de utenforstående som henger med kan kanskje være interessante? Kanskje også avhjelpende?
 20. http://www.transferm...ler_183588.html http://www.transferm...eler_24134.html http://www.transferm...eler_24156.html http://www.transferm...eler_24156.html Research-utgangspunktet for Tv2s "watergate"
 21. Men det hevdes jo at Stabæk ikke gjorde det - de solgte ikke til underpris. De solgte til markedspris, men ba om at det ble kamuflert ved at "de mottok pengene et annet sted". Kunne vært i sorte søppelsekker levert utenfor inngang 19A, kunne vært i og for en burka, men kunne også vært for en fiktiv avtale som omverdenen skulle tro hadde med rettigheter til spilleroverganger å gjøre. Underslått pris eller fiktiv pris er ikke synonymt med underpris. Du har selvfølgelig rett i at Nancy (kanhende) bærer risikoen for at kontraktsparten selger til underpris, dersom da kontrakten ikke stipulerer markedspris - noe som er vanlig. Men de bærer IKKE risikoen for at kontraktsparten selger til underslått pris / fiktiv pris - like lite som du og jeg bærer ansvaret for at noen bryter seg inn og skyter oss i natt. Formodentlig så har våre tillitsmenn gode nok svar på de spørsmålene som til syvende og sist vil dreie seg om sakens realiteter, og spesielt når de snart fremsettes fra rette vedkomne og "rette instanser". I mellomtiden er det vel bare helt på trynet "å forsvare" klubben mot påstandene ved å argumentere med at om påstandene er korrekte så er adferden og handlingene bare umoralske og lite etiske, men med våre blaa briller helt lovlige og greie all den tid andre har gjort værre ting før, og vi berger plassen i tippeligaen. Hvorfor være så usmakelige her på disse sidene at de som kanskje renvasker seg - aldri kan gjøre mer enn nettopp det - for klubbens moral har nettløkene allerede korrumpert og definert langt under kvalik. streken?
 22. Synes mange i debatten her kan ta seg en bolle eller to. Klart det er syn om vi mister Stengel, men dette er eneste måten å få såpass med penger for et slikt talent, i en tid der ALLE steiner må snus for å redde klubben. At dere to har funnet sammen i både argumentasjon og formål er underholdende. Moraliteten i det kan dere jo selv utdype. Håper dere til slutt finner frem ord som æsj, kliss og ekkelt.
 23. Enig i at påstanden om RBKs bud i flermillionersklasse er essensiell for sakens vekting. Uenig i at det kan konkluderes, med det som hittil er kommet frem i media, at det er RBK som har tipset Tv2.
 24. Hallo!! Handlingene, hvis riktig gjengitt, medfører brudd på hele 4 av de 10 bud. Bud nr 7, nr 8, nr 9 og nr 10. Dette er alle av bud som er grunnleggende basis for norsk lovverk. Vi har flere hele kapitler i våre lovsamlinger viet regulering av dette. Bud nr 3 som brytes av hele NFF knyttes jo til dispans fra paven, og medregnes ikke, selv om norsk lovverk fremdeles er myntet på å holde også dette av Moses sine steinriss delvis inntakt. Hverken UEFA, FIFA eller NFF gjør lov- eller regelhenvisninger som sier at det er ulovlig for deg å drepe din mors katt, eller endog din mor, i forbindelse med en serierunde og etter at overgangsvinduet har stengt. Dersom du likevel velger å foreta deg en av disse handlingene, tror jeg du kan forvente ganske mange presseoppslag før du ser henvisninger til "lovverk som sier dette er ulovlig." I den forbindelse ber jeg deg for eksempel fremkomme med første artikkel som poengterte at det vår infame Breivik utførte av handlinger i regjeringskvartalet eller på Utøya var ulovlig. Henvisningene til lovverket var også fraværende. Du skjønner, når noe er innlysende galt for de fleste, og moralen tilsier at ugjerningen står sentralt i hva lovverket er tiltenkt å regulere av mellommenneskelige forhold, da oppleves det for de fleste provoserende om journalistene i rapporteringsøyemed leker jurister og fokuserer på å vise til egne oppfatninger om de mest prosessuelt aktuelle straffebestemmelsene.
 25. Dette fremstår, slik det av Tv2 beskrives, som svindel. (Og hvor det altså er Nancy som svindles, - av Stabæk - og hvor Enga, ev. Engas revisor medvirker til underslaget, som anses være grovt) Konklusjonen (som Tv2 så langt antagelig har hatt egeninteressemotiver for ennå ikke å dra) må man være supporter av enten VIF eller Stabæk, og i tillegg blind, for ikke å se at blir en påstand som limes til straffeloven. Selvfølgelig må det tas forbehold om sannhetsgehalten i reportasjens "faktaopplysninger", derunder summenes størrelse, og spesielt størrelsen på det konkurrerende bud. Men uten forbehold tør jeg mene at Alzheimers 3.avsnitt i innlegget kl 19:34 når det gjelder hva Nancy har budsjettert med gir et særdeles lite effektivt forsvar innen strafferettspleien. Klubbstatuttene kan bare i latterlighetens skjær påberopes i annet ordskifte etter dette av de som eventuelt har medvirket til det Tv2 påstår - hos de to norske klubbene. Fri og bevare oss! Måtte journalistens kilder (som de eneste) fare med løgn og bedrag. Amen.
×
×
 • Create New...